שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תפילת נשים (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


תפילת אישה

ש: האם רווקה חייבת להתפלל בבית-הכנסת?

ת: לא. אפשר גם בבית. איפה שנוח לה.


מודה אני

ש: אם אני בת, באיזה לשון לומר מודה אני?

ת: בלשון נקבה.

[הליכות שלמה – תפלה פ"ב הערה 17. ילקוט יוסף – קיצור שו"ע א ג. אמנם הגרי"ש אלישיב אמר שכולם אומרים בסגו"ל בלשון זכר, והוסיף: כמו שהסבתא אמרה כך צריך להגיד, נוסח לא משנים. וישמע משה ב יא – רשם מ"צ.]


תשלומין לתפילת אישה

ש: אישה שמתפללת רק שחרית ומנחה ושכחה מנחה כיצד תעשה תפילת תשלומין?

ת: שתי שמונה עשרה בערבית (הליכות בת ישראל ב כ הערה נ – מ"צ).


חיוב אישה בתפילה

ש: כמה תפילות אישה חייבת ביום?

ת: יש מרבותינו שאומרים שאישה צריכה להתפלל את כל התפילות (הרמב"ן). כלומר, שתיים, כי לתפילת ערבית יש פחות חיוב משחרית ומנחה. לכן, יש אומרים שצריכה להתפלל שחרית ומנחה. יש דעה שנייה שדי לאישה להתפלל תפילה אחת ביום, בשפה שהיא רוצה ובסגנון שהיא רוצה (רמב"ם, הלכות תפילה א, ב). אז ממילא כשאישה אומרת ברכות השחר, ובברכות השחר יש בפנים גם תפילות, ב"תפילה" הכוונה בקשה, אז היא עשתה את חובתה. וכל המוסיף הרי זה טוב, אבל כמובן בלי נדר.

רוב הדעות הן לפי הדעה הראשונה, אבל רוב הנשים נהגו כדעה השנייה (מ"ב קו סק"ד). ישנה דעה שלישית, שכתב הבן של החפץ חיים (שיחות חפץ חיים עמ' יג), שאימא שלו אף פעם לא הייתה מתפללת. למה? סיפר לו החפץ חיים, כי "העוסק במצוה פטור מן המצוה" (סוכה כו א) , ואימא שלו הייתה עסוקה מאוד בכל מצוות הבית, ולכן לא היה לה זמן בשבילה להתפלל.

מכל זה נסכם: אישה אומרת ברכות השחר מההתחלה עד הסוף וכל השאר תוסיף על פי היכולת בלי נדר. כל המוסיף הרי זה משובח, אבל לא להילחץ (ועיין עוד בשו"ת שאילת שלמה א מו. ג מו).


ש: האם עדיף שאישה תתפלל בבית כנסת או ביתר כוונה בבית?

ת: חשבון אישי.


תיקון חצות לאשה

ש: ראיתי בסידור של הג"ר מרדכי אליהו שאשה לא תאמר תיקון חצות, ואני מאוד משתוקקת לזה. מה הסיבה שלא?

ת: זה על פי בן איש חי שנ"א וישלח ו. שו"ת רב פעלים א סוד ישרים ט. ושם, טעמים שאין זה ראוי. אבל בכף החיים א טו כותב שאשה כן אומרת. לכן את יכולה לומר.


אני מאמין

ש: בסוף התפלה, אשה אומרת: אני מאמין או אני מאמינה?

ת: אני מאמינה.


תפילה בציבור לנשים

ש: יש עניין לנשים להתפלל תפילה במניין של גברים, כלומר יש הבדל אם היא תתפלל לבד?

ת: אין הבדל. זה אישי. איך שיותר טוב לה בכוונה.


ש: הרב כתב שאין חובה לאישה ללכת להתפלל בבית הכנסת, אז האם אני יכולה לישון עד מאוחר בשבת?

ת: העיקר הוא שהאדם לעמל יולד וצריך להתאמץ לעבודת ד' (מסילת ישרים פרק א).


ניגון תפילה של אישה

ש: אם יש אנשים זרים, האם אישה יכולה לומר תפילה בניגון?

ת: אם זה בנעימת קול אסור. מ"ב תעט סק"ט.