שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שונות - תפילה (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


אמירת קורבנות

ש: האם יש לימוד זכות על לומדי תורה שלא אומרים קורבנות?

ת: שאין זה חובה (חיד"א ביוסף אומץ) ושלימוד תורה עושה אותה פעולה של כפרה (חקרי לב). [הגר"ע יוסף היה מקפיד לומר כל סדר הקרבנות בכל יום בבוקר (בירור הלכה סימן א אות ט). ודעתו שראוי לכל אחד מישראל לומר כן כנדפס בסידורים, ואף תלמידי חכמים בכלל (פאר הדור עמ' טו).]


איזה בית כנסת עדיף

ש: מה עדיף בית כנסת בו אומרים תפלה לשלום המדינה וצה"ל אך הוא מהיר ומאוחר או בית כנסת חרדי בו מתפללים לאט ומוקדם?

ת: חרדי, תפלה טובה יותר.


כסף נוצרי

ש: האם מותר לי להתפלל בבית מדרש של ישיבה המקבלת כסף נוצרי?

ת: מן הדין מותר כי הישיבה גם מקבלת כסף כשר, אלא אם כן מחליטים לנקוט בצעדי מחאה.


מסרון להתפלל

ש: אם אני מקבל הודעת מסרון להתפלל על מישהו, אני חייב? וכן אם יש בקשה להעביר הלאה, אני חייב?

ת: לא. לא.


השגחה אלוהית

ש: למה ההשגחה האלוהית לא מוזכרת בי"ג עיקרים שאחרי התפילה?

ת: בעיקר הראשון: "הוא בורא ומנהיג לכל הברואים והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים".