שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

סגולות בדוקות (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־11:20, 18 ביולי 2016 מאת Maale (שיחה | תרומות) (Maale העביר את הדף סגולות בדוקות ל־סגולות בדוקות (מאמר) בלי להשאיר הפניה)

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

סגולות בדוקות

אנשים מחפשים יומם ולילה כל מיני סגולות, ממציאים חדשים לבקרים כל מיני סגולות, ועוד מוציאים עליהן הון עתק, ולכן באנו לתת סגולות בדוקות מפי רבותנו, שמפיהם אנו חיים:

סגולה לשלום בית

בעל עוזר לאשתו, וביתר דיוק, הבעל והאשה עוסקים בצרכי הבית ביחד, הרי יש להם חיים משותפים.

חסידי סטמאר מסיימים שבת מאוד מאוחר עקב סעודת שלישית ודרשת האדמו"ר. פעם במוצ"ש האדמו"ר מסטמאר, ר' יואליש, ראה חסיד אחד שנשאר אחרון בבית המדרש ומקפל את טליתו בדייקנות עצומה. האדמו"ר שאלו על מעשהו. החסיד אמר שהוא ראה בספרים שזהירות בקיפול טלית היא סגולה לשלום בית. השיב האדמו"ר: סגולה יותר טובה היא לחזור הביתה ולעזור לאשתך בשטיפת כלים (ויש אומרים כן בשם הגאון רבי חיים שמואלביץ. ופריו מתוק – בראשית עמ' 140).


סגולה לחינוך ילדים

חינוך טוב וללמוד איתם, הרי בשביל חינוך עובדים ומשקיעים.

הגר"ח קניבסקי סיפר כמה פעמים כשבקשו ממנו ברכה לילדים :מעשה באחד שבא להגרי"ז סולוביצ'יק - הרב מבריסק - וביקש ברכה שבנו יהיה ת"ח וירא שמים, ואמר לו שתלמיד חכם יהא כפי מה שילמד עמו, וירא שמים יהיה לפי הדמעות שהאמא תוריד עליו (מנחת תודה עמ' פט).


סגולה להצליח בלימוד תורה

לימוד בתמידות ובלי הפסק.

פעם שמעתי שסיפר הג"ר צבי שכטר שאחרי כמה שנים לא היו לו ילדים. הוא ואשתו נסעו לארץ ושהו בבני ברק שלושה ימים. הציעו לו ללכת לסטייפלר לקבל ברכה לילדים. הוא לא הכיר את הסטייפלר אבל אמרו לו שהוא כתב הרבה ספרים, יש ללכת לקנות ספר ולבקש ברכה. לכן הוא הלך אליו. הסטייפלר היה קשה שמיעה. כשבא הג"ר שכטר, צעק: איך אני יכול לעזור? הנה נייר ,כתוב בקשתך. כתב שהוא רוצה לקנות ספר על קידושין, כי כך ילמד השנה (הוא רק קנה ספר אחד כי לא ידע אם הספר ימצא חן בעיניו ולא רצה לבזבז כסף. הסטייפלר עלה על סולם, לקח ספר, ניקה אותו מהאבק ונתן לו. שאל: מה עוד? כתב: הוא נשוי כמה שנים ואין ילדים, אפשר ברכה? נתן לו ברכה. שאל: מה עוד? כתב: אני לומד בכולל. אפשר ברכה להצלחת בלימוד תורה? אמר הסטייפלר: אין ברכה לדבר הזה. שב ולמד ותצליח (עיין נדה ע ב).


סגולה לחובות

למי שיש חוב בבנק שהולך וגדל, יש להוציא פחות ממה שמכניסים ,ולא לסמוך על נס שיפר חוקי המטמתיקה.

כתב הטור שיש לצמצם הוצאותיו. וכתב במשנה ברורה שזו בקורת קשה על אנשים שמתפתים להוציא כספים על מותרות בלי לראות את הנולד, מה שמביא בסוף לגזל, חרפה וכלימה (ביאור הלכה סי' תקכט). אלא יש לתכנן היטב.


סגולה לחיים ארוכים

"מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב. נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה" (תהילים לד יג-יד).


סגולה נגד תאונות דרכים

לנהוג בזהירות ולעשות חסד לטרמפיסטים.

וכן האדמו"ר מבעלז – מהר"א רוקח – נתן סגולה שישמור על כל חוקי התנועה כחומרת עשרת הדברות, וג"כ כשרואה אנשים הולכים יקחם במכונית שלו, ובזכות החסד שעושה על הדרך, ינצל מכל פגע רע (שו"ת שבט הקהתי ה רמא).

וכולם עולים בקנה אחד, כתשובת הגר"ח קניבסקי לשאלה: איך נדע אם סגולה היא דבר אמיתי? – "איני יודע דבר שלא כתוב בשולחן ערוך" (סגולות רבותינו עמ' 321). ואמר האדמו"ר מהר"א מבעלזא שאין לך סגולה יותר גדולה מיראת ד' כמו שנאמר: "אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה ליראה את השם הנכבד והנורא הזה את ד' אלקיך" (דברים כח נח. שו"ת אז נדברו א, עט ס"ק קעט. בית ברוך א תג. מובא בשלמי יהודה פ"י הערה מא).


  • פורסם בשאילת שלמה 398