שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

צביעת דירה בשנת אבל (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם מותר לצבוע את הדירה כשהאישה בשנת אבל?

תשובה: יש שני דינים:

א. לא מצאנו שקיים איסור לאבל לצבוע דירה.

ב. זו אינה הדירה הפרטית של האבל, אם ישנם אנשים נוספים הגרים בדירה והם אינם אבלים - מותר. אפילו אם היה איסור לאבל לצבוע דירתו, היה מותר לצבוע בעבורם, הם לא צריכים להתאבל.

דוגמא נוספת, חמורה יותר: אסור לאבל לשמוע מוסיקה, אבל אם יש אנשים נוספים בבית שאינם אבלים הרוצים לשמוע מוסיקה - מותר להם. לאבל זו 'הנאה הבאה לאדם בעל כורחו' (פסחים כה, ב). אמנם לא קיים איסור על אבל לצבוע דירתו.