שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תרום לישיבות הציוניות! (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

תרום לישיבות הציוניות!

[הרב שלמה אבינר]

תרום לכולן. כמובן, כל הישיבות מכל השיטות ומכל הזרמים הן קדושות ויקרות, אך עניי ביתך קודמים, הקרוב קרוב קודם.

כולם מודים שטוב עשתה ממשלתנו שצמצמה את ההוצאות, כי לא ייתכן שנוציא יותר ממה שנכניס. אך רבים אומרים: לצמצם כן, אבל לא אצלי.

ואנחנו אומרים: אם אין הממשלה מחזיקה די הצורך את הישיבות, אזי תפקיד זה מוטל על האומה. שהרי בשביל מי יש ישיבות? - בשביל ריבונו של עולם, בשביל התורה, ובשביל האומה הישראלית.

עם ישראל זקוק לאנשי משק ולאנשי נשק, ולא פחות הוא זקוק לאנשי אמונה, לאנשי רוח, לאנשי מוסר, לאנשי דעת וחכמת התורה, לאנשי התרבות האמיתית שלנו. לכן אנשי הישיבות אינם טפילים חלילה, מה שהם מתפרנסים על ידי שאר חלקי האומה, הם מחזירים אלף מונים, בזה שהם מעלים את הרמה המוסרית והרוחנית של כל המדינה, ומתוך גבורה רוחנית, נמשכת גבורה לאומית, ומתוך כך - צבאית.

הדבר אמור בכל הישיבות, וקל וחומר בישיבות הציוניות. בראשית ימיה של ישיבת מרכז הרב, העדיף רבנו הרב צבי יהודה קוק שהאברכים לא יקבלו מלגה וכל הלימוד יהיה לשם שמים מכל צד, מכל פינה ומכל שיטה. כאשר אמרו לו שאי אפשר לעמוד בזה, הוא הסכים למלגה. שוב אמרו לו שהמלגה זעומה ולכן ראוי שתהיה תוספת כפי מספר הילדים. כאן לא הסכים: איננו "כולל" שיושבים בו לנצח, השיב, אנו ישיבה שבה לומדים כדי להכשיר עצמנו להיות מגדילים אחר כך תורה באומה, ובינתיים מקבלים עזרה.

בוא וראה, בישיבות הציוניות לא תמצא אברכים מבוגרים. כולם צעירים. כולם יוצאים לתפקידים רוחניים: רבנים, מורים, מחנכים, סופרים וגם בעלי מקצועות שונים עם רמת אינטליגנציה רוחנית גבוהה, התורמים בהדרכת הדור וכיוונו ההיסטורי כלפי מעלה.

תלמידי הישיבות הציוניות אף משתתפים במלחמות ישראל מתוך מסירות נפש, מהם הוקרבו במות-קדושים ורבים רבים מהם ממשיכים בפעילותם המבורכת בצה"ל יחד עם הרמת המורל הצבאי.

זכור! בישיבות הציוניות יש הרבה תלמידים עניים, עניים ממש, שלומדים חינם, ואף אחרי נישואיהם אינם מקבלים מלגה – דבר שאין לו אח ורע. תלמידים עניים רבים רבים. היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה!

תלמידי הישיבות הציוניות לומדים בשקידה, לא מתוך לחץ חיצוני אלא מתוך נהירה פנימית, התלהבות ומסירות אידיאלית.

זכור! ישיבה אינה רק מקום לימוד. היא מקום המשך תורה שבעל-פה "חיי עולם נטע בתוכנו – זו תורה שבעל פה" (שו"ע או"ח קלט י), המשך חיוניות נשמת האומה.

אשריך בהיותך תומך בישיבות הציוניות. "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר". התורה היא עץ החיים שבו אנו מחזיקים וכל התומך הנו מאושר בעולם הזה ובעולם הבא.

כל הישיבות טובות וחשובות, אך ענייך קודמים. קודם תרום לישיבה שבה למדת. כך גם לימודך באותה ישיבה יהיה לשמה מכל צד, מכל פינה, ומכל שיטה. מנהג יפה הוא לגשת למנהל הכספים של הישיבה בה למדת ולומר: אנא חשוב כמה כסף עליתי לישיבה במזון, במגורים, בחימום, ובשאר הוצאות, והנה הוא לפניך במחירי עלות של היום. תרום לישיבה שבה לומדים בניך.

תרום לישיבות הציוניות, החביבות כל כך, ששיטות שיטות יש בהן, זרמים זרמים, וכל גווני האור עושים יחד את האור הגדול ההולך ומאיר על ציון.

תרום לישיבות הציונות הקוראות בדרך זו או אחרת בשמו של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ענק הענקים, גדול הדור והדורות, השליח האלהי להופעת האור החדש המופיע על ציון.

אשריך שהנך שותף למפעל העצום ההיסטורי והקדוש הזה של תקומת תורת ארץ ישראל.

תרום ותרום ותתרומם.