שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

קימת האבל לפני שבת (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: מתי יושב שבעה יכול לקום בערב שבת?

תשובה: בערך שעה לפני שבת, כדי להתכונן לשבת. צריך זמן להחליף בגדים וצריך קצת להתרחץ. נכון שאסור לאבל להתרחץ, אבל אם הוא נורא מלוכלך הוא יכול. חז"ל אסרו רחיצה של תענוג, אבל סילוק צער מותר. כתוב במשנה ברכות שרבן גמליאל היה אבל והתרחץ. אמרו לו תלמידיו: למה הרב מתרחץ? אמר: אני איסטניס (משנה ברכות ב, ו).

כלומר, אני רגיל לנקיות ואם אני לא מתרחץ אני סובל. אני לא מתרחץ להתענג, אלא כדי שאני לא אסבול. בימינו כולנו איסטניסים. כולנו מתרחצים כל יום, יש אפילו שמתרחצים פעמיים בכל יום – גם בבוקר וגם בערב. לכן אבל יכול להתקלח, אבל כמובן מהר ופושר. כלומר במהירות המקסימאלית ובחום המינימאלי.

אותו דבר לגבי דין החלפת בגדים. ההלכה היא שהאבל בשבת מחליף לבגדים חיצוניים נקיים, אבל לא את הבגדים הפנימיים, כי רק הבגדים החיצוניים הם אבלות בפרהסיא. שוב, כיום אנחנו רגילים להחליף בגדים פנימיים כל יום ואם אנחנו לא מחליפים אנחנו סובלים. לכן לוקחים בגדים פנימיים נקיים להחלפה ומלכלכים אותם, כגון לנגב את הכיור באמבטיה וכו' כדי להסיר את הנעימות והמתיקות של החדש.