שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שמירה על היישוב בשבת (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

"לשמור שבת או לשמור בשבת"

[מ"ידיעון בית אל"]

שאלה: אני עובד בשמירה בישוב. מה עדיף לקבל תורנות שמירה או לשמור שבת כרגיל?

תשובה: בוודאי מצוה גדולה לשמור בשבת. מצוה משולשת: א. שמירה על אנשים, אל תעמוד על דם רעך. ב. שמירה על הארץ, מצות יישוב הארץ. ג. קידוש השם. כי כאשר חלילה אויבינו פוגעים בנו ,זה חילול השם, ולעומת זאת כאשר אנו בריאים ושלמים ושמורים, זה קידוש השם.

וכמובן אין כאן חילול שבת, הרי מותר לשמור ואין שום אפשרות לאומה ולארץ להתקיים בלי שמירה בשבת. ואדרבה, לעומת שבת שכתוב לגביו: ושמרו בני ישראל את השבת ולא כתוב מאוד, הנה לגבי פקוח נפש, כתוב: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. הרי שלשמור בשבת היא מצוה יותר גדולה מאשר לשמור שבת. אמנם יש בזה אי נוחות מסוימת, אבל בזכות מסירות נפש זו, אחרים יכולים להתענג בשבת בשקט ובבטחה. זאת ועוד, ככל שירבו השומרים בשבת, הנתח שיגיע לכל אחד יקטן, וכולם יוכלו יותר להתענג.

לכן חזקו ואמצו, המקיימים שומרים הפקד לעירך, כל היום וכל הלילה, וד' יברך אתכם.