שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תפילה בטיסה (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


תפילה במטוס

ש: האם להתפלל במנין או ביחידות כדי לא להפריע לאנשים?

ת: אפשר במנין בתנאי שתואם עם מנהל השרות (וכן הגר"ע יוסף לא הסכים להצטרף למנין שאירגנו במטוס. ס' במחיצתו עמ' 127. ודעתו של הגרש"ז אוירבך לא היתה נוחה מעריכת מניינים לתפילה בשעת הטיסה, כי הדבר מפריע לשאר האנשים הנמצאים שם. הליכות שלמה פ"ח עמ' צו).


ש: אם אני מתפלל במושבי, האם אני חייב בטלית גדול כי קשה להתעטף.

ת: חייב, רק בזהירות שלא להעיף ציציות על נוסעים אחרים.


ש: אם אני מתפלל ביחידות, עדיף שמונה עשרה בישיבה או בעמידה?

ת: בעמידה, בשלושה תנאים: א. אם זה לא הורס את הריכוז. ב. העיניים אינם מול מראה לא צנוע. ג. לא נדלק השלט שיש לשבת ולחגור חגורת בטיחות.


ש: אם באמצע שמונה עשרה נדלק השלט שיש לחזור למקום לשבת, לעשות זאת?

ת: כן, זה חשש סכנה, והליכה לצורך בלי דיבור אינה הפסק (וכן כתב הג"ר יצחק זילברשטיין שאם אינו מציית יש חשש של מצוה הבאה בעבירה ולא יצא, וכן גורם זלזול בתורה וחילול השם. חוברת הלכתית של אל-על: לעולם יצא אדם בכי טוב – מ"צ).


תפילה בזמן טיסה

ש: איך לנהוג בתפילה בזמן תפילה?

תשובה:

א. לכתחילה יש להתפלל לפני הטיסה או לאחריה, גם ביחידות.

ב. יש להתפלל שמונה עשרה במקומו ביחידות ביחידות ולא במעברים כדי שלא יפריעו לו בתפילה וכדי שלא יפריע לאחרים (הגרש"ז אוירבך, הלכות שלמה צה). לכן אסור מפני שעלול לגרום גזל שינה (הגר"ע. מדריך הלכתי לנסוע לרב סואה, רב של אל על).

ג. אם אין זה מפריע לאחרים, יתפלל בעמידה, ואם זה מפריע יתפלל בישיבה (הגר"מ פיינשטיין. שו"ת אגרות משה או"ח ד כ).

ד. כאשר נדלק השילוט לחזור למקום ולשבת, יש להתישב מידית, גם באמצע שמונה עשרה (הגר"ש וואזנר, חוברת לעולם יצא אדם בכי טוב).

ה. המסרב להשמע להוראות אלה וממשיך להתפלל, נראה שלא יצא ידי חובת תפילה, בהיותה מצוה באה בעבירה של גרימה לזלזל בתורה ולחילול השם. אין איסור להתישב באמצע שמונה עשרה בשעת צורך אלא רק לדבר (הגר"י זילברשטיין. קונטרס כנפי הרוח).