שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

קנה עד שתקרוס (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

קנה עד שתקרוס, Shop Until You Drop, זאת הסיסמה של מתנגדי תרבות הצריכה, Consumerism. לצערנו, תרבותנו הפכה לתרבות צריכה, כלומר בה הצריכה היא ערך מרכזי, עד שהאדם צורך דברים שאינם הכרחיים כלל, - בתחום המזון, הדיור ועוד.

סיבה מרכזית לכך היא הפרסומת, המנותבת על ידי תאגידי הענק הקפיטליסטים, היוצרים ביקוש מלאכותי. קטיפליזם אינו רק מארג כלכלי אלא מערכת כלכלית-חברתית-תרבותית. פעם אמר מרקס שהדת היא אופיום ההמונים. עתה, אומרים הנאו-מרקסיסטים, שהפרסומת היא אופיום ההמונים. היא יוצרת מערכת ערכית, גם שוטפת את המוח בצורה לא מודעת על ידי מניפולציות שונות, גם פועלת בדרך של התנייה קלאסית (פבלוב), כגון על ידי הצמדת תמונת אדם מושך במראהו הפיזי למוצר, או הצגת מודל לחיקוי ובפרט בבגדים, היא מקדמת מותגים יורקתיים כסמלי סטטוס ,על אף שבאמת, הן נטולי ערך.

כך שולטים תאגידי הענק בעזרת כפסם על אמצעי התקשורת, וגם שולטים על הצנזורה שכמובן, לעשירים יש כסף כדי לפרסם ולא לעניים.

אותה תרבות צריכה יוצרת עולם של חומריות וחומרנות, יחסים אנשים הופכים ליחסי מסחר, מרימה כאילו על נס את ההנאה, אך גורמת שאדם יישפט על פי דימוי תקשורתי, ומתמרנים אותו בעצמו כמו סחורה.

ואנחנו אומרים: "איזהו עשיר? השמח בחלקו". אורח חיים צנוע. חיים פשוטים. Simple Living. לא סגפנות, אלא הסתפקות במועט, ואז אפשר לעבוד פחות, ונותר יותר זמן לחסד, לתורה. שחרור מן יצר התאוה, כיון שאין אדם מת וחצי תאותו בידו, צריכת יתר יותרת צרכים חדשיים. לא שם נמצא אושר.

ארצות הברית הן מעוז תרבות הצריכה, ושגרירות הצריכה שלה היא הקניון, המקדש האלילי החדש של דת הצריכה, בו יש כל טוב וגם כל רע. המתנגדים אומרים: הפגיזו את הקניון, Bomb the Mall.

אהבת הרכוש היא ביסודה נצרכה. צדיקים ממונם חביב עליהם מגופם, כיון שנזהרים מן הגזל. אך יש שחמדת הממון גוררת את האדם אל דברים אסורים: גזל, גניבה, אונאה, עושק, שקר, השגת גבול, מחלוקת, קנאה, תחרות ועוד. עיין ספר פלא יועץ ערך כסף. בשלושה דברים אדם ניכר, ואחד מהם, בכיסו. זו מחלה ישנה. מסילת ישרים יא מביא מאמר חז"ל: רובם בגזל, לאו דווקא במובן של שוד, אלא גם חוסק יושר בעסקים.

אך כמובן זה יכול גם להוביל לדברים חמורים ביותר. הפשע המאורגן בעולם הוא דוגמא לכך: דמי חסות, הימורים לא חוקיים, בתי בושת, גביית הלוואות אבודות, סחר סמים, הלבנת כספים, חשבונות פיקטיביים מחברות קש ועוד. ההכנסה השנתית שלהם במדינת ישראל הוא 50 מיליארד שקל לשנה, כאשר תקציב המדינה הוא 500 מיליארד! ד' ישמרנו.

כן כסף, כן רכוש, כן צריכה. אך לא להגזים. אלא במידה ובמשקל מתוך הדרכה אלהית. ד' הראה למשה רבנו מטבע של אש. כסף מתוך אש קודש.

  • פורסם בשאילת שלמה 610