שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תנועת הרפורמים- בוגדת האומה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: איש פוליטי בישראל התבטא פעמים מספר כדלהלן: "אני מכבד את הרפורמים ומקדם את הרפורמים, כיון שהם קרבו אותי ליהדות בהיותי אדם חילוני באמריקה". לכאורה זו טענה צודקת, שהרי הכרת טובה היא יסוד גדול ביהדות, ובאנושות בכלל.

תשובה: זה כשל לוגי חמור, שרק פתאים יוכלו ללכת שבי אחריו.

קודם כל, אם יש לאדם חוב פרטי, עליו להחזירו באורח פרטי ולא לגרור מדינה שלימה אחריו. עליו לשלם את חובתו המוסרית משלו ולא משל אחרים.

שנית, התנועה הרפורמית היא תנועה בוגדנית, גם בעבר בגרמניה, גם בהווה באמריקה וגם בעתיד מה שהיא זוממת בארצנו. היהדות אינה מעניינת אותה, אלא מספר ערכים כלל אנושיים, אליהם היא מצרפת כמה ענייני יהדות תואמים. כמובן אינינו נגד מוסר טבעי כלל אנושי ונגד בינה טבעית כלל אנושית, אך אחרי כל זה ומעל כל זה, אנחנו עם ישראל. ועל זה מסרנו נפשנו לאורך הדורות, מתוך ידיעה שגדול הוא עברנו ועוד יותר גדול הוא עתידנו .ועתה בחסדי ד', אנו קמים לתחייה.

ולכן ההגיון הפשוט מלמדנו שאם התנועה הרפורמית עשתה מעשה טוב אחד, אמנם מגיע לה על זה שכר, אך אין זה מכשיר את כולה. אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריה, ואפילו נבוכדנצר הרשע קיבל שכרו על מעשה טוב שעשה, אך זה לא הפך אותו לצדיק. ולהיפך, אם צדיק עושה עבירה אחת, הוא יתן עליה את הדין, והקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, אך לא בגלל זה הוא כבר הפך לרשע.

אם במסעדה טרפה הגישו לך כוס מים כשרים, ודאי עליך להודות, אך זה לא הופך אותה לכשרה. ואם במסעדה כשרה הגישו לך בטעות כוס תה עם חרק בפנים, מגיע לה נזיפה חמורה, אך אין זה מטריף את כל שאר המאכלים.

במילים פשוטות, יש לראות את הדברים בפרופורציה ולהיזהר מהכללות. אין לתעב מצרי, כי מצאנו שם אכסניה בעת הדחק, אך אין זה הופך אותם לצדיקים. לפעמים חז"ל אומרים: יפה לימדנו עם הארץ הזה, אך אין זה הופך אותו לתלמיד חכם. הרמב"ם אומר על כמה דברי אריסטו: קבל את האמת ממי שאמרה, אך לא בגלל זה נחשיב אותו כאחד מגדולי ישראל.

מגמת הרפורמים היא מחיקת היהדות, ד' ישמרנו מהם, ויחזירם אותם בתשובה.

  • פורסם בשאילת שלמה 519