שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת ראה- דבקות אלוקית (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

"אחרי ד' אלקיכם תלכו ואותו תיראו ואת מצוותיו תשמרו ובקולו תשמעו ואותו תעבודו ובו תדבקון" (דברים יג ה). כבר שאלו חכמים, כיצד ניתן להידבק בשכינה, כיצד ניתן ללכת אחרי ד' הרי "אש אוכלה הוא"! אלא כבר הסבירו כי הכוונה ללכת בדרכיו, מה הוא רחום אף אתה רחום, מה הוא חנון אף אתה חנון וכדו' (רמב"ם דעות א ו). זאת הדבקות האלוקית האמתית! אנשים מחפשים חוויות שונות. אבל הן לא "דבקות". זה סתם. לעומתן, הדביקות האמתית היא ללכת בדרכיו. כמו שעושה אמא, העסוקה כל היום וכל הלילה בעשיית חסד עם הבית, עם בעלה ועם הילדים. זו דביקות אלוקית.

  • פורסם בשאילת שלמה 506