שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שאילת שלום לאבל (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: אסור לשאול שלום לאבל, מה אומרים לו?

תשובה: 'ה' ינחם אותך'.

שאלה: כל השנה?

תשובה: השלחן ערוך (יו"ד שפה, א) כתב שלא שואלים בשלום אבל כל השנה, אבל הרמ"א כתב רק שלושים יום, ואחר שלושים יום זה מותר. קיימות קושיות על שיטת הרמ"א, אבל הוא מביא דעה כזאת. יתר על כן, אמרו אחרונים שאסורה שאילת שלום עם המילה "שלום", אבל "בוקר טוב", "ערב טוב", "שבת שלום", גוט יו"ט", "אהלן" - זה בסדר אפילו בתוך השבעה. לאחר השבעה, לא רק "בוקר טוב" "ערב טוב" מותר, אלא אפילו שאילת שלום עם המילה "שלום" עצמה מותרת. כך כתוב בספר נטעי גבריאל על הלכות אבלות (ח"ב יא, ו), וכך נוהגים שאחר שבעת ימי האבל אומרים לאבל שלום.