שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תאולוגיית החילופין הרפורמית (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

תאולוגיית החילופין הרפורמית

[ראיין: הרב מרדכי ציון]


ש: יש הרבה זרמים ביהדות: אשכנזים וספרדים, תימנים ואתיופים, חסידים ומתנגדים, דתיים-לאומיים וחרדים. אז למה שלא יהיה עוד זרם: רפורמים וגם קונסרבטיבים?

ת: יש הרבה זרמים באכילת מזון: בשר ודגים, פירות וירקות, דגנים וקטניות, מים ויין, לחם ואורז. אז למה שלא יהיה עוד זרם לשתות נפט ולאכול זכוכית?

ש: כי זה לא אוכל...

ת: אז הרפורמה היא לא יהדות. היא דבר אחר שמתימר שהוא יהדות. אנו מכירים שיטה זו. זו השיטה הנוצרית: הם טענו שהם עם ישראל ושאנו כבר לא עם ישראל, שהם הברית החדשה ושהתורה בטלה. הם Verus Israel בלטינית, ישראל האמיתי. או במילים אחרות: תאולוגית החילופין Replacement Theology.

ש: איפה זה כתוב?

ת: איני יודע. בכתבי עבודה זרה שלהם, באגרת לרומאים ובאגרת לגלטים של פאולוס. עיין שם.

ש: מותר לעיין בספרי עבודה זרה?!

ת: אסור. כך כותב הרמב"ם שאסור אפילו לשם התעניינות (רמב"ם הלכות ע"ז ב ב-ג). אך כאן מותר כדי לראות על איזה חבל דק ומסוכן הולכת הרפורמה. הקיצור, הם אומרים שהשתנתה הגדרת עם ישראל ושתוקף התורה פקע. כך גם אומרת הרפורמה, שהגדרת עם ישראל כלומר אם יהודיה או גיור כהלכה בוטלה, וכן שהתורה בוטלה ולוקחים ממנה מה שרוצים ("כי לא כל אשר מישראל ישראל המה: ולא מפני שהם זרע אברהם כולם בנים כי ביצחק יקרא לך זרע: כלומר לא בני הבשר המה בני האלהים כי אם בני ההבטחה הם הנחשבים לזרע... ככתוב ואוהב את יעקב ואת עשו שנאתי". איגרת אל הרומאים ט ו-יג. "וכל הנוהגים כשורה הזאת שלום ורחמים עליהם ועל ישראל אשר לאלהים". אגרת לגלטים ו טו - מ"צ).

ש: אך במה הנוצרים טוענים שהם יהודים?

ת: הם טוענים שאנו רק יהודים בבשר והם יהודים בלב, וכן בטלו את הברית מילה. גם הרפורמים בטלו ("אנו הנימולים במילה האמיתים כי אנו עובדים לאל ברוחו ושמים כל גאותנו בישו במקום לשים אותה במה שאדם עושה בעצמו". אגרת לפיליפים ג ג. "זה לא מה שנראה לעין שעושה את היהודי, ולא הסימן הנראה בבשר שעושה את המילה, אלא מה שעושה את היהודי, זה מה שיש בפנים, והמילה האמיתית היא זו שהרוח עושה בלב ולא זו שעושים בציות לאות של החוק". אגרת לרומאים ב כח. "המילה היא לא כלום, ולא הערלות, אלא יש להיות בריה חדשה". אגרת לגלטים ו טו – מ"צ).

ש: לא כתוב שם הביטוי ישראל האמיתי?

ת: זה יותר מאוחר. יוסטינוס ("אנו שנחצבנו ממעי המשיח, הננו גזע ישראל האמיתי – מ"צ). אבל יותר מאוחר בקונסיליום ותיקן 2 בשנת תשכ"ד, בראשות האפיפיור יוחנן פאולוס 2, בהצהרה Nostra Aetate קצת חזרו בהם ואמרו שגם אנחנו יהודים.

ש: התקדמות!

ת: עדיין לוטה בערפל לפי התאולוגים הנוצרים. מופיע שם הביטוי "ישראל החדש", "עם האל החדש" ביחס לנצרות. הוא מתפרש בשני אופנים: א. הם עם ישראל החדש, אבל יש גם עם ישראל הישן. ב. הם עם ישראל החדש, אם כן הישן בוטל. "ישן מפני חדש תוציאו".

ש: באופן כללי, הם לא אומרים שיסוד הכל הוא אמונה באל אחד, ואם כן הם מודים שיש דבר משותף?

ת: גם בזה יש להם פלפולים. ב"אני מאמין" Credo שלהם, במשפט הראשון הם אומרים: Credo In Unum Deum, אני מאמין באל אחד, אבל במשפט השני:

Et In Unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei, אני מאמין באל אחד, ישו המשיח, הבן היחיד של האל. אגב רפורמים רבים לא מאמינים בשם, כולל ראבייס.

ש: אז הרפורמים הם כמו נוצרים?

ת: חלילה! הם יהודים! הם יחזרו בתשובה בארץ הקדושה!

ת: והנוצרים לא יחזרו בתשובה?

ת: ידוע. הארץ תקיא אותם. יש אגרת של מרן הרב קוק: "ואין לבדוק כלל על מדרגת הכשרות של הבאים, כי את הפסולת הגמורה תקיא הארץ, והנותר בה קדוש ייאמר לו, ממש כמו שאין מזככים את המאכל מסיגיו הטבעיים לפני האכילה, כי אם מוסרים את הדבר לכוח-החיים" (אגרת פב – מ"צ).

ש: ובסיכום?

ת: "וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן". רמב"ם הלכות תשובה ז ה.


פורסם בשאילת שלמה 436