שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שיר הלל ליהדות החרדית

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מ"באהבה ובאמונה"]


כיוון שבזמן האחרון נאמרו הרבה ביטויים עוינים כלפי חרדים, עלינו לקיים עתה לכבוד פורים, לך כנוס את כל היהודים, לזכור שאנשים אחים אנחנו, לזכור שהמשותף גדול לאין ערוך מהמפריד, לזכור שכל הגוונים באומה הם חלקים של האומה, ושכל גוון לא צריך להיות עסוק בביקורת כלפי הגוונים האחרים אלא כלפי עצמו. לכן לא באנו במאמר זה ללמד את החרדים מה עליהם לעשות, זאת אנחנו משאירים לרבותיהם, אלא לברר לעצמנו מה אנחנו, האומה הישראלית, צריכים ללמוד מהם, במעט או בהרבה, לא ללמוד מה אין בהם אלא מה המעלות שיש בהם ואלו הן:

א. נאמנות לדבר ד'. "שמעו דבר ד' החרדים אל דברו". פעם היינו חרדים כולנו, כל האומה. אך הרפורמים קלקלו ואמרו שיש להתאים את המצוות לרוח הזמן. אמר החתם סופר: חדש אסור מן התורה (שו"ת חת"ס ח"א או"ח כח. קמח. קפא. ח"ב יו"ד יט), אם הוא חשוד שנגוע ברפורמה. באו החרדים ובנו חומה גבוהה כדי לעצור כל רוח רעה.

ב. אמונה. אמונה שהתורה שבכתב היא מן השמים, ואמונה שהתורה שבעל פה היא מן השמים – באופן חזק ומוחלט.

ג. יראת שמים. האידיאל הניצב בפני כל אדם הוא להיות תלמיד חכם, והחובה הניצבת לפניו היא להיות יהודי ירא שמים, שומר מצוה קלה כחמורה וקובע עתים לתורה.

ד. תלמוד תורה כנגד כולם. להקדיש כל כוחו ללימוד תורה, גם בחיי דחק.

ה. חינוך טהור. חינוך טהור ונקי, בגן, בתלמוד תורה, בישיבה קטנה, בישיבה גדולה. כמה שאפשר לימודי קודש – וכמובן בצירוף מידות טובות, יראת שמים ושמירה על קלה כחמורה. זה האידיאל: בן ישיבה – למדן ומתוקן במידותיו. והמקביל עבור הנערות. וגם במחיר של לימוד מתוך עוני.

ו. כבוד תלמידי חכמים. כבוד תלמידי חכמים, יראת תלמידי חכמים, אהבת תלמידי חכמים – ובמיוחד ציות לגדולי הדור.

ז. תרבות נקיה. שלילת ספרות מקולקלת ועיתונות מקולקלת. שלילת הטלוויזיה לגמרי. אינטרנט רק כשר למהדרין, ואם אפשר כלל לא. וכן לגבי סלולר. שלילת אירועים תרבותיים לא כשרים לגמרי. לימוד מקצוע במכללות כשרות. לבוש חרדי ששומר מהשפעה רעה. אגב גם מרן הרב קוק ורבנו הרב צבי יהודה התלבשו כך, והרבה רבנים ציונים.

ח. צניעות. צניעות לבוש נשים, צניעות לבוש גברים, התרחקות אלו מאלו כהלכה, הפרדה בחינוך ילדים, הינזרות נשים מתפקידים בולטים בחברה, זהירות מלהפגין חיבה בין בני זוג ברשות הרבים.

ט. גמ"חים. גמ"חים רבים. 46% מתנדבים בגמ"חים שונים שעות רבות. זה גם ביטוח פנימי ביחס למשפחות עניות.

י. משפחה בריאה. אחוז נישואים גבוה מאד, אחוז גירושים נמוך מאוד, משפחות ברוכות ילדים.

ובאשר למה שיש להיות הולך ומוסיף – בשבוע הבא.

(עיינו במאמר ההמשך - "מוסיף והולך ביהדות החרדית")

  • פורסם בשאילת שלמה 325