שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שאלות תלמידי ישיבה 2 (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מקורות ע"י הרב מרדכי ציון

חומרות

ש: האם אני כתלמיד ישיבה צריך להחמיר בכל מקום שיש חומרה בשו"ע?

ת: שאל את ראש הישיבה שלך.


תפילה ולימוד

ש: אני קם מאוחר. מה עדיף - להתפלל ביחידות, או במנין ולהפסיד חלק מסדר בוקר?

ת: שאל את ראש הישיבה שלך.


שמירת סעודה בישיבה

ש: האם אפשר לשמור אוכל לתלמיד מהארוחה בישיבה או שזה חב לאחריני?

ת: שאל ישירות את הר"מ שלך.


טאבלט לבן ישיבה

ש: האם מותר למכור לבן ישיבה טאבלט?

ת: אתה חייב לשאול ישירות את ראש הישיבה שלו. נושא מורכב.


תלמיד ישיבה ופעילות

ש: האם תלמיד ישיבה צריך לצאת לפעילות ציבורית?

ת: לא. עליו להתרכז בלימוד תורה ואחר כך יביא ברכה לאומה. אפשר במידה מועטת, או אם זקוק לאיוורור. וישאל את הר"מ שלו.


תענית דיבור

ש: האם מותר לתלמיד ישיבה לקבל על עצמו תענית דיבור ליום אחד כדי ללמוד יותר טוב או שאסור הדבר משום גאווה?

ת: שאלה חשובה. לכן ישאל ישירות את הר"מ שלו.


תפילה בהנץ בישיבה

ש: אני תלמיד ישיבה. מה עדיף – להתפלל בהנץ בבית-הכנסת מחוץ לישיבה, או אחרי ההנץ במנין של הישיבה?

ת: שאל ישירות את הר"מ שלך.


חברותא

ש: אני נותן הרבה לחברותא שלי בישיבה וממנו אני רק מקבל פגיעות ועלבונות. לעזור לו או לא?

ת: מסובך לפתור בעיה כזו מרחוק. פנה ישירות לר"מ שלך.


אוכל בבית-המדרש

ש: האם מותר לפצח גרעינים בבית-המדרש של הישיבה?

ת: שאלה לענין, אך עליך לשאול ישירות את הר"מ שלך שהוא הקובע את הסדרים שם בישיבתך.


תפילה בדקדוק

ש: אני מנסה לומר כל מילה בדקדוק ובכוונה מה שגורם לי עומס נפשי רב, ומכיוון שאני תלמיד בישיבה, אני גם נדחק חברתית. אבל אני מפחד שאם לא אתפלל כראוי, יקרה לי משהו?

ת: שאלה מורכבת למסרון. שאל את הר"מ שלך.


ברכת האורח בישיבה

ש: אני לומד בישיבה. האם בברכת המזון עליי לברך ברכת האורח?

ת: שאל ישירות את הר"מ שלך.


סליחות או לימוד

ש: אני לומד בישיבה ועקב אמירת סליחות אני עייף וזה פוגע בסדרי הלימוד. האם לוותר על סליחות?

ת: שאל ישירות את הר"מ שלך.


מעשר ממלגה

ש: האם יש להפריש מעשר ממלגה מהכולל?

ת: שאל ישירות את ראש הכולל.


גמ"ח בישיבה

ש: אני תלמיד ישיבה ורוצה לפתוח גמ"ח כספים של הלוואות. האם לעשות?

ת: שאל ישירות את הר"מ שלך.


ארוחת בוקר בישיבה

ש: אני בישיבה ולא קמתי בזמן. אסור להוציא מזון מחדר אוכל. אם אתפלל, לא אוכל עד הצהריים. האם מותר לי לאכול עתה ואחר כך להתפלל?

ת: שאל ישירות את הר"מ שלך.