שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תפילה - שאלות כלליות (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


מד"א באמצע מעריב

ש: התפללתי מעריב וקראו לי למד"א. האם עליי להשלים בשחרית?

ת: לא. העוסק במצווה פטור מן המצווה (סוכה כה א).


תפילה נגד גזירה הגיוס

ש: בבית כנסת בו אני רגיל להתפלל בה התחילו לומר "אבינו מלכינו" בתפילת שחרית ומנחה מפני שכך פסק הבד"ץ כדי לבטל את "גזירת הגיוס" כלשונם. אני בתור חייל קרבי במיל', מה לעשות? להישאר ולהתפלל איתם עם כוונה אחרת או שמא פשוט לצאת באותה שעה (בלי רעש, כמובן).

ת: התפלל התפילה הרגילה שלך בצורה לא בולטת.


תהילים בלילה

ש: האם מותר לקרוא תהילים בלילה?

ת: כן. יש מחמירים על פי נסתר לא ללמוד תורה שבכתב בלילה. שו"ע או"ח רלט שעה"צ אות א. יש חומרה על פי נסתר לא ללמוד תורה בלילה, אך: לא חייבים בחומרות על פי נסתר. ב. זה נאמר על תורה ולא על תהילים. ג. זה לא ימוד אלא תפילה. אך כאמור גם לימוד חומש מותר על פי נסתר.

[שו"ת חיים שאל ב כה. שו"ת באר משה ד כב. נשאל הסטייפלר מדוע אומר הוא תהלים בלילה, והשיב שעכ"פ עדיף על ביטול תורה. אשכבתיה דרבי א קכב. וכן התיר הגר"ע יוסף. שו"ת מעין אומר יב יט – רשם מ"צ.]


בקשות בשמע קולנו

ש: אני מוסיף הרבה בקשות כלל-ישראליות ב"שמע קולנו" ועקב זה מפסיד קדושה וגם תחנון. מה עדיף?

ת: קדושה ותחנון הם דין, ובקשות בשמע קולנו הם הוספה, והעיקר עדיף על התוספת.


אמירת תהילים

ש: יש ערך לאמירת תהילים מהר בלי לחשוב על התוכן?

ת: תמיד יש ערך לדברי קדושה בכל צורה שהם, אבל הערך האמיתי של תהילים בשביל קנין מידת החסידות הוא "רוב ההתמדה והעיון במזמורי דוד עליו השלום". מסילת ישרים כא.

(פעם נשאל הגרי"ש אלישיב על המנהג שהחלו נשים רבות באמירת פרק שירה, והשיב: "אני אינני יודע מכך, האמהות והסבתות שלנו היו אומרות תהילים, וזה ודאי טוב. הרי פרק שירה זו ברייתא, ואם לא מבינים מה שאומרים אין מזה כלום, מה שאין כן תהילים מועילים גם אם לא מבינים מה שאומרים". ופעם אחרת אמר על אמירת תהילים בלי כוונת המילים: "זה בסדר, דוד המלך כיוון בשביל כולנו את מה שצריך לכוון". הספד על הגרי"ש אלישיב מבנו הרב אברהם. ריש"א דגלותא עמ' יב. הסוד עמ' מח - מ"צ).


תפילה אישית

ש: האם תפילה אישית שיוצאת מהלב היא כמו התפילה מהסידור או שמא יותר?

ת: היא פחות. כי תפילת הסידור יוצאת מהלב של אנשי כנסת הגדולה ובתוכם נביאים שהוא הלב של כלל ישראל. לכן תפילה אישית היא בנוסף ולא במקום.


התרוממות באמירת קדוש קדוש קדוש

ש: יש מקור למה שמתרוממים כאשר בקדושה אומרים: קדוש קדוש קדוש?

ת: להתדמות למלאכים בהם נאמר בשמים יעופף. רמ"א (או"ח קכה ב. וכן ב"י. מ"ב סק"ח – מ"צ).


קיצור התפילה

ש: בתפילת ליל שבת חלק מהציבור ישן, חלק מפטפט, חלק קורא עלונים. הרי טוב מעט בכוונה מאשר הרבה בלא כוונה. אז למה לא לקצר?

ת: זה נאמר על תחנונים שאדם מוסיף. שו"ע או"ח א ד. אבל התפילה סודרה על ידי נביאים, אנשי כנסת הגדולה וחכמי דורות. באשר לאלה שקשה להם הכל, נתאזר כלפיהם בסבלנות. אבל סבלנות אינה ותרנות (כן אמר באופן כללי רבנו הרב צבי יהודה – מ"צ).


כפייתיות דתית

ש: יש לי כפייתיות דתית, וזה מקשה עליי מאוד בתפילה. מה לעשות?

ת: התפלל מהר בלי לחזור, משל לקצין קרבי שרץ בקרב, ולא עוצר אם חלילה נופל לו חייל.