שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תנועת נוער מעורבת (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ש: אני חניך בתנועת נוער מעורבת. האם עליי להרגיש שאני עושה עבירה?

ת: בודאי. יסורי מצפון הם מתנה גדולה מן השמים, הם שמעוררים את האדם לעשות תשובה. אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. העיקר שיעשה תשובה. לכן אשריך שאתה מרגיש עבירה. חזק ואמץ וצא מזה מיד.

ש: אבל השאלה שלי היא האם יש בכך עבירה?

ת: בודאי. נפסק במשנה ובגמרא, ברמב"ם ובשולחן ערוך, שיש להתרחק מאוד מאוד גברים מנשים, והרי תנועת נוער אינה ריחוק מאוד מאוד אלא אדרבה קירוב מאוד מאוד.

ש: האם אין בעיה בנושא זה להיות קיצוני?

ת: בודאי זו בעיה. אם היה כתוב להתרחק מאוד, היתה מצוה להיות קיצוני. אך כיון שכתוב ברמב"ם מאוד מאוד, אז יש להיות קיצוני בריבוע, ולהיות רק קיצוני, זו קולא.

ש: אבל האם אי אפשר לקיים תנועת נוער מעורבת, ובכל זאת לקיים כל ההלכות?

ת: עיין למשל בקיצור שולחן ערוך קנב ח, שאין לגברים להביט על נשים, וכן אין לצחוק יחד. האם תיתכן תנועת נוער כזו?!

ש: שאלתי את הרב... והוא אמר לי שתנועת נוער מעורבת היא מותרת?

ת: אולי התכוון שזה כדי להציל נוער מעבריינות רחוב. ואגב, חב"ד בכל העולם מצילים נוער, בלי לערבב בנים ובנות.

ש: לא. אותו רב אמר לי זה מותר לכל אחד.

ת: אז שאלתך אליי היתה מוטעית, כי חשבתי שאתה שואל אותי מה אני הדל יודע, ועתה מתברר שאתה שואל אותו על דברי הרב... שאל אותו ישירות.

ש: לא. רציתי לברר מה דעתו של הרב בנדון?

ת: אין לי דעה. במה שנפסק בגמרא ובכל הפוסקים, אם אביע דעה לכאן או לכאן, זו תהיה חוצפה שאין כמותה. אני רק מוסר מה שהם אמרו.

ש: אולי זו הבנתו של הרב את המקורות, אבל אולי אפשר להבין אחרת.

ת: פתח בעצמך וראה אם אתה מבין אותם יותר טוב מאשר מרן הרב קוק ורבנו הרב צבי יהודה שאסרו.

ש: בכל זאת הרב... מתיר?

ת: אכן, פעמים רבות יש הבדלים בין רבנים. אז, מה עושים: ד' אמר ללכת אחרי הרוב, רוב מנין ורוב חכמה. בדוק מה אומרים רוב הרבנים ורוב גדולי הדור.

  • פורסם בשאילת שלמה 566