שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת משפטים: לא להשתעבד לאחרים

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת משפטים: לא להשתעבד לאחרים

[נרשם ע"י יוסף אברמסון]

מניין אנו יודעים כי הקב"ה אינו אוהב את מי שאינו אלא רק על דעת חבריו? כי ד' שולל עבדות.

נכון שלפעמים אין ברירה, כגון אניה שנפלה בשבי ונוסעיה הפכו לעבדים.

אבל מה שטוב, על האדם לעשות למרות שחבריו חושבים אחרת, ומה שהוא יודע כרע, אין לעשותו למרות שחבריו אינם חושבים כמוהו.


  • פורסם בשאילת שלמה 265