שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תנהו להיכא דלא שייך

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

תנהו להיכא דלא שייך

[מ"ראש יהודי"]

כאשר הילד מתפרץ בצורה מוגזמת בנוגע למה שנאמר לו, הדבר מלמד שמשהו מעיק עליו – ויתכן שדבר זה אינו קשור כלל לעניין הנוכחי. יש כלל בגמרא: "אם אינו עניין להיכא דשייך, תניהו עניין להיכא דלא שייך" (קידושין מב א).

הדבר נכון גם לגבי מבוגרים. אישה שביקשה מבעלה משהו קטן – והוא מתפרץ בזעם, זה סימן מובהק שיש לו טענות קשות מאוד בתחום אחר. מדוע איננו אומר?

יש עיכובים. קל יותר להתפרץ מאשר להעלות עניין רגיש. לכן זה מתפרץ באופן כזה, לא במקומו אלא במקום אחר. דווקא טוב שזה קורה; זה פעמון אזעקה. אין טעם להשתיקו, שהרי משהו השתבש. צריך לחפש את הבעיה. לכן, אם בן-הזוג מתפרץ בזעם, צריך לומר לו: "כנראה שיש לך טענות כבדות אלי – הבה נדבר". ומדוע הוא לא אמר ישירות? אולי הוא התבייש, אולי מתוך רגישות לאשתו, אולי סיבה אחרת.


  • פורסם בשאילת שלמה 294