שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תורת הראי"ה (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


החדש יתקדש

ש: מרן הרב קוק אמר שהחדש יתקדש. אבל יש גם חדש שהוא מושחת?

ת: לא כל אחד מחליט איזה חדש יתקדש אלא רק תלמיד חכם עליון בדרגת סנהדרין (וכן כתב הג"ר צבי שכטר בשם הגרי"ד סולוביצ'יק: "רק גדולי הדור ממש, כחברי הסנהדרי הגדולה, ראויים לקבוע אם 'לקדש את החדש', ואין דבר כה חשוב שכזה תלוי בדעת ההמון או אפילו בדעת כל רב פרטי". דברי הרב ז – מ"צ).


כלליות ופרטיות

ש: זה נכון שיש אצל מרן הרב קוק כלליות על חשבון הפרטיות?

ת: אין זה אצל מרן הרב, אלא בהסטוריה הישראלית והעולמית. אורות, ישראל ותחייתו כג. אדרבה, לאור זאת יש הדרכה אצל מרן הרב: הפרט בתוך הכלל.


רזי תורה

ש: מרן הרב קוק כתב בכמה מקומות שיש ללמוד רזי תורה. אז למה לא לומדים?

ת: כמו כל דבר, לא בדילוג, אלא אחרי הכנות, מדרגה אחר מדרגה. לכן גם בישיבת מרכז הרב הוא לא קבע לימוד ברזי תורה. זה מיועד ליחידים.


אהבת חינם

ש: מה מקור הביטוי אהבת חינם?

ת: מרן הרב קוק.


הנקודה המרכזית של מרן הרב

ש: מה הנקודה המרכזית של מרן הרב קוק?

ת: תשובה. הקדמת אורות התשובה. אך תשובה במובן הרחב והעמוק, כמבואר באותו ספר.


מרן הרב קוק והבן איש חי

ש: מדוע מרן הרב קוק זצ"ל לא מתייחס בספריו למרן הבן איש חי זיע"א? והאם ידוע לנו שהם היו בקשרים אחד עם השני?

ת: בספרי אמונה שלו, מרן הרב קוק לא מזכיר אף שם. ובספרי הלכה, הוא לא מזכיר את האחרונים אלא רק כאשר יש נקודה ייחודית. אמנם מרן הרב מזכיר אותו באגרות (אגרת תעג): "...ספרים חדשים בפרטיות על שיעור קומה לא באו לידי. רק ספק אחד בשם 'דעת ותבונה' מרב ספרדי מבבל (ר' יוסף חיים ז"ל – הערות רבנו הרב צבי יהודי) שהיה חכם-בשי שם ז"ל, יש בו קיבוץ של דרושים יקרים, ע"פ דברי האר"י ז"ל, מלוקט יפה...".


ישן וחדש

ש: האם דברי הרב קוק ישן או חדש?

ת: כאשר נשאל רבנו הרב צבי יהודה אם דברי מרן הרב קוק הם חדשים, השיב: זה ישן מכל ישן וחדש מכל חדש (כלומר ישן בצורה מחודשת). אכן על כל פסקה של מרן הרב, רבנו ציין מקור.


גאולה וקלות ראש

ש: האם זה נכון שמרן הרב קוק אמר שבשביל ישוב ארץ ישראל ותהליך הגאולה, אפשר להתפשר עם כמה הלכות?

ת: חס וחלילה. אלו שקרים שתלו בו. עיין אוצרות הראיה א 514. אלא אדרבה הדגיש שיש לבנות הכל בקדושה גמורה.


כלליות

ש: מה מיוחד בישיבת מרכז הרב?

ת: כאשר נשאל רבנו הרב צבי יהודה שאלה זו, השיב: כלליות.


מרן הרב קוק והאר"י

ש: האם זה נכון שהרב קוק הבין את כתבי האר"י יותר מרח"ו ואת הזוהר יותר מהאר"י?

ת: אין זה נכון. אלא ניתן לו כח מן השמים להסביר.


משנה ברורה

ש: למה מרן הרב קוק לא מביא אף פעם את המשנה ברורה?

ת: כן מביא. כגון של ביה"ל קסז בענין טעימת הבוצע. או תרלז סק"ז בענין סוכה העומדת משנה לשנה. גם רבנו הרב צבי יהודה מביא הרבה בסדור עולת ראיה.


בדיעבד

ש: מה המקור לכלל שדיעבד אצלנו הוא לכתחילה של הקדוש ברוך הוא?

ת: רבנו הרב צבי יהודה. לנתיבות ישראל א קלה.


לימוד מרן הרב קוק

ש: האם אפשר ללמוד מרן הרב קוק בכיתה י'?

ת: פיסקאות נבחרות.

[בנו הרב צבי יהודה לא אהב את הביטוי "קטעים", מלשון קטוע – רשם מ"צ.]