שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תרומת איברים - מצוה? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

תרומת איברים

[הרב שלמה אבינר]


שאלה: האם מצוה היא לתרום איברים? האם ראוי למלא כרטיס תורם?


תשובה: אכן, תרומת איברים כרוכה בבעיות הלכתיות קשות. הלא הן: מצות הקבורה של אותם איברים, כבוד המת, ולא ניוול המת בחיתוך בתוך הבשר ועוד.

אולם השתלת איברים היא פיקוח נפש, כפשוטו. מצילים אדם ממוות, או מאיכות חיים נוראה של ייסורים וסבל כגון מי שיש לו כליה מלאכותית. פיקוח נפש דוחה אותם איסורים. לפעמים אדם מציל שבע נפשות: לאחד נתן לב, לשני כליה, לשלישי ריאה וכיו"ב - גדול הוא במותו מאשר בחייו.

הבעיה הכבדה היא שמא התורם עדיין לא ממש מת, אלא הוא גוסס. גם גוסס אסור להרוג. אסור לרצוח אדם א' כדי להציל אדם ב', גם אם אדם א' גוסס ונראה חסר כל סיכוי.

על כך יש כמה תשובות:

1. הרופאים אינם רוצחים, אלא אנשים טובים המוסרים את נפשם להציל את הזולת, והם לא יעשו כדבר הזה. הם אנשים מוסריים וישרים ולא יעברו על ההנחיות שהן גם הנחיות הרבנות הראשית לישראל וגם הנחיות של משרד הבריאות.

2. גם אם יש רופא מושחת, ובשביל מוניטין ההצלחה הוא נכון לעשות כעוולה הזאת - שהרי אנשים מושחתים יש בכל מקצוע, בכל פלג חברה ובכל מקום - הנה גם אותו רופא מושחת לא יעיז לקחת סיכון זה, כי אם זה יתגלה, הוא ישלם ביוקר, הוא וכל בית החולים, זה יהיה סוף הקריירה שלו.

3. אך אם בכל זאת יעיז אותו רופא לעשות דבר נגד ההלכה ונגד החוק, אין זו העבירה של התורם אלא של הרופא, שהרי התרומה אינה זקוקה לאותה עבירה. משל למה הדבר דומה? אם אדם תורם כסף לעניים ביום שישי כדי שיחולק עוד באותו יום, אבל המקבל נוסע ברכב ומחלק בשבת, היש עבירה לתורם? לא, לתורם יש מצוה ולמחלק יש עבירה. כך לענייננו, אם הרופא יעבור על ההנחיות, לתורם יש מצוה ולרופא עבירה.

זו באמת שערוריה, שטרם סודר על ידי מוסדות הרפואה, פיקוח רבנים, או פיקוח רופאים מטעם רבנים. זה מעכב רבים מלתרום, הן דתיים והן חילוניים. יש הרבה יהודים שהנם חילוניים בחייהם אבל במותם אינם רוצים לעשות דבר כנגד הדת.

אני מכיר אישית מקרים של אנשים שנהרגו בתאונה, ואיבריהם הצילו אנשים רבים.

זו מצוה גדולה לרכוש כרטיס תורם ולתרום את כל האיברים, כולל קרנית עין. גם לי הדל יש כרטיס כזה. נקווה שבעתיד תהיה חקיקה מתאימה ויתרבה מספר התורמים. אך בינתיים גם במציאות העכשווית מצוה גדולה לתרום.

כמובן, גם מי שלא מילא בחייו כרטיס תורם, יוכלו בני משפחתו לתרום איברים, כי היא מצוה גדולה.

יש מי שחושש שמא יחסרו לו אותם איברים בתחיית המתים, ודאי יהיו לו, גם לחולים שאיבדו אבר וגם לאלו שנפצעו במלחמה. יהיו לו אותם איברים לעילא ולעילא.

גם מי שלא יזדמן לו לתרום ויחיה עד מאה ועשרים, ויש לו כרטיס כזה בכיס, הריהו צדיק גדול.