שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תרומת איברים לאחר המוות (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

האם מותר למלא כרטיס אדי? יש גם תרומת איברים בחיים. כגון כליה אחת וכן הלאה אבל זה לא הנושא לנו כרגע. אנחנו מדברים אחרי המוות.

אם כן, לא רק מותר, אלא זו מצווה גדולה של פיקוח נפש, שדוחה כמעט את כל התורה כולה חוץ משפיכות דמים ע"ז וגילוי עריות.

אמנם יש שהתפלפלו שאחרי שהוא מת הוא לא חייב במצוות, שאדם לא חייב לקיים מצוות אחרי שהוא מת. אבל זה לא מדויק. אם אדם תורם כסף שיחולק לצורך מצווה אחרי מותו שהוא עשה מצווה, אע"פ שבפועל הכסף מחולק רק אחרי שהוא מת. למעשה אנשים הם בסכנת נפשות. יש בארץ 1000 אנשים אשר זקוקים לתרומה. מתוכם 700 לכליה ואם לא יקבלו הם ימותו. וגם אם הם לא ימותו חייהם אינם חיים.

אמנם יש כמה קושיות, וכן הלאה מן המת וקבורת המת.

חייבים לקבור אותו ואתה לא קובר, אתה שם בבן אדם?!

תירוץ- זה קם לתחייה אז לא חייבים לקבור.

תירוץ ב': זה פיקוח נפש, אסור להנות מן המת וזה לא נקרא הנאה, כי זה בשביל מצווה.

עוד תירוץ- פיקוח נפש דוחה כבוד המוות.

ואומרים שזה ביזיון למת,

לא נכון זה כבוד למת שהוא מציל.

תירוץ נוסף- זה פיקוח נפש. ולכן זו מצווה גדולה.

אבל יש מחלוקת יותר גדולה והיא האם באמת האדם המת הוא מת אולי הוא לא מת. מה זה מת? מת זה מוות מוחי או מוות טבעי- בו הלב חדל לפעול. ומוות מוחי- המוח הלך. וכבר לא נותן פקודות לריאות. הלב לא צריך פקודות יש לו קוצב משלו. אבל הריאות מקבלות פקודה מהמוח לפעול, ואם המוח מת הריאות מפסיקות לפעול. גזע המוח מת, זה יותר מדוייק. אם רק המוח מת וגזע המוח חי- זה לא נקרא מת, זה נקרא צמח, pvs. המוח העליון של השכל דעת מצפון מת וגזע המוח נותן פקודות- הוא חיי. אבל הנושא שלנו הוא שכל המוח מת. וכשכל המוח מת גם הריאות מפסיקות לפעול, ואם כן אין חמצן בדם, ואם אין חמצן בדם, הלב מת. מוות מוחי תוך זמן קצר מאוד זה מוות ליבי.

לא, עכשיו יש מכונת הנשמה. מכניסים בוושט צינור ומשאבה פשוטה דוחפת שם אוויר, חמצן. ויוצא שהאדם הזה המוח שלו מת ובכל זאת הוא נושם, ומכיוון שהוא נושם יש אוויר נקי ללב והלב ממשיך. אז הוא לא ימות לעולם? נכון. כי גם המוח לא מקבל דם נקי. הלב מקבל דם נקי אבל לא המוח. המוח מת ומוח מת הוא נרקב. והוא מפריש רעלים שרצים בתוך הגוף מגיעים ללב ומשתיקים אותו, אבל אז הרי אי אפשר לתרום שום איבר, משום שכולם הורעלו ע"י הרעל שבא מן המוח. ולכן אם פוסקים מוות מוחי- ברגע שהמוח הפסיק לעבוד- אפשר לקחת איברים. ואם פוסקים מוות ליבי- אי אפשר לקחת, שעובדה הלב שלו דופק אז הוא חיי.

רבנים חרדים מחמירים מוות ליבי.

הרבנות הראשית לישראל- הרב שפירא והרב אליהו בעקבות הרב פינשטיין פסקו מוות מוחי.

יש גם שיטת ביניים- הם מסיכימים על מוות מוחי, אך איך אתה יודע שכל המוח מת?! זה לא כל כך קושייא, יש הרבה מבחנים שהבתי חולים עושים, ואלו מבחנים קשים- שכל המוח מת.

עכ"פ אנחנו הולכים ע"פ הפיסקה הזאת ויוצא שאפשר לתרום איברים אחרי המוות. ואפשר גם ע,פ החרדים לתרום איברים אשר לא הורעלו עד מוות הלב.

אלא שיש וויכוח כבר 20 שנה בין משרד הבריאות לבין הרבנות. הרבנים אומרים שלא יכול להיות שיהיה דבר כזה תרומת איברים, בלי הכשר של הרבנות הראשית. אם על סרדינים יש הכשר בוודאי שצריך הכשר על הדבר הזה. זה הכרעה בשאלה הזאת, וכבוד המת וביזיון המת וכן הלאה. ומשרד הבריאות אומר- אתם לא תתערבו לנו בזה, זהו עניין רפואי. אתה לא תתנו לנו הנחיות אשר יחייבו את כל העם היושב בציון ולכן הם לא מסיכימים שאלו יכריעו. ועד היום לא נפסקה ההלכה בדבר הזה! המחלוקת עדין עומדת בהינה.

לפני שנה עשו אירגון חדש שהוא ע"פ הנחיות של ת"ח. וזה מעולה. אבל אני לא יודע עד היום הזה, האירגון הזה קיבל הכרה רשמית. ומה אכפת לי הכרה רשמית? אחר כך זה צריך לעבור דרך הרשמי. ובאדי- זה לפי תור, ומי שתרם הוא עוקף את כל התור. זה ישר האירגון הזה.

על כל פנים מי שרוצה לתרום באדי- יתרום באדי. ומי שרוצה בערבים אז שיתרום שם.

שמא תאמרו- זה לא עושה עין הרע? במה זה עושה עין הרע?! מימלא יהיו מתים, ואם אני מת אז הוא תורם. מותר לאדם לחפור לו קבר בחייו, זה מותר. אבל אולי זה עין הרע? שום עין הרע, בוודאי הוא ימות, אז הוא כבר חופר, כדי לא להטריח אף אחד. אע"פ שיש כאלה אשר זה הפריע להם, אז הוסיפו איזה נוסח כדי שזה לא יפריע להם..

מותר לקחת מאדם גם אם הוא לא אישר זאת בחייו? כן, כי זה פיקוח נפש, ואדם חייב להציל נפשות נגד רצונו.

מה הדין בקבלת איבר מגויי? אפשר, לא שהאיברים של הגויי שונים, הנשמה היא שונה. התורמים הכי גדולים בארץ הם הערבים, בגלל שאין שום קדושה לגוף אחרי המוות, וכן העולים מרוסיה.

האם מותר לתרום להם? שהרי מצווה להציל גויי, השאלה האם בכל מקרה אפשר להציל גויי. תשובה זה סיבובי- אדם א' מציל גויי וגויי אחר מציל יהודי אחר. האמריקאים אומרים אנחנו מוכנים לתרום לכם אבל רק אם תתרמו לנו. בנוסף לכך, ע"פ רוב אפשר לתרום 7 איברים ובתוך כל אלו בוודאי שיש יהודים, אין לך דרך להציל יהודי אם לא תציל גויי איתו.

ומה יהיה בתחיית המתים? כמו שהקב"ה עושה נס שהוא מקים לתחייה אדם הוא עושה נס שהוא מקים אותו לתחייה חדשה. קמים עם המומים ואז מתרפאים. ויותר מזה- אדם שעשה מצוות באיברים- האיברים האלה מאירים באור גדול! ויותר מזה אם הוא הציל בהם נפשות- הם מאירים באור גדול.

תרומה של קרנית זה מותר אע"פ שזה לא פיקוח נפש. ויש שאמרו שזה עור ולא איבר פנימי, ואז זה בכלל מותר. וכן יש שאמרו שעיוור נחשב כמת, ולכן זה פיקוח נפש. וכן העור לא תופס בפעם הראשונה ולכן שמים עוד פעם ועוד פעם ולכן זה בוודאי פיקוח נפש.

סיכום: מצווה גדולה.

==
==