שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת חיי שרה - אינטלגנציה רגשית וגמילות חסד

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מדוע אברהם אבינו שולח שליח למצוא אשה ליצחק? הרי זו הכרעה כל כך חשובה! אז שיצחק ילך בעצמו! והרי בנוסף לכך: הגמרא אומרת שאסור לאדם שיקדש אשה עד שיראנה. אליעזר, עבד אברהם, מפיץ את תורתו של אברהם לרבים- עליו אפשר לסמוך בכך משום שהוא אינו ככל אדם, הוא יודע בדיוק מה מתאים ליצחק. אם כן, מה עניינה של הבדיקה שאליעזר בודק? הרב אבינר מסביר מהי אינטלגנציה רגשית, מה התורה אומרת על זה, כיצד זה שייך לעניינים הללו, והיכן נכנסת כאן מידתו הידועה של אברהם אבינו- גמילות חסד.

שיעור שהועבר בתאריך: כ"ד חשון התשע"ג

השיעור משוכתב וערוך: חיי שרה ע''ג - בחירת אשה (מאמר)

שיכתוב השיעור:

יצחק אבינו שלח שליח כדי לחפש את רבקה אמנו. למה הוא לא הלך בעצמו? הרי זו הכרעה בעלת חשיבות מכרעת?

אברהם מתחתן עם שרה, זה אנחנו, התחתן עם הגר, זה הם. אז מדוע הוא לא הולך בעצמו?

תשובה: אליעזר הוא לא כל אחד. אליעזר "דמשק אליעזר". רש"י דולה ומשקה מתורת רבו לרבים. גם אבקרהם אבינו לימד תורה לרבים, אך היו רבים, רחוקים מאברהם אבינו ואליעזר יותר קרוב. הוא דולה ומשקה. מהווה מעבר הוא מכיר את האנשים ומכיר את המציאות. הוא יודע איך לדבר אליהם הוא יודע לשמוע, והוא ידע בדיוק מי מתאימה ליצחק אבינו יותר מיצחק אבינו עצמו, שהוא חי בעולמות עליונים. יש אומרים- כתוב במדרש, שהוא היה עיוור כי בזמן עקידת יצחק המלאכים בכו ודמעותיהם ירדו בעיניו ומזה הוא ניתעוור, כלומר הוא אדם מלאכי, אדם עליון, אדם שמימי, הוא לא אדם מהעולם הזהולכן אליעזר הוא יותר מנוסה בענייני העולם הזה. כתוב בגמרא שת"ח כשהוא הולך להתחתן תחת החופה שיביא איתו עם הארץ כדי לוודא אם לא מכניסים לו תחת החופה בחורה אחרת. כי זה קושית הראב"ד על הרמב"ם כי הרמב"ם אמר שאע"םפ שאסור להסתכל על פני אישה, מותר וראוי להסתכל לבדוק אם היא יפה בעיניו, אך קושיה הרי רואים שת"ח מביא איתו עם הארץ כדי לוודאי שזאת היא! תירוץ לרמב"ם גם אם הוא ראה אותה זה לא יעזור הוא לא יבחין בינה לבין אחרת, כי הוא ת"ח הוא לא שם לב לדברים כאלה. זה תירוץ שמתרצים האחרונים את הרמב"ם מקושית הראב"ד.

בכלל גקושיא על אברהם אבינו שלא ראה אףפעם את שרה, ורק שנכנסו למצריים אמר אשה יפת מראה את יקרה כאן אסור! כיצד לא ראה אותה הרי כתוב בקידושין ב: לא ישא אדם אשה עד שיראנה שמא לא תמצא חן בעיניו? ואתה חושב שזה מה שקובע אצל אברהם אבינו, איך היא ניראית? הוא מתחתן עם הנשמה או עם הגוף? זה לא משנה לו אם היא ניראינת ככה או ככה. אדם רגי ללכוד עי הגוף אז אם לא ראה אח"כ יהיה לו משבר, אך אברהם אבינו לא אכפת לו וגם ליצחק לא אכפת היא היא ניראית חיצונית.

כדי להתחתן יש שני אמות מידה: שיכלית ורגשית. שכלית- מתאים טוב מידות טובות יראת שמים. 2. רגשית הוא אוהב. הבחינה הראשונה היא7 סובייקטיבית השניה אובייקטיבית. הבחינה הראשונה כולם יכולים לשפוט, אך הרגשית רק הוא יכול לבדוק. כל מי שמתאים מבחינה שכלית זה ניקרא שדה הניבחרים, בתוך שדה הניבחרים אדם הולך לפי הרגש. הרי כולם בשדה הניבחרים. אך צריך להזהר שהרגש לא יסחוב אותו אחרי שדה הניבחרים.

לפי הבחינה הראשונה עדיף אליעזר הוא לא נוגע בדבר והוא גם מומחה בעולם הזה. וגם הוא דולה ומשקה מתורת רבו לרבים. אך מה עם הבחינה השניה הרגשית? זה לא קובע אצל יצחק אבינו. מ האין לו רגש? בוודאי יש לו כתוב ויאהבה! אך הרגש של אבהרם אבינו מכוון לפי השכל. מקבל פקודות מהשכל. גם אברהם אבינו, האבות הן הן המרכה. השכינה רוכבת על כל אישיותן.

ארבע סוגי חתונות:

שרה רבקה רחל ולאה. שרה- קרובת משפחה מכיר אותה ואין הפתעות.

רחל- זה פגש ראה התאהב.

לאה- כפייה, בבוקר היא לאה. הוא מכיר את לאה ורחל, ובבוקר היא לאה, הוא לא שם לב כל הלילה. אפשר לחשוד שזה מה שיעקב מסתכל?

ורבקה זה שידוך, שידוך מוחלט בלי פגישות. זה הכל כשניפגשו הם כבר היו נשואים. יצחק אבינו הוא אדם שמימי כשרבקה רואה אותו היא נופלת מהגמל מהתרגשות וחרדת קודש, ובכל זאת בסוף כתוב ויאהבה. שזה לא כתוב לא על אברהם לא על שרה ולא על לאה. על רחל כתוב.

אז הוא אהב רגש, אך הרגש מקבל פקודות מהשכל, זה ניקרא אינטיליגנציה רגשית. מה זה אינטילגנציה רגשית? זה לא רק חכמה, האדם בלתי ניסבל מתנהג בצורה כזאת שאתה לא רגיש לזולת, אתה רק רגיש לעצמיך, אז אתה בלתי ניסבל אתה טיפש, אתה טיפש רגשי, צריך אינטיליגנציה רגשית לא להציק לאחרים. איך אפשר לדעת? לפי האינטיליגנציה הרגשית, צריך לשים לב אם את המעליב הוא מעיק וכד' האדם צריך לסדר את הרגשות שלו, זה ניהול רגשות. צריך לבדוק את הרגשות, זה טוב להעצים, זה לא טוב להוריד. אחרת לא תשתלב בחברה לא תצליח בעסקים וכו' צריך להיות פרגמטי.

יש ספר שכתבו לפני 80 שנה איך לרכוש ידידים והשפעה, איך להתייחס לאנשים איך לחייך ואיך לדבר, אמר הרב מאלי בשם אביו שאמר לרבו הרב דסלר מה שכתוב בספר מכתב מאליהו, יש דברים שכתוב שם שהגיעו ממקום אחר, עברו גיור. הפכו את זה מלעשות כסף לכיצד להיות טוב לבריות. קונטרס הנותן וכו'

כדי לא להיות נודניק לא צריך ללמוד מסילת ישרים, גם אמריקאים מעשיים מבינים את זה. כדי להיות רגיש לזולת ולא רק לעצמו, גם אמריקאי מבין את זה, לתועלת הצלחה בחברה. אם אתה מרוכז בעצמיך, כל הזמן מדבר עם עצמיך, אני ניפגעתי וכו' אתה לא תהיה מנהל, חבל, לא תרוויח כסף, אנשים לא אוהבים אנשים כאלה שלא רגישים לזולת אלא רק רגישים לעצמם. לא אוהבים, אז לא תרוויח כסף, חבל. אתה צריך לנהל רגשות בשביל להרוויח כסף. אבל צריך לנהל רגשות לשם שמים, לא לשם הכסף, שלאשתך יהיה טוב איתך, עם חברים וכו' אך זה אותם השיטות רק המטרה היא אחרת.

יצחק אבינו ניהל רגשות, ויאהבה, למה? בוודאי צריך לאהוב את רבקה אימנו. כיצד מרקדים בפני הכלה כלה יפה וחסודה, ואם היתה עיוורת וחיגרת אומרים ב"ש מדבר שקר תרחק, אמרו בית הלל לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. אומר המרה"ך הוא משקר! לא בעיניו היא יפה, הוא אוהב אותה כי היא יפה לא כי היא יפה הוא אוהב אותה, לא אכפת לו שהיא עיוורת וסומא. הוא אוהב אותה. למה יצחק אהב את רבקה אימנו? היא באה הוא הכיר אז הוא התמלא אהבה רגשית, זה בסדר, אנו לא נגד רגשו, רק א"א שני מלכים בכתר אחד עין אורות הקודש א' בסוף, השמש והירח השכל השמש וכו' האדם קרוע, צריך מלך אחד,] השכל, השכל אומר לרגש מה להרגיש. כוזרי מאמר ג' החסדי דומה למושל, שאוהב את כל האזרחים שלו, והמלך אוהב את כל האזרחים ונותן לכל אחד מה שהוא צריך וכשוהא צריך אותם הם באים. החסיד הוא מושל, הוא מארגן את כל כוחות הנפש, לא מתעמר, השכל לא מתעמר ברגש, הוא אוהב את הרגש ומכוון אותו נכון אתה מתרגש מאישתו של השכן? אתה מטורף? תתרגש מאישתך, ואם אתה לא מ צליח אתה לא נורמאלי! איך לקנות את השכל אינטילגנציה רגשית?

יש כזה סיפור, היפה והחיה, בחורה, לפני 200 שנה סופרת צרפתיה, היו בארמון, ויש שם חיה, אך זה בן אדם מכשפה הכניסה אותו בתור חיה, מגעיל, ובכפר יש בחורים נחמדים מבריקים, ולאט לאט היא מתאהבת בחיה, כי החיה, יש לו לב טוב. והיא מתאהבת בו עד כדי מסירות ואז הקסם נעלם והוא נסיך. הסיפור הזה של הסופרת זה כדי ללמד את הבחורים שיפסיקו להיות פסיכים ולהסתכל בחיצוני, זה בלתי אפשרי. אני מדבר עם השדכניות, הם על סף התאבדות, זה בלתי אפשרי, הוא למד בישיבה 10 שנים מצעיים לו בחורה והיא לא מספיק יפה, אני רוצה בלונדינית עם עניים כחולות, אני רוצה רזה, לך לעזלזל! זה בלתי ניסבל הדבר הזה. אחד אומר לי תראה אתה יכול למצוא לי בחורה, אבל אתה מבין כתוב בתורה ששרה הייתה יפה, וגם רחל, אמרתי לו סתופ, אתה רוצה בחורה יפה תגיד יש ר על תלכל על אברהם ויעקב, אברהם לא ידע איך היא ניראית וגם יעקב באה אליו לאה והוא לא ידע, אם אתה רוצה בחורה יפה תגיד יש, אני אומר אין, ניגמר המלאי, במלאי הייתה רק אחת ולקחתי בשבילי כי אני אגואיסט, אהבת ישראל עד לכאן. לקח לו שלושה ימים להבין מה שאמרתי לו. היה עוד בחור שעצבן אותי, הבתי לו כמה שידוכים ולא הלך, הוא שאל איפה בת זוגי, אמרתי לו את בת זוגך הבאתי לך, והיה לה הכל רק שלא הייתה מספיק יפה, זהו אתה פיספסת אותה היא התחתנה ומאושרת.

לכן זה לא חשוב, הוא סומך על אליעזר, תביא אח"כ השכל שלו יגיד לרגש תאהב. למה? אני יסביר, הרגש לא אדיוט הוא חכם, אפשר להסביר לו דברים, הוא מאוד חכם ואז הוא מתרגש. אחרת מה אתה עושה את כל מצוות התורה של רגש. ושמחת בחגך, אני לא שמח, תהיה שמח! איך אני יסביר, צריך לעסוק במחשבות שכתוצאה מהמחשבות האלה אתה שמח. לא תחמוד, אבל אני חומד! אל תחמוד אני אמסור לך חבילת משחשבות שאתה תחשוב אותם ואז לא תחמוד ככה כל הרגשות, לאדם אין שליטה ישירה על הרגשות, האדם יכול לעסוק במחשבות וע"י המחשבות לאט לאט הרגש זז, זה רגשות נורמאליים, א"א לומר דבר לא הגיוני.

ש: הצורך לאהוב זה צורך חומרי! אז איך משתלטים על החומריות? ת: יש על זה ספר "תורה". בוודאי שהאדם הוא חומרי, נפש אלוקי נפש בהמי, צריך לסדר את הנפש הבהמית עי הנפש האלוקי, וייצר את האדם. וייצר- שני יודים, יצר טוב ויצר רע. לאדם יש יצר טוב ויצר רע, יצר טוב- שכלי רוחני, יצר רע- חומרי, רמבם במורה נבוכים. אז לא צריך להרוג את הצד החומיר, אך צריך לסדר אותו, יש דברים חומריים לפח ויש דברים חומריים לצמצם ויש לצמצם כמו לאכול, לא נפסיק לאכול, אך לא יותר מדי, לא טרף וכו'. אז זה חומרי צריך לסדר. אני קראתי לזה ניהול רגשות, אפשר לקרוא לזה חומריו. מי שלא חומרי אין לו רגשות.

ש: המחשבות פועלות על הרגש, איזה סוג מחשבות? ת: כל הסוגים, מה שיש בתורה משנה גמרה מסלש וכו' הכל משפיע על הרגש, מחשבות של קדושה של אידאלים.

ש: הרגש אחוז בחומרי, איך אפשר להשתלט עליו? ת: ברור, השכל חייב להשתלט על הרגש, אדם אוהב את אשת השכן! האדם צריך להשתלט על זה.

ש: מה הכוונה שזה אחוז בחומרי? כי רגשות יש אצל בעלי חיים, אצל בעלי חיים עליוניים. אצל לביאות וקופות וכו' יש להם רגשותו, רגש אימהי, זה רגש חזק מאוד, הם מוסרים את הנפש על הילדים, מתרגשים מאוד, עם הכפיר הקטן. הקופה מחזיקה את הקוף 5 שנים על היד. אבל זה עדיין חומרי. מוסבר הרבה במורה נבוכים. לא לזרוק את הקרגשות לפח, אך צריך למיין מה להעצים ומה לתקן מה לרומם ולזכך. כל ספרי המוסר מלאים בזה. ואפילו אמריקאים מעשיים הבינו את זה בספר אינטילגנציה רגשיתי. האדם שלא מבין את זה הוא בלתי ניסבל ולא ימכור תוצרת וכו' זה לא לשם שמים אלא לשם כסף.

ש:ת: לא בגלל שהיא יפה אתהאוהב אותה אלא בגלל שאתה אוהב אותה היא יפה. כמו היפה והחיה. מעשה בבחור שהיה במצוקה נוראה, הוא דיבר באינטרנט מצא משהו שעזר לו וחיזק אותו אמר לו עזרת לי חיזקת אותי אני חייב לך הכל, מי אתה, הוא אמר מזה משנה, תגיד מי אתה, אני אשה, תודה רבה תודה רבה, וכל פעם שהיה קשה לו היא עזרה לו וחיזקה אותו, מי את איך קוראים לך בת כמה את? תגידי תגידי, בחורה רווקה בגיל שלו, היא כ"כ עזרה לו והצילה אותו שהוא התאהב בה אהבת נפש, אמר תשלחי לי את התמונה שלך, לא כדאי לך, בבקה! אני שולחת לך אך בלי אחריות, היא שלחה, יש לה פנים מעוותות לגמרי בגלל תאונה, זהו הבחור ניגמר, לאט לאט הוא התגבר וחיזק את עצמו וחידש את הקשר ובסוף החליטו להתחתן ותחת החופה הוא עמד עם אחת מכוערת א"א לתאר, אבל פניו קרנו מאושר, ואז תחת החופה היא העבירה לו תמונוה, זה התמונה איך הייתי לפני התאונה, בחורה יפה מאוד.

אם כן יצחק אבינו אהב אותה ויאהבה, הרגשי בא אח"כ.

ש: אליעזר הוא אדם מאוד חכם ועמקן, אך ניראה שהוא לא התאמץ! ת: הוא אמר אני יכול לקבל כוס מים , וזה מה שהיא עושה. קוראים לזה ניחוש, לא תנחשו, לנחש זה אדם שקובע התנהגות על פי סימנים, עבר צבי משמאלי וחתול מימיני בצבע שחור... זה איסור דאורייתא צריך לקבוע התנהגות לפי החלטות רציניות לא לפי סימנים. אם כן הוא מנחש, איסור דאורייתא, אך הוא גוי, אולי מותר. בכל מקרה הוא לא סתם גוי, הוא דולה ומשקה מתורת רבו לרבים, אז הוא מנחש ויצחק מסכים?! (חולין צה:) אך הרמבם אומר, ח"ו הוא לא ניחש. מדוע? אומר הכסף משנה, ניחוש זה דבר לא הגיוני, עבר חתול שחור, אז מה? אבל מה שאליעזר עשה, זה הגיוני, הוא רצה חסד, שלוש פעמים כתוב חסד, וגם ברש"י, היא מביאה מים כפי שביקש. אומר ספר החינוך איך אפשר לומר תהילים על חולה שיבריא? למה זה לא חובר חבר או כישוף? הגמרא כבר תירצה, ספר החינוך מסביר יפה, אם אתה חושב שע"י פסוקי תהילים זה עושהניפלאות, זה איסור דאורייתא, חובר חבר. אך מי שאומר תהילים להיות יותר וטוב ובזכות זה ירחם עלי או על אחרים זה בסדר. ניחוש זה דוגמה, לכן במקרה הזה זה לא היה ניחוש כי זה הגיוני. אך זה שיש סימן זה ניחוש. אז תירצנו את הגמרא. הסברנו את הראב"ד יכול להיות שגם הרמבם חושב ככה. הסברנו את הגמרא שלא תהיה סתירה לראבד. ואם הסברנו ככה אז גם את הרמבם אפשר להסביר ככה, אז מדוע הראבד מקשה? זה לא הסוגיה.

אז הסברה היא שהיא גומלת חסדים. כך גם אומר הגור אריה למהרל. הוכחת. כלומר אליעזר עבד אברהם קבע קנה מידה אחד, גמילות חסדים. לא מחקרים עמוקים ניפגש עם הבחורה ומעביר אותה תחת שיבטו משגע לה את השכל כמו הבחור שאמר לבחורה איך יראה שולחן השבת שלנו? בלעדיך. יש גבול.

לא להגזים. מה זה לא להגזים? דבר אחד, לב טוב. ככה מסביר הכלי יקר. כלה שעיניה יפות זה מספיק. מה זה צריך להיות? עיניה יפוות זה אומר הלב. אם יש לה לב טוב כל השאר זה שולי, כל הבעיות תיפתרנה. ואם יש לה לב טוב, יש לה חסד. אם אין לה לב טוב, כמה שיש התאמה החתונה תעלה על סרטון.

מעשה בבחור שהכיר שני בחורות מהשבט ואהב את שניהם, שאל את רבו, אחת היא בחורה מבריקה מעניינת השניה היא לא מבריקה ומעניינת אך יש לה לב טוב, אמר הרב תתחתן עם הבחורה עם לב טוב, תתחתן חילונית עם לב טוב ולא עם דתית בלי לב טוב. אם תתחתן עם דתיה בלי לב טוב יהיה אסון, חילוניה עם לב טוב בסוף הכל יפתר.

לב טוב, זה יסוד הכל. עמון ומואב עד דור עשירי, לעולם, לא מתחתנים איתם, גם אם הם מתגיירים לא מעניין אותנו מואבי כי אין להם לב טוב, לא קידמו אותכם בלחם.

והאיש משתעה, מתפעל, איך הבחורה הזאת היא זריזה, רצה מהבאר לשוקת הלוך ושוב הלוך ושוב. מסילת ישרים, הצדיקים הם זריזים לעשות את הטוב. כלומר רבקה אימנו זה לא רק שהיא עושה חסד, יש לה תשוקה לעשות חסד, כמו שכתוב אהבת חסד. יושבים שם עשרה אנשים ולא מזיזים אצבע, והיא לא אומרת להם אולי תזיז את עצמיך, מה אני פראיירית, "הגמיאיני נא מעט מים" מדוע היא לא אומרת תעשה בעצמיך? היא אוהבת לעשות חסד. והאיש משתאה. והאיש מחריש זה הספורנו, ר' עובדיה ספורנו.

"והאיש מחריש" לראות מה יקרה בסוף, בסוף אולי היא תגיד לו בסדר, זה עולה כך וכך כסף. מותר לה לומר, למרות שלא אמרה מראש, ברור, מה היא סתם עובדת?! אך בסוף היא לא בקשה כסף. יודעת מה את באמת פראיירית, והבוס שלי הוא מלך הפראיירים, אין פראייר כמו אברהם אבינו, ה' אומר אני מחריב את סדום רשעים מרושעים, ואברהם לא שמח בכך, הוא מתפלל, ארבעים צדיקים, עשרים צדיקים, עשר צדיקים, זה לא יאמן. כואב לו בברית מילה, מגיעים אורחים רץ להביא אותם עובדי ע"ז למרות זאת רץ ומביא להם אוכל, הוא מגייר אנשים והאישה מגיירת את הנשים. לוט אומר הוא רב וכו' בסוף לוט הלך לגור בסדור, מקום של רשעים, מושחת. ובסוף הוא שבוי, אברהם אומר קדימה בא למלחמה להציל אותו. מציל את מלך סדום. אומר מלך סדום כמה עולה? כמה סנדוויצים לנערים וזהו, שלא תאמר אני העשרתי את אברהם.

כל מה שעושה אברהם אבינו זה לשמה, וכך גם רבקה, אז היא מתאימה. מתאימה למשפחה של אברהם. מה שמפוצץ את הנישואין, מביא גירושין ומביא לחוסר יכולת להתחתן, זה בגלל שיש לאדם אהבה עצמית יתירה. מותרת אהבה עצמית, ואהבת לרעך כמוך, אבל הוא יותר מדי אוהב את עצמו, יותר מדי מרוכז בעצמו אז הוא בלתי ניסבל. אינטילגנציה רגשית זה מחוכם, אם אתה רוצה להצליח בחברה להיות עשיר ומנהל תתעניין באחרים. זה פלפול, אל תהיה מרוכז בעצמיך תהיה רגיש באחרים ואז יהיה לך הרבה, כמו הבדיחה אחד אמר אם אתה עושה מצוות לשמה, אתה מקבל שכר יותר גדול, למה לא אמרת קודש אז אני יעשה לשמה. אם אתה רוצה למכור חולצות, אתה הולך ומוכר חולצות, אתה יודע שאחד אוהב אומנות של צייר מסויים. ויש לו תמונה, אז הוא ניכנס כן מה אתה רוצה? ואז הוא מתחיל לדבר על התמונה כמה היא יפה, אנשים לא מעריכים את זה, ואז הקונה אמר איז היופי, ואז הם מדברים שעה אומנות על הציור שיש לו ביד, וגם הוא שמח שגם השני אוהב את הצייר הזה, אני כ"כ שמח לפגוש אדם שאוהב את... אבל למה באת לכאן, סתם, לא באמת למה באתה? וכו' ואז הוא מוכר הכל במחיר ענקי. וכך מרמים אנשים הוא מוכר לך מקרר לאסקימוסים, איך הוא מוכר, הוא מראה התעניינות ואמפטיה, רגישות לזולת. זה החכמה של דייל קרנגי, ואח"כ דסלר גייר את זה לשם שמים, לא להצלחה בחברה. איך לרכוש ידידים והשפעה.

לכן יסוד הכל זה לב טוב ולעזור לאחרים. צריך לאהוב מכל הלב, באמת לשם שמים לא כדי לרמות. הרציה ראה תלמיד עם ספר, שאל מה זה? ספר של קירקבו, שאל הרציה אפשר להשאיל את הספר, זה מעניין את הרב? אם זה מעניין אותך זה מעניין אותי. לקח יום אח"כ החזיר עם הערות ואמר יש יותר טוב אצלינו. אם זה מעניין אותך זה מעניין אותי. כי אתה מעניין אותי ואתה זה הספר הזה והספר הזה.

יצחק אבינו היה מוכשר גם בעולם הזה, אך הראש שלו בעולם הבא והגוף שלו פה. כך גם בספר תהילים, דוד המלך נימצא מעלה מעלה, אך הוא היה מלך ישראל. עין איה שבת. אמר רשב"י הרומאים זבל, אמר ר' יהודה, יפה מה שעשו הרומאים, ר' יוסי שתק. אמרו הרומאים, יהודה שעילה יתעלה, ר' יוסי יגלה, רשב"י יהרג, התחבא במערה 12 שנה. אכל חרובים. בסוף אפשר לצאת, ראה אנשים חורשים, מה?! עוסקים בחיי שעה ועוזבים חיי עולם? נתן עיניו שרף, אמרו באתם להחריב את עולמי? חזרו למערה, חזר לשנה שם תרגם את כל מה שלחמד גם לחיי המעשה, ואז כשיצאו ר' אלעז כל מה שראה שרף ורשב"י ריפא. ראה בסוף ר' אליעזר יהודי זקן רץ בן השמשות של שבת עם שני הדסים, למה את הרץ לכבוד שבת. ומה זה שני הדסים לכבוד שבת שמור וזכור. אמר חביבות המצוות לעם ישראל ונתפייס. הזקן הזה, הוא הזקן שעובד קשה ברגע האחרון מגיע הבייתה, לא תלמיד ישיבה, שיש לו את כל היום, אלא הוא עובד קשה עד הרגע האחרון, אבל לא חייבים הדסים, היכן כתוב הדסים? בשיר של שבת. אמר המצוות חביבות, כלומר הזקן הזה הוא חי בתחתונים אך הוא מאוהב בעליונים. הוא מאוהב ברבש"ע בשבת. שם המולדת שלו וכל העולם הזה זה מן גלות, כלומר השאלה היא היכן נימצא האדם לא גיאוגרפית אלא היכן הלב שלו , הלב שלו השאיפה שלו כמו שה' שאל את האדם הראשון אייכה, איפה אתה עכשיו? איפה המציאות הפנימית שלך, זאת השאלה. אנשים עובדים קשה, על פני כדור הארץ, 99 עובדים קשה, אך זה לא אומר שהם קבורים בחיי המעשה. הלב שלהם השאיפה שלהם זה במקום אחר. ויוסף הוא היה צדיק, איך היה נישאר צדיק והיה משנה למלך היכן שכולם מושחטים? הוא לא שם. לפעמים התלמיד חולם בכיתה, אומר לו המורה איפה אתה? אני פה. הוא לא מקשיב, הוא חולם על אי עם בננות חינם, הלא לא פה הוא לא נימצא. להיות או לא להיות. יוסף הוא לא שם. גם אסתר המלכה נישארה עם רוה"ק בבית המגעיל הזה כי היא לא שם הנשמה במקום אחר. הגוף שם. זה לא סכיזופרניה, השאה היכן הנקודה העיקרית של האדם? בודאי יצחק אבינו עסק בחקלאות, בוודאי הוא אכל, אגב נוצר לו פי מאה מלאחרים "וימצא מאה שערים". אני חושב שהמכון הוולקני הוא ייצר חיטה עתירה פי 90 מה שהחיטה בעולם. אמרתי יש להם ניצוץ של יצחק אבינו. היכן זה? בבית דגון. בוודאי שצריך לאכול, וגם אברהם אבינו צריך להילחם, אך זה לא עולמו המלחמה, אלא זה צורך, גם החייל בצה"ל הוא לא חי במלחמה, הוא חי עם רבש"ע הוא חי באידאלים שלו, הוא חי עם אישתו, הוא לא חי שם. אמרתי צה"ל הוא הצבא היחיד על פני כדור הארץ שלא צמוד למחנה הצביא בית מרזח לשיכורים, אין. יש איזה צריף של אוכל, בכל העולם צמוד למחנה צבאי בית זונות. הוא הולך להילחם כי צריך, הוא לא נימצא בעולמות הללו זה הכרח, עכשיו צריך להילחם, נילחם, אך בסוף לא נילחם. אך לא כרגע. אז לפעמים אזם אין לו ברירה. הנשים שואלות למדתי באלפנא ובמדרשה ובמכללה ובסוף אני תקועה בין הסירים, אז למה למדתי את כל השיעורים, היה עדיף שאלמד תפירה או בישול? לא נכון, הלימודים זה עולמה הפנימי, אך בסוף צריך גם לאכול. לכן זה תמיד השאלה היכן הפנים של האדם. וגם רבקה היא רצה באר שוקת, אז מה היא? היא סתם דולה. לא נכון. היא עולמות פנימיים נישגבים עם תשוקה של חסד אין סופית. שם היא נימצאת.

ת: אני לא יודע, אך אליעזר עבד אברהם יש תקחומים שהוא יותר מומחה מיצק אבינו, יש תחומים שהחמור יותר טוב מהאדם, ד' לא חילק את כל הכישרונות והמעלות באדם אחד. בזה אליעזר עבד אברהם יותר מומחה.

ת: קונטרס ההתפעלות של האדמור האמצעי. צריך להתפעל, אך תלוי ממה. הרב אברהם יהושע השל, בארה"ב שהיה ראש הסמינר הקונסרבטיבי, הוא לא היה קונסרבטיבי, הוא מאריך לדבר על כך. על ההתפעלות. אדם חי באמריקה אדיש, לא מתפעל. צריך להתפעל, כמובן מדברים טובים לא מאיזה שוד מוצלח. אז הוא מדבר על זה. אע"פ שהוא כזה חוקר ומשכיל. אבל פתאום פה הוא מדבר כמו החסידים. אז אתה לא צריך לקרוא את הספר שלו, אבל קונטרס ההתפעלות של האדמור האמצעי, זה לא אחד יבש. היה מודעה בעיתון מחפשים 4 אנשים חזקים הרבה כסף לכל אחד חצי שעה עבודה, באים 4 אנשים תלכו שם ממול תשכרו סוס, תעלו אותו לקומה השלישית בבית שלי, תשימו אותו באמבטיה, למה? לא משנה, תגיד? לא רוצה, תגיד! אז אני לא אשלם, בסדר. יש לי חבר אני מזמין אותו לאכול, אני מתלהב, ואז הוא כל הזמן אומר אז מה אז מה, הוא יבוא ילך לרחוץ ידים באמבטיה, ויגיד יש לך סוס באמבטיה, אז הוא יגיד אז מה? זה מסכם קצת את קונטרס ההתפעלות.