שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שמיטת כספים - מאמר

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שמיטת כספים

[ראיין: מרדכי ציון]


ש: האם בימינו יש דין שמיטת כספים?

ת: כן. אך רק מדרבנן כיון שאין היובל נוהג. חוב שמועד פרעונו הוא השנה, מתבטל. אבל אם מועד פרעונו הוא השנה הבאה ,אין החוב מתבטל.


ש: א.מתי נשמט החוב? ב. האם באמת כך ראוי לנהוג?

ת: א.ערב ראש השנה. ב. כן אם אדם עני חייב לך כסף, ויש לך אפשרות לוותר, ראוי לא לגבות את החוב. כמובן, אין ללוה לנצל זאת ולהתחמק מלשלם חובות. כתוב שרוח חכמים נוחה ממי שמחזיר את חובו בשנת שמיטה.


ש: האם זו מצות עשה שהזמן גרמא ונשים פטורות?

ת: לא. א. אסור לדרוש חובו גם אחרי תאריך זה. ב. יש גם מצות לא תעשה לא לדרוש חוב, ובלא תעשה אין הבדל בין איש לאשה.


ש: האם מצוה זו נוהגת גם בחו"ל?

ת: כן. היא אינה מצוה התלויה בארץ.


ש: ואם לא קבעו תאריך מוגדר להחזרת החוב?

ת: שמיטה משמטת.


ש: מה דין צ'ק? כרטיס אשראי?

ת: אם תאריך ההמחאה הוא בשביעית, שמיטה משמטת. כרטיס אשראי אינו משמט כי יש היתר עסקה.


ש: וחוב של של מכירה בהקפה?

ת: גם נחשב הלואה שמשמטת. אבל חפץ שנקנה בתשלומים, החוב נשאר.


ש: משכורת?

ת: לא משמטת. אין זו הלוואה. וכן דמי שכירות על בית אינם הלוואה.


ש: נדר צדקה?

ת: אין שמיטה משמטת, כי אין זו הלוואה.


ש: מה לעשות אם איני יכול לוותר על החוב?

ת: פרוזבול. כלומר מסירת החובות לבית-דין. זו תקנה הלל הזקן כדי שאנשים לא יימנעו מלהלוות מחשש שלא תוחזר להם ההלוואה (גיטין לד ב). כי חוב לבית-דין אינו נשמט.


ש: מי יכול להיות באותו בית-דין?

ת: לפי השולחן ערוך רק בית-דין חשוב, לפי הרמ"א כל בית-דין.


ש: אז אני חייב ללכת לפני בית-דין?

ת: לא. די לחתום בפני שני עדים שטר פרוזבול שהנך מוסר את גביית החובות לבית-דין חשוב של הרבנות הראשית לישראל: הרבנים הגאונים הרב יצחק יוסף, הרב דוד לאו והרב ציון אלגרבלי. מצ"ב טופס של הרבנות הראשית וגם חוברת של הרבנות הראשית:


ש: ואם איני מלווה כספים, עליי בכל זאת לכתוב פרוזבול?

ת: כן על חשבון בנק וכדומה. ואין כותבים פרוזבול על כל הלוואה אלא פרוזבול אחד על הכל.


ש: מתי לכתוב פרוזבול?

ת: ערב ראש השנה או קרוב לו, כי הוא חל רק על חובות שישנן כבר ולא על חובות שיווצרו אחר כך.


ש: מה דין אם שכחתי לכתוב פרוזבול, האם אוכל לתבוע את החוב?

ת:באופן כזה דיעבד בכל זאת אין שמיטה משמטת בימינו, כי מי שהתנה עם הלוה שלא יישמט חובו, התנאי קיים. ובימינו זה כאילו התנה.


ש: מה לעשות אם לא היה פרוזבול והלוה בא לשלם לי?

ת: לומר לו: משמט אני. אבל אם מתעקש לתת את הכסף במתנה, אפשר לקבל.


ש: האם אפשר לזכות בפרוזבול אדם אחר מיזמתי בלי שידע?

ת: כן. זוכים לאדם שלא בפניו.

---

"וכי ימוך אחיך ומטה ידו

והחזקת בו

וחי עמך" (ויקרא כה לה)


  • פורסם בשאילת שלמה 401