שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שונות - אכילה (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


שולחן

ש: מותר לשבת על שולחן?

ת: ראוי שלא (שו"ת שאילת שלמה א שפו).

[ומובא שם: "ומו"ר הגרא"ד אוירבך אב"ד טבריה כתב לי: 'הוא דבר שגור בפי כל ישראל שאין לשבת על גבי שולחן שאוכלים עליו... מאידך אין להתייחס לזה כאל איסור אלא כהנהגה ישרה המקובלת בישראל, ולעת הצורך כשאינו נראה זלזול במנהג, שפיר דמי... גם אפשר, בכל שיש מקום קבוע לשולחן ששם סועדים עליו, כל שהעמידו במקום אחר, אינו בכלל המנהג'" – רשם מ"צ).


ש: האם נכון שמי שיושב בקצה השולחן לא יתחתן שבע שנים?

ת: הבל.


לחיים

ש: למה אומרים לחיים למי ששותה יין?

ת: כי כאשר הוציא אדם חייב מיתה להורג, היו משקין אותו יין, כדי שלא ירגיש פחד וצער, ולכן אנו אומרים שהיין הזה הוא לא למות אלא לחיים.