שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שו"ת סמס (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מקורות ע"י הרב מרדכי ציון

שאלות סמ"ס

ש: למה לא כל השאלות ששואלים את הרב מגיעות לפינת השו"ת סלולרי בעלוני שבת?

ת: כי יש 400 ליום ולפעמים 800, ואי אפשר להכניס את כולן, רק חלק קטן (רשימת מקומות הפרסום: עולם קטן, עיתון לנוער של עולם קטן, מעייני הישועה, באהבה ובאמונה, ראש יהודי, אתר סרוגים ואתר כיפה – מ"צ).


שו"ת סמ"ס אצל ראשונים

ש: האם גם רבותינו הראשונים כתבו תשובות כמו סמ"ס?

ת: כן. למשל הרמב"ם נשאל האם החייב כסף לאלמנה שמיטה משמטת או לא? השיב: "תשמיט. וכתב משה" (תשובות הרמב"ם סי' רלז – מ"צ).


שו"ת סמ"ס (א)

ש: הרב כתב על חטא מסויים חמור שאפשר לחזור בתשובה – האם אין אדם יכול לטעות שיש בכך לגיטימציה לחטוא?

ת: על כגון זה אמר ד' למשה רבנו: כתוב, והרוצה לטעות יטעה. איננו אחראים על מי שרוצה לטעות (בראשית רבה ח ח – מ"צ).


שו"ת סמ"ס (ב)

ש: אני יודע שיש אנשים ששולחים שאלת סמ"ס בדויה כדי לעשות מזה בדיחה.

ת: בעיה ידועה וישנה. תמיד היו ליצנים. עיין עבודה זרה יח ב. ד' ירחם עליהם.


שו"ת סמ"ס (ג)

ש: אצלנו בכיתה יש תלמידים שמידי פעם ממציאים שאלת סמ"ס לא אמיתית כדי לבחון ולצחוק. אני אומר זאת לרב כדי שידע ואולי יבטל שו"ת סמ"ס.

ת: ידוע לי. אני מקבל כל יום 400 שאלות אמיתיות של אנשים בצרה ושאלה אחת שקרית, ובכגון זה אמרו חז"ל: האם בגלל כמה טיפשים ייחרב העולם?!


שו"ת סמ"ס (ד)

ש: אני רואה שאצל החרדים יש ספרים רבים עם שו"ת סמ"ס וזה מביא ברכה עצומה. למה אין אצלנו?

ת: סבלנות (לרב יש ספר "פסקי שלמה" על ד' חלקי שו"ע ב-3 כרכים, לקט שו"ת סמ"ס שלו – מ"צ).


שו"ת סמ"ס (ה)

ש: יש אנשים שלועגים על שו"ת סמ"ס. אז האם כדאי?

ת: תמיד היו כת הליצנים, ואיננו אחראים עליהם. ישרים דרכי ד', צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם (הושע יד י – מ"צ).


שו"ת סמ"ס (ו)

ש: שו"ת סמ"ס הוא לי לעזר רב לי ולאשתי כבר שנים. אי אפשר לתאר. אך יש לי חבר שטוען שזה בזיון התורה. מה לענות לו?

ת: שישתדל להוסיף בחייו הוא יראת שמים ולא יהיה מנהל רוחני של ענייניהם של אחרים.


שו"ת סמ"ס (ז) ש: יש לי שאלה רצינית שראיתי. האם ד' יכול לשלוח לעצמו שאלת סמ"ס שאינו יכול להשיב עליה?

ת: הבלים. מורה נבוכים א עד דרך חמישי. ב יג. ועליך לעשות תשובה על דברי חירוף וליצנות כלפי מעלה.