שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שו"ת מעשר כספים (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ש: האם מעשר כספים הוא חובה או מידת חסידות?

ת: מחלוקת. יש אומרים מדאורייתא, יש אומרים מדרבנן, יש אומרים מידת חסידות. הדעה העיקרית: מדרבנן.

ש: מה ההבדל בין מעשר כספים לבין צדקה?

ת: מחלוקת. יש אומרים שמעשר כספים הוא בנוסף למצות צדקה, ויש אומרים שהוא מצות צדקה, אלא שחכמים קבעו את הגובה, וזאת הדעה העיקרית.

ש: אבל, מן התורה, מה כמות חובה צדקה?

ת: ככל המצוות של חסד, - כפי צורך המקבל ויכולת הנותן. וזה קשה להעריך, לכן חכמים קבעו 10%, שזהו דבר שעל פי רוב נמצא ביכולתו של האדם.

ש: ואם אדם אינו יכול לתת 10%?

ת: אז אינו חייב. בספר אהבת חסד לחפץ חיים, מבואר שזה שיעור לבינונים. אך אדם בעל הכנסה מעל הבינוני חייב יותר, כפי יכולתו, ומי שהכנסתו מתחת לבינוני, חייב פחות, כפי יכולתו.

ש: למי נותנים מעשר כספים? לעני או לכל מצוה?

ת: תלוי. מי שנותן מעשר כספים בנוסף לצדקה יכול לייעד אותו לכל מצוה. אבל אם הוא צדקה, אז יש לתתו לעניים.

ש: מה הגדר של עני?

ת: מי שחסר לו החיוני. מזון הוא חיוני, חטיפים אינם חיוניים. שכר דירה הוא חיוני, קניית דירה אינה חיונית. מכונת כביסה היא חיונית, מייבש כביסה אינו חיוני.

ש: מפרישים מעשר כספים מן ההכנסה או אחרי כל ההוצאות?

ת: יש דעה שיש להפריש אחרי כל ההוצאות, אך זה יהיה נכון לאדם דל אמצעים. הדעה העיקרית היא להפריש מן הנטו, כי חלק מהמיסים הולכים לתמיכה בעניים, לכן מפרישים את עצמם.

ש: כיצד מודדים את היכולת של הנותן?

ת: קשה למדוד. דבר אחד ברור: חייך קודמים לחיי חברך. בבא מציעא סב. אם יש לו ממיה ולחברו אין, הוא ישתה ולא חברו, והוא ישרוד, וכן הוא לגבי שאר צרכים, שאינם פיקוח נפש אבל הם חיוניים. אמנם, חייך קודמים לחיי חברך, - אבל מותרותיך אינם קודמים לחיי חברך. זה נמצא באגרות בסוף ספר התניא, בערוך השולחן הלכות צדקה, בספר אהבת חסד לחפץ חיים ובשו"ת אורח משפט למרן הרב קוק. לא יתכן שתאכל ריבה וחברך יהיה רעב ללחם.

ש: יש רעבים במדינת ישראל?

ת: לצערנו כן. מכנים זאת במילים יפות: חוסר בטחון תזונתי. לפי דו"ח מבקר המדינה 9% מהילדים הרעבים גונבים אוכל – מה שנקרא פשעי עניות – ו-12% אוספים מזון מפחי אשפה.

ש: אנו לא רואים ברחוב ילדים רזים כמו בהודו?

ת: זה נקרא רעב פונקציונאלי: הם אוכלים לחם, אטריות, אורז ותפוחי אדמה. לכן אינם מרגישים רעב, אבל חסר להם מזון בריא.

ש: דין זה של מותרותיך אינם קודמים לחיי חברך, הוא מאוד תובעני.

ת: נכון. ואהבת לרעך כמוך.

  • פורסם בשאילת שלמה 615