שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

רפורמים: חילוקי דעות – מותר, חילוקי לבבות – אסור (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

רפורמים: חילוקי דעות – מותר, חילוקי לבבות – אסור

שאלה: מה דעת הרב על הרפורמים? ח"כ אחד אמר שהם לא יהודים?

תשובה:

א. אחינו - הרפורמים הם יהודים והם אחינו. אבל זה בתנאי שאותו רפורמי הוא יהודי, כלומר נולד מאמא יהודיה או התגייר אצל בית-דין אורתודוכסי.


ב. תורת ישראל - הרפורמים טוענים שהתורה אינה מן השמים, אלא חוברה על ידי אנשים שונים, שנחשבו לחכמים לפי זמנם, אך אותם רפורמים מחשיבים את עצמם ליותר חכמים, לכן ברצונם מוחקים וברצונם מוסיפים. זה נורא ואיום. הרי עיקר גדול אצלנו: "אני מאמין באמונה שלמה שזאת התורה לא תהא מוחלפת, ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו" (י"ג העיקרים). השיטה שלהם היא חורבן התורה (הגרי"ד סולוביצ'יק היה מתכתב עם ראביי קונסרבטיבי, וביתו ראתה שאביה כתב באנגלית ולא בלשון קודש, ושאלה אותו על כך. ענה לה הגרי"ד שאם הוא כותב באנגלית, הוא יכול לקרותו בתואר ראביי, משום דרכי שלום, אבל בלשון הקודש יצטרך לכנותו הרב דלא כרצונו. בית יצחק מ תשס"ח עמ' 242. וכן בשו"ת אגרות משה, הג"ר משה פיינשטיין תמיד מכנה ראביי רפורמי או קונסרבטיבי כ"ראביי", ורב אורטודוקסי כ"רב" – מ"צ).


ג. עם ישראל - הרפורמים טוענים שהם מקרבים ליהדות, אבל לקרב ליהדות זו לא אמירה חסודה, זה צריך להיות מבוסס על הוכחות. בארץ, הזרם הזה חלש, אבל בארה"ב הוא חזק מאוד ואפשר להתבונן במספרים.

בארה"ב מצב נישואי התערובת עומד אצל הדתיים והחרדים על 3%, אצל הקונסרבטיבים על 37% ואצל הרפורמים על 53%.

אם אנחנו מתרגמים את המספרים האלה לצפי של ילדים בדור שני ושלישי, אז הדתיים והחרדים על כל 100 יהודים בדור הראשון, יהיו 295 יהודים בדור השני ו2588 בדור השלישי.

אצל הקונסרבטיביים ל100 יהודים יוולדו 62 ילדים יהודים ו24 נכדים יהודים.

ואצל הרפורמים המספרים גרועים עוד יותר: על כל 100 יהודים ישארו 51 יהודים בדור השני ו13 בלבד בדור השלישי.

כלומר זה לא מקרב ליהדות אלא בפועל זה חורבן היהדות.

השיטה שלהם היא חורבן לעם ישראל.


ד. ארץ ישראל – פעם הרפורמים היו אנטי-ציונים לגמרי, וגם מחקו את הרעיון של שיבת ציון מסידור שלהם. היום הם לא אנטי-ציונים אבל הם גם לא ציונים, הם לא עולים לארץ, הם אפילו לא מבקרים בארץ.

סיכום: רפורמים שהם יהודים הם אחינו, אבל יש להילחם מלחמת חורמה נגד שיטתם. חילוקי דעות – מותר, חילוקי לבבות – אסור.


  • פורסם בשאילת שלמה 397