שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

קריאה גדולה למען המשפחה היהודית (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

המשפחה היא יסוד החברה האנושית, וקל וחומר של החברה היהודית. וזאת החל מאדם הראשון שאמר לחוה אמנו: זאת הפעם, עצם מעצמי, ובשר מבשרי, לזאת ייקרא אשה ,כי מאיש לוקחה זאת (בראשית ב כג). כלומר קשר של איש עם אשה, קשר קבוע וקדוש.

קשר זה הוא יסוד אהבת הבריות, הוא יסוד גדול הילדים והילדות.

לא שני אבות ולא שתי אמהות, לא רווקה שפתאום היא בהריון, ולא רווק שקנה ילדה. לא ולא. אלא אבא ואמא. כך יאה וכך נאה בכל המין האנושי.

ובמין שלנו היהודי: כל אחד במינו. יהודי עם יהודיה ולא עם גויה, יהודיה עם יהודי ולא עם גוי. זו המשפחה הטהורה.

לא איש עם איש, לא תועבה, לא חורבן החברה. אלא המשפחה הטבעית הישנה הטהורה.

ואם תאמר: הרי יש סוג קופים, שמתחתנים בוקר וערב שני זכרים, אם כן, זה טבעי. אכן בדיוק על זה אנו מדברים. אינינו קופים. אינינו בהמה. אולי באנו מן הקוף, אבל החל מאדם הראשון וחוה אמנו, כבר אינינו קופים, אלא בני אדם ישרים וטבעיים, ולא מתועבים.

לא בשביל תועבות חזרנו לציון, לא בשביל זה הקמנו מדינה. ואם אתה רוצה מדינה של תועבה, סע לאמריקה.

פעם זה היה מגעיל ודוחה, עכשיו מי שנורמלי הוא המוקע. אפילו עושים על זה מצעד. ומי שזועק בעד משפחה נורמלית, משתיקים אותו בצורה אלימה, מעליבים אותו, מטרידים אותו, ומאיימים עליו. ואפילו משרד החינוך כותב תוכניות של לגיטימציה ואפילו משרד החינוך הדתי. ואפילו נישואי תערובת, שעמנו נסלד לכל אורך חייו, וזה מה ששמר עליו, עתה מסבירים שזה יפה מאוד, הלא זו אהבה ואחוה. טירוף.

אומרים לנוער שלנו היקר: בחן בעצמך אם תרצה להיות איש או אשה, או אולי שניהם כאחד, או אולי יום ככה ויום ככה. הכל פתוח לפניך. טירוף.

כיצד נפלנו? כיצד הדרדרנו? כיצד השתגענו? אולי בגלל ש-70% מהילדים מעל גיל 8 מסתכלים בסמרטפון סרטי פורנוגרפיה. אולי. אולי סיבות אחרות.

אבל האמת שמחה להיאמר: מה שתוקפים בלי סוף את תומכי הנורמליות הוא סימן טוב: הרע מפחד מן הטוב. החושך מפחד מן האור. הוא יודע שניצוץ אחד מפוצץ את כל האפלה.

ב"ה העם היושב בציון הוא נורמלי. רק 4% הם חסידי התועבה, ד' ירחם עליהם. ב"ה כולם מצפים לנורמליות, לצניעות, ליהודיות. ב"ה יש אוזן שומעת, יש לב מבין.

ילד שלא יודע מי אביו, ילד שלא יודע מי אמו – זה נורמלי?! גם דתיים, גם חילונים, רוצים נורמליות: אבא ואמא.

ב"ה איזה עם נפלא, איזה עם קדוש! איזה עם איתן נגד אלו שרוצים לבלבל אותו לגמרי. אך אסור להירדם בשמירה. אם לא כן, אותו מיעוט צעקני ילך ויתפשט כמחלה ממארת.

יש לחזור על דברים פשוטים. אבא זה אבא, אמא זה אמא. אבא ואמא זה נפלא.

  • פורסם בשאילת שלמה 578