שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שמיעת לשון הרע לתועלת

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שמיעת לשון הרע לתועלת

[מ"ראשי יהודי"]


מובא בספר 'חפץ חיים' (הלכות לשון הרע כלל ו סע' ב-ד), בשם 'ספר חסידים', שאם אדם מדבר לשון הרע כדי לשפוך את מר לבו, מותר לי להקשיב לו, וזאת מכמה נימוקים:

א. אם אני לא אקשיב, הוא ישמיע את זה במקום אחר, כי יש לו עכשיו דחף לספר, ובזה שאני מקשיב, אני ממתן את התופעה, כי אני בוודאי לא אאמין, ואילו אחרים ספק יאמינו ספק לא יאמינו.

ב. אם מגמת ההקשבה היא כדי לסלק את הטינה שבלבו. משני הנימוקים הללו מותר להקשיב. איני יכול לומר לו: "שתוק! זה לשון הרע!", כי אז הוא יחדל לדבר אתי לחלוטין. צריך להקשיב.

דבר זה נכון גם בין איש לאשתו. במצב שלבו של בן-הזוג כבד עליו, אם הוא ינסה לספר לשני, והשני יענה לו: "אסור לשמוע לשון הרע!", ובכן – עם מי הוא ידבר? למי הוא יספר את כל הדברים הללו? בוודאי לבן-הזוג. אגב, על-פי רוב, זה האיש שמשתיק את אשתו. ישנם אנשים מופנמים המסוגלים לעבד את כל חוויותיהם בתוכם. אבל לא כולם מסוגלים לכך; הם מוכרחים לשתף אחרים בחוויותיהם – גם בשמחות וגם בקשות. הם מתקשים להתארגן נפשית בעצמם. אדם מטבעו צריך חברותא גם בדברים הללו. הוא צריך שיסייעו בידו לעכל רגשית את מה שעבר עליו, ולשם כך הוא זקוק לבן-זוגו. זה חשוב לו הרבה יותר ממזון ובגדים!


  • פורסם בשאילת שלמה 270,271