שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

קבלת ילד שונה לתלמוד תורה

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

קבלת ילד שונה לתלמוד תורה

[ראיין ושכתב את המקור :הרב מרדכי ציון]


שאלה: יש הורים שמתעקשים שהילד שלהם ילמד בתלמוד תורה שלנו אבל הם לא בדיוק בסגנון של המשפחות האחרות. הם דתיים אבל לא תורניים. האם אנחנו חייבים לקבל אותו? הרי יש חשש שישפיע באופן שלילי על הילדים האחרים.

תשובה: בשאלות כאלו צריך לדון כל אחד לגופו. לא נדון עכשיו אם יש ילד שבאמת ישפיע לרעה על ילדים אחרים. באופן כללי אם המשפחה דתית, יש לקבל אותו. ומעשה בשני רבנים שבאו לשאול שאלה דומה את הגראי"ל שטיינמן והוא השיב בתקיפות שהסירוב לקבל ילד קצת שונה אינה יראת שמים אלא גאוה, גאוה ועוד גאוה.

רב א': ראש הישיבה, היה פה לפני כמה זמן סיפור עם המנהל של החיידר בבית שמש. היה איזה זוג שהתחתן בזיווג שני, אלמן עם אלמנה, ויש בחיידר שני ילדים שלו, והוא מתחתן עם אשה שהייתה גרה בבני ברק ויש לה גם שני ילדים מהאבא שנפטר, והם עוברים לבית שמש. לפי הסגנון של הילדים שלה… [נראה שהם לא מתאים לחיידר] השאלה היא, האם זו האחריות של החיידר?

הגראי"ל: אם זה החיידר היחיד, מה תעשה? תגיד לו שיסע לאמריקה.

רב א': אבל יש עוד כמה חיידרים בעיר.

הגראי"ל: זאת אומרת שאין עוד חיידר.

רב א': בגלל שהאבא מתעקש?

הגראי"ל: אתה יכול להחליט שהוא כן והוא לא?

רב א': האבא מתעקש. האבא רוצה דווקא את החיידר הזה.

הגראי"ל: תשלח אותו לקומוניסטים? אבל הוא לא רוצה קומוניסטים.

רב א': החיידרים האחרים הם חיידרים טובים, הם לא קומוניסטים.

הגראי"ל: זה קומוניסט! אצלו הוא קומוניסט.

רב ב': אז ראש הישיבה אומר שצריכים באמת להתחשב בו בזה? הוא משוגנער…

הגראי"ל: הוא לא משוגע! הוא רוצה חיידר טוב. הוא לא משוגע. אתה לא רוצה חיידר טוב?! הוא יגיד שאתה משוגע. למה אתה לא משוגע והוא כן?!

רב א': ראש הישיבה, זו השאלה שלי: יש הורים שטוענים שהילד לא באותו הסגנון של החיידר, כי הוא בא מאמא שלו והיא לא בסגנון של החיידר.

הגראי"ל: זו בעיה, המשפחה מסכנה. מה הם יעשו, שלא יתחתנו?! הם יתחתנו ויש להם ילדים ורוצים ללכת לחיידר, מה זאת אומרת "לא האחריות של החיידר", אולי תשלח אותם לירח?!

רב א': אז מה הראש ישיבה אומר 'למעשה'? אפילו שהילד הזה יכול להזיק וזה לא בדיוק אותי סגנון של החיידר והילד הזה חלש בלימודים. האמא כנראה היתה מבית קצת יותר פתוח. זה לא שזה לא 'פרומער', זה 'פרומער משפוחה', אבל קצת פתוח, זה לא הסגנון של החיידר.

הגראי"ל: אתה יכול למדוד כמה?

רב א': יש אחד מההורים שאומר שהוא כן יכול מדוד.

הגראי"ל: עזוב. תמיד יש אחד שרוצה גאווה. רוצה גאווה, רוצה גאווה, גאווה גאווה, שום דבר לא, הוא רוצה רק גאווה, רק גאווה!!! שום דבר לא! שלא תחשוב שהוא ירא שמים. גאווה! גאווה!! גאווה!! מאה אחוז.

רב א': אפילו שהוא אברך חשוב?

הגראי"ל: הגאווה – הגרויסע בעל גאווה!!! הרב מבריסק (הגרי"ז סולוביצ'יק) היה בתלמוד תורה. מי למד בתלמוד תורה שם? כל הפערכ'ס, כל הג'וליקס, כל הגורנישט היה שם. אני למדתי שם, הילדים של הרב מבריסק גם למדו שם, ר' דוד למד שם, ר' בערל לא, ככה שמעתי. אז לבריסקער רוב כן היה מתאים לשלוח את הילדים לחיידר הזה, אבל לו – לא היה מתאים. לרב מבריסק מתאים, אני גם למדתי שם ועוד כאלו ילדים למדו שם, אלא מה? זו גאווה! קורה מקרים שילדים מתקלקלים, מתקלקלים גם ילדים טובים. בכל החיידרים הטובים לא מתקלקלים ילדים?! ילדים מתקלקלים.


  • פורסם בשאילת שלמה 404