שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שו"ת מסרונים - מכובד? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם כאשר עונים על שאלות בס.מ.ס אין סכנה שההלכה תהפך לדבר זול?

תשובה: שאלה זו כבר נשאל אחד מגדולי עמנו: הרמב"ם. הרמב"ם כתב את ההלכות במשנה תורה ולא באר מניין לו כל הלכה והלכה. היכן המקורות? כיצד ניתן לברר את ההלכה ללא מקורות? כך הקשה הראב"ד. באר הכסף משנה את שיטת הרמב"ם וכתב שלא כל אחד יכול לבדוק בעצמו מקורות, והספר הזה הינו ספר טוב לבעלי בתים (עיין בהקדמתו של הכסף משנה למשנה תורה).

לאחר מכן, באה ירידה נוספת: השולחן ערוך. השולחן ערוך הינו ספר עוד יותר קצר ממשנה תורה ואף שם אין מקורות. הרמ"א השיג על השו"ע: היכן פסקי האשכנזים? האם ישנם רק ספרדים בעולם?

היו עוד שהשיגו על השו"ע: המהר"ל בספר נתיבות עולם תמה כיצד פוסקים ע"פ השלחן ערוך? המהרש"א כתב (סוטה כב, א): "ובדורות הללו אותן שמורין הלכה מתוך שו"ע והרי הם אין יודעין טעם הענין של כל דבר אם לא ידקדקו מתחלה בדבר מתוך התלמוד שהוא שימוש ת"ח וטעות נפל בהוראותם והרי הן בכלל מבלי עולם ויש לגעור בהן." אולם מבאר ה'פתחי תשובה' (יו"ד רמב ס"ק ח), "ואפשר דדוקא בזמן הרב מהרש"א שלא היה עדיין שום חיבור על הש"ע אבל האידנא שנתחברו הט"ז וש"ך ומג"א ושארי אחרונים וכל דין מבואר הטעם במקומו שפיר דמי להורות מתוך הש"ע והאחרונים"

מאז ומעולם היו שאלות וקושיות על תשובות ופסקים קצרים.

אנו רואים שישנה ירידה באיכות אך גדילה והתקדמות בכמות. כמו כן, בשו"ת ס.מ.ס. יש אנשים שרוצים תשובה של 'כן או לא'. אם מישהו מעוניין בתשובה באריכות, יש לי שלושה כרכים של תשובות. ניתן לקבל תשובות בדרכים רבות: פקס, טלפון, רדיו, מכתב, ס.מ.ס.

ישנה בדיחה. אדם שלח ס.מ.ס. לרב: הרב, יש לי בעיה גדולה, יש אלקים? תשובה: כן. השולח משיב: תודה רבה הרב, עזרת לי הרבה.

אינני מכריח אף אדם לשאול שאלות דרך הס.מ.ס, או לקרוא שו"ת ס.מ.ס. אבל, ישנם אנשים שרוצים. ישנם מצבים שאי אפשר לשאול באריכות. למשל, שו"ת בצבא.חייל אינו יכול לבוא לבית המדרש כשמתחשק לו. וכן בטיול. כמו כן, ישנם אנשים רבים שאין להם קשר אישי עם רב מסוים.

כתוב בספר פלא יועץ, ערך 'אסופה': אל תזלזל באחרים שאוספים את פסקי ההלכות כי הם מזכים את הרבים. אינך מוכרח לקרוא את אותם הספרים, אבל אין ללעוג למפעל הזה, כי ספרים אלו הינם עזר רב לציבור הרחב.


נלקח משאילת שלמה 89