שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת וירא - עקידת יצחק מימוש מטרת העולם

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־18:30, 12 במאי 2015 מאת Maale (שיחה | תרומות) (/* חייו של אברהם אבינו מלאי נסיונות ואתגרים עצומים. הרב קוק אומר שאפשר לחלק את היסטורית העולם לשניים: לפני עקידת יצחק ואחריה. מדוע? הרב אב...)

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

חייו של אברהם אבינו מלאי נסיונות ואתגרים עצומים. הרב קוק אומר שאפשר לחלק את היסטורית העולם לשניים: לפני עקידת יצחק ואחריה. מדוע? הרב אבינר מסביר מה החידוש בנסיון בו ה' מצוה את אברהם אבינו: "קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה והעלהו שם לעולה...", ולאחר מכן אומר לו: "עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה"

שיעור שהועבר בתאריך: י"ז חשון התשע"ג

השיעור משוכתב וערוך: וירא ע''ג - ניסיון העקידה (מאמר)

שיכתוב השיעור: ויהי אחרי הדברים האלה" והאלוהים ניסה את אברהם, מה זה "הדברים האלה"? הרי כל דבר הוא אחרי הדברים שקדמו?

אלא וודאי הדברים האלה הכרחיים כדי להבין מה קרה פה בעקידת יצחק. ובלי הדברים האלה אתה לא יכול להבין.

אומר הרמב"ן אלא וודאי הדברים האלה זה כל מה שקרה לאברהם אבינו עד כה. כל מה שקרה לו זה הכנה, הכנה של מאה שנה, למה שהיה שם. א"א להגיע לזה בקפיצה ובדליגה, צריך הרבה הכנות. אחרת אני לא יעמוד בזה, אחרת זה לא יהיה נכון, עשרה ניסיונות ניתנסה אברהם אבינו וזה הניסיון העשירי.

קושיא ידוע, מדוע ה' עושה ניסיון? לדעת?! הרי הוא יודע, הוא גם יודע את העתיד, הוא גם יודע מה גנוז באדם בהווה ומתוך כך יודע אם יעמוד בניסיון או לא.

תשובה אומר הרמב"ן: הניסיון הוא כדי שאדם יתעלה על עצמו. עוד מדרגה, אדם לא עולה במדרגות חינם אלא ע"י עבודה ומאמץ והתגברות על קשיים, על דברים שנגד רצונו, שמפריעים לו, והוא מתעלה, לדעת וודאי הקב"ה יודע מה שיש, לדעת מה שיש אומר המלבי"ם זה לא ניקרא לנסות, זה ניקרא לבחון, אתה עושה בחינה הבחינה בוחנת מה יש בך. את הלא יכול בשעת הבחינה לחדש עולמות שאין לך, שלא למדת שנה, אבל ניסיון כן, הרי הניסיון אתה אדם אחר, מדרגה אחרת של חיים, כמובן גם זה מתוך כל הניסיונות שהיו מקודם, הניסיון, אומר הרמב"ן זה כדי לאפשר לאדם להתרומם לדרגה יותר עליונה הפוך מן התיאוריה החדשה של הסמרטוטים, שנקראת פוסט מודרניזם, זה לא הראשונה, זה לא האידיאולוגיה הראשונה של סמרטוטים, זו האחרונה, כל פעם מנומק בצורה אחרת, ככה אני, אהוב אותי, קבל אותי. ככה אני, כלומר אדם מרוכז בעצמו.

ש: מדוע מברכים שלא לבוא לידי ניסיון? ת: מי אומר שאני יעמוד בניסיון? אני עלול להיכשל, ניסיון זה לא כמו שאומרים לך אם אתה משלם כך וכך הצלחה מובטחת. אך זה לא הנושא,

הנושא הוא שזה מאפשר לאדם אם הוא רוצה. אמרנו פוסט מודרניזם הוא נרקיסיסטי האדם מרוכז בעצמו, כל מה שמעניין אותו בחיים זה הוא, כל החיים כשהדברים הם לא כמו שהוא רוצה, אז הוא מתבכיין, הוא מסכן, הפך מתורת הניסיון שאדם שש אלי קרב, הוא לא מחפש ניסיונות, לא צריך לחפש זה בא לבד, אך כשהם באים, הוא שש אלי קרב. והוא עולה, עוד מדרגה עוד מדרגה, לא ביום אחד, אתה יכול לעמוד בניסיון הכי קשה, לוקח הרבה זמן, זה הניסיון העשירי. כך מסביר הרמב"ן, אחרי הדברים האלה, מיום הולדת אברהם, שחייו היו זרועים ניסיונות, מה הם עשרת הניסיונות? עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו אבות פרק ה' שיטות שונות רמב"ם כזה וכו' אז בסוף יש לו יותר ניסיונות, יש לו עשרה סוגי ניסיונות, דברים קשים, פעמיים נלקחה שרה, ביזיון, כבשן האש, ביזיון, לא פשוטים, היה רעב בארץ, ה' הבטיח לו את הארץ והיה רעב, אברהם אף פעם לא אומר אני מסכן, ניצב בדרך, בים של עוני ודווי הוא לא אומר דברים כאלה, גם יצחק לא, יעקוב אבינו אמר פעם אחת דבר כזה, אמר לו פרעה בין כמה אתה? אמר ככה וככה וימי היו קשים, אמר לו ה' לא הייתה צריך לומר זאת.

אומר הרב קוק אחרי הדברים האלה, זה כמו הרמב"ן אך יותר, זה מיום בריאת העולם, כל הדברים האלה מבראשית ברא אלוהים זה הכנה לעקדת יצחק, עקידת יצחק זה לא רק הנקודה הכי גבוהה של אברהם אבינו זו הנקודה הכי גבוהה של כל ההסטוריה האנושית זה האוורסט של ההסטוריה האנושית, ההסטורי האנושית זה שני חלקים הכנה לעקידת יצחק ותוצאות מעקידת יצחק, בתפילה זכור עקידת יצחק.

כלומר עקידת יצחק, זה סוף סוף ההתגשמות למה ה' ברא את העולם, ה' ברא את העולם בשביל משהו, כמובן זה לא שאלה שעונים על שאלת למה ה' עשה, למה מבחינתו ה' עשה, אלא למה מבחינתנו ה' עשה, נפש החיים שער ג' פירוש מילי אמונה ממאיר אמונות ודעות על רס"ג מבחינתנו למה ה' ברא את העולם? למה? מסילת ישרים, להתענג על ה', אך לא מתענגים, זה לא תענוג, גדול, הוא בעצמו אומר זאת, אז מה זה להתענג? בעולם הבא. ה' ברא עולם הזה כדי להתענג על העולם הבא, פרוזדור, ומה אני צריך לעשות בפרוזדור כדי להתענג על העולם הבא? לקיים מצוות. זה פשוט, אך מדוע לקיים מצוות? מדוע ה' ציווה , אך מדוע ה' ציווה את המצוות האלו כיצד המצוות האלו מובילות אותי להתענג על ה' בעולם הבא, מה יש בהם, לא הראשית שהיא אשר קידשנו במצוותיו וציוונו אלא האחרית, כן אשר קידשנו. להיות קדוש. בשביל מה העולם,

תשבוה: חשובה מאוד, אך במקרה הזה עבודה קלה, זה נדיר, מה ה' רוצה? במה עקידת יצחק היא השיא? "עתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה" זהו , עבודה קלה, ירא אלוקים אתה, כמובן שזאת התשובה המטרה זה יראת ה' סוף דבר הכל נישמע ואת האלוהים ירא כי זה כל האדם, זה פשוט, ספר קהלת סורק המון מגמות כל מה שאפשר הוא בודק את כל התיאוריות שבעולם למה ניברא העולם, מה תכלית העולם בעולם. להתענג על ה' להתענג על היין אולי טיולים אולי, אולי, הכל הוא בודק אחד אחד, הוא מכיר הכל, מכיר אמריקאים אנגלים וכו' הוא מכיר הכל ובודק אחד אחד, סוף דבר הכל נישמע, שמענו את הכל, בדקתי את כל הרשימה ואת האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור אחרת זה יהיה ירא באוויר, כי זה כל האדם, עכשיו אני יודע מה ה' רוצה מאיתנו, הוא רוצה יראת ה', הבנתי, וזה לקח אלפיים שנה הכנות. שאדם ירא שמים, יראת ה'.

מה זה קשור להתענג על ה'? זה מסל"ש אומר. מדוע מצוות זה מביא להתענג על ה', זה שאלה קלה, אדם מתענג על דבר שטבעי לו, אומר המהר"ל מדוע אתה מתענג כשאתה אוכל, כי זה טבעי לאכול, ואז הוא שמח, שמח לישון כי אתה עייף כל דבר טבעי אתה שמח ונהנה. וה' זה טבעי או לא? זה טבעי ולא טבעי, זו תשובה זהירה, אומר המהר"ל בתפארת ישראל, זה טבעי בכח לא טבעי בפועל. בכח וודאי טבעי להתענג על ה', כי הנשמה היא מרבש"ע והנשמה להתענג על ה', לא טבעי בפועל איך אתה יודע? תחילת המין האנושי הוא עשוה רשע ופשע וכל מיני הבלים ושטויות. והוא מרגיש שזה טבעי, אז מה טבעי? הנשמה האלוקית טבעית או הגוף הגס והשפל טבעי? שניהם. הקב"ה עשה יצור מורכב, אדם. ברא מין העליונים ומן התחתונים, מלאכים מין העליונים ובהמה מן התחתונים, ואדם משניהם. אדם- בכח מלאך ובפועל בהמה, וכדי לגשר צריך עמל, אדם לעמל יולד, מלאכים הם מלאכים בכח ובפועל, הבהמה היא בהמה בכח ובפועל, ואדם הוא בכח מלאך ובפועל בהמה. לכן אדם לעמל יולד עמל, עמל, עמל, נהיה נשמתי ואז הוא מתענג על ה'.

להתענג על ה' זה לא דבר שמקבלים חינם זה עמל עצום ורבש"ע רוצה שיהיו יצורים שיתענגו על ה', כולם יתענגו על ה' גם המלאכים מתענגים וגם הבהמות מתענגות כולם עושים רצון ה', הרי לאדם יש בחירה חופשית זה כרוך בעמל והוא צריך להגיע לשיא יראת ה', מדוע יראת ה' זה השיא, נסביר.

ש: יש התענגות גם בעוה"ז ת: בפרק יט הוא אומר שיש גם קצת פה, אך זו דרגת חסידות.

למה יראת ה'? כתוב בעולמו של הקב"ה אין להקב"ה בעולמו אלא 4 אמות של יראת ה' בלבד, זה כל מה שיש, כל השאר אין לו, זה כל מה שמעניין אותו.

שואל המהר"ל, מדוע דווקא יראת ה'? עכשיו אנו מגיעים לנקודה הארכימדית, אומר המהר"ל כשאתה אומר אני אוהב, אמרת מילה אחת בעייתית, אני, אבל יראת ה', זה ביטול היש. ביטוי שתלמידי הבעל שם טוב לקחו מן המהר"ל ביטול היש. המלאכים יש להם ביטול היש, עושים באימה וביראה רצון קונם, וודאי אין להם בחירה חופשית גם הבהמות עושים ביראה וביראה רצון קונן, אין להם אפשרות אחרת גם הדומם, אך לאדם יש בחירה, הוא רוצה, שהאדם עם הבחירה ברצונו יגיע לביטול היש, ביטול היש = יראת ה'.

זה המטרה, אחרי 2000 שנה, יותר הרי אברהם אבינו נולד ב1948, ואז הוא היה בן 137 אם כן זה היה כמעט 2100 שנה, אברהם אבינו הראשון אמרו חז"ל שקרא להקב"ה אדון, קבל על מלכות שמים. עתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, מדוע ירא ולא אוהב? מסכת סוטה ל, כתוב באיוב ירא ה' מה אברהם אבינו יראה מתוך אהבה אף איוב יראה מתוך אהבה, וגדולה יראה שמי שמקיים מתוך יראה לאלף דור ולשומרי מצוות לאלפים, אם כן אהבה יותר גדולה, אם כן מדוע כתוב אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, היה צריך לכתוב כי אוהב אלוהים אתה. אך אמרנו מי שאמה אוהב אמר – אני. זה תלוי אם האהבה מחוברת אל היראה או לא מחוברת אל היראה, אם האהבה לא מחוברת אל היראה אולי זה לא אהבת ה', אולי זה אהבה עצמית, אולי אני אוהב את עצמי, אומה השטן מה זה חוכמה, כל מה שיש לו, אז זה לא אומר כלום, הוא עשיר וכו' כל עבודת ה' שלו זה תענוג גדול, אז מה החכ\מה, אומר השטן.

ויהי אחרי הדברים האלה- של השטן.

פירוש ג' הדברים האלה לא מהולדת אברהם אבינו ולא מבריאת העולם אלא מאז דברי השטן, אך זה אותו הדבר כל הועלם זה נגד השטן, שטוען אדם הוא רק אוהב את עצמו, הוא קורא לזה אהבת ה', איך אדם יכול לדעת? אם זה אהבת ה' או אהבת עצמו? בעת ניסיון. בעת מבחן, איפה שזה ניסתר, אהבת ה' ואהבת עצמו, אז ניראה ויש ביטול היש, שמות שונים ביטול היש, הרב קוק השווית הרצון, עשה רצונו שיהיה רצונך, אז מה שאני רוצה זה מה שאני רוצה, אז כמובן אני מתענג על ה', זה לא אגואיסט ה' רוצה שרצונם יהיה כרצון ה' כמו המלאכים והבהמות והצמחים, כולם עושים רצון ה' אך לא מבחירה חופשית אפשר לקרוא לזה יראת ה' וגם השווית הרצון, אפשר לקרוא לזה תמימות, לא תמימות נאיבית, תמימות- שלמות. שני כבשים בני שנה תמימים, הוא שלם, אין בו דבר אחר, אלא רצון ה'. או בספר הזוהר, לאיש תאווה בגופא דמלכא, להישאב לגוף המלך, ביטול היש. והגענו לזה, זה השיא של ישראל.

אבל זה ניסיון, והאלוהים ניסה את אברהם.

ש: מדוע רק אז הוא ניקרא ירא ה'? ת: בגלל השטן, זה מבחן. אך אתה שואל כבר עבר ניסיונות! מדרגות בניסיונות, צריך לעבור עשרה ניסיונות כדי לקבל תעודה צריך עשר בחינות שונות, צריך לדעת כמה דברים.

ש: עשרה ניסיונות כל אחד גדול מהקודם או שונים? ת: גם וגם. כך משמע.

[ת] לא צריך להיות קיצוני או הכל או כלום מה שהביא אותו לכך כך זה. הדרגה, גם לא אמרנו שאלפיים שנות הסטוריה לא שוות כלום. שנים, שנים.

ש: שיא ההסטורי הזה לא מתן תורה? ת: מתן תורה זה תוצאה, מצד האדם, אתה מדבר מצד גילוי אלוקות, אני מדבר מצד האדם.

עשרה ניסיונות לא כתוב ניסה, ופה כתוב ניסה, מה אני לא רואה שניסה, אני רואה לבד, יש דברים אחרים, אולי לא הייתי יודע שה' ניסה, ויהי רעב בארץ זה ניסיון, טוב שאתה אומר לי, ותילקח שרה, זה ניסיון טוב שאתה אומר לי, אך פה רואים שזה ניסיון, כל עוד לא רואים שזה ניסיון לא אומרים וכשרואים אומרים? כל מה שכתוב בתורה אלו דברים שלא הייתה יכול למצוא לבד אם לא הייה כתוב פה ניסיון אולי לא הייתה יודע שזה ניסיון. כ"כ הרבה איך אפשר לומר שזה לא ניסיון? כ"כ הרבה פירושים נאמרו לרוקן את זה מניסיון.

שש דוגמאות:

א. אברהם אבינו ידע מראש שה' יאמר לו- לא. יאמר לו "סתם" הוא ידע מראש, הוא מכיר הוא יודע. עובדה שהוא אמר ונשובה אליכם. אני הולך ואנו שבים, חכו לנו. מזל שאמרו לנו. אך כל הדורות אומרים עקידת יצחק, כל הדורות פחות חכמים מהפירוש הזה כנראה. אך גם ה' אמר עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, עתה כי אני חכם.

ב. זה לא ניסיון, זה כזה מודרני עכשיו, כי אברהם היה צריך לומר לא. אין שום ניסיון, שהרי זה לא הומני זה לא פילוסופי זה לא כל מה שאתה רוצה, זה כ"כ לא. ברור שהוא יגיד לא. פירוש מעניין, אז היכן כל הדורות? טעות. אך גם אברהם אבינו טעה כי לפי זה אברהם אבינו נכשל, היה צריך לומר לא. ולא אמר לא. אז הוא לא הומני והוא ניכשל. נכון. דחיית הפירוש הזה, ה' אמר עתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. לא קשה: אברהם אבינו נכשל, גם האלוהים ניכשל! אז אברהם אבינו בחברה טובה, כיצד הוא אומר לו דברים כאלה, ואברהם אבינו היה צריך לומר לא, והוא לא אמר לו, שניהם נכשלו. אברהם אבינו, אני חושב שהוא מסכים להיכשל אם הוא יחד עם הקב"ה. זה ניראה בדיחה אך הרבה אומרים כך. לא זוכר את כולם, כולל מה שהביא הרב צוברי, דף מאשתו שהשתתפה בהשתלמות גננות ושם קראו דף שאברהם אבינו נכשל פעמיים בן ראשון גרש בן שני רצה להרוג, קושיה אך ה' אמר לו! אז מה לא כל דבר שה' אומר צריך לשמוע. זה פירוש מעניין. להמשיך בזה זה לא ביטול תורה אלא צער בעלי חיים.

ג. אם אתה לא תקריב אותו אני יהרוג אותו ואותך. הרי הקב"ה יכול להרוג, יש לו אצבע קלילה על ההדק, רואים בתחילת הפרשה הרג את כל סדום. כמו במערב הפרוע, אתה רואה שם את האדם עם האקדחים והכובע, לוקח אקדח הורג את כולם ומשאיר אחד ואומר לו הוא. אז ה' הוא כזה מהיר יכול להוריד את כולם, וגם אשת לוט התחצפה קצת אז נהפכה לנציב מלח. אז מה אתה אומר על הרעיון אברהם? אז הוא מיד הסכים. ה' אמר לו או שאת ההורג אותו או שאני הורג אותו ואתך.

ד. פירוש דומה אם תהרוג אותו יהיה לך עולם הבא וגם לו יהיה עולם הבא, כמו שאומרים הטיפשים בניחום אבלים עכשיו טוב לו בעולם הבא, אני לא יודע מדוע האבלים לא אומרים אני רוצה שגם לך יהיה טוב

ה. אז הקריבו ילדים, הקריבו בלי סוף, הקריבו למולך ומלך מואב הקריב את בנו על החומה, הקריבו בנים זה היה נחשב מכובד. כולם עשו, זה לא הרגישו משהו מיוחד, זה כזה הרגל חברתי, להקריב ילדים כמו כולם. שם בגיא בן הינום. האינקה עד לפני 500 שנה הקריבו ילדים, אמנם הספרים שכבשו את דרום אמריקה היו אכזריים, אך לא לחשוב שהאינקה והמיה הם היו צדיקים גדולים, גם היו רשעים מרושעים שא"א לתאר, רשע זה לא קשור לגיאוגרפיה, לפני 500 שנה הקריבו שם ילדים עדיין, אומרים החוקרים וההיסטוריונים, בהודו הקריבו אנשים עד שהבריטים אסרו, בהודו שרפו אלמנות, הבעל מת שרפו גופתו וקושרים את אלמנתו בחיים ושורפים את שניהם, הרי אשה היא שימוש חד פעמי, שימוש ואז לפח, הברטים עצרו את זה הם לא צדיקים גדולים אך לא רשעים כמו הודים. כולם עשו אז גם הוא עשה. מה הבעיה? מה החידוש הגדול בזה?

כך את בינך את יחידך אשר אהבת את יצחק, ארבע מדרגות, כלומר אני לא אומר לך מה זה בן תקריב וגמרנו, אלא תקריבה את הבן שלך יחידך אשר אהבת את יצחק.

ו. אברהם אבינו הוא לא היה חכם גדול, היה חנון, אם ה' אומר לו, לא היה לו שכל.

הוא היה הכי חכם בעולם ולכן זה היה ולכן זה היה ניסיון בגלל שהוא ידע שזה סתם, לא נכון הוא לא חשב שזה תיאטרון, איזה שטויות, הוא לא היה צריך לומר לא, מה ה' אומר לו משהו כדי שיאמרו לו לא, וזה לא בשביל העולם הבא או בשביל פחד, כמו שכתוב במורא נבוכים, לא בגלל פחד או עונש, זה לא נכון, זה שטויות מורה נבוכים ג,כד לא לתקוות גמול ולא לפחד עונש, לא נכון, ולא שהיה טיפש או שלא הבין מה קורה ולא בגלל שכולם עושים, אדרבא הוא כל הזמן לימד שאסור לעשות את זה עיין בקול אליהו לגר"א לימד לא לעשות זאת, אדרבה הנותן זה ניסיון עצום , כל החיים הוא אומר שאסור ועכשיו הוא עושה, זה חורבן שא"א לתאר, מוקשה סביב סביב, כמו שאומרים. העמים הפרימיטיבים היו מתלהבים והורגים בנים, אך אברהם אבינו שלושה ימים חשב גם במדרש בא השטן אמר לו מה אתה הולך לעשות כתוב לא תרצח, בא כמו זקן

בא כמו צעיר בא כמו נהר, זקן שכל, צעיר יצחק אבינו מתחנן לפני, נהר, טבע. זה היה ניסיון. אברהם אבינו ידע מה יגידו לא עמד בניסיון, לא נכון זה ה-נסיון, ב"ה" הידיעה לכן כתוב ניסה את אברהם.

ביטול היש הכי גדול שיש לו, הבן שלו שהוא אוהב, הרמב"ם אומר במורה נבוכים חיכה שנים לבן והבן הזה הוא תיקוות כל המן האנושי, כי מיצחק יקרא לך זרע, הוא מקריב את עמ"י הוא מקריב את כל ההיסטוריה.

ש: אם זה לא טבעי העקדה ולא הומני, אם אני לא מבין את זה בשכל, מה זה שונה מהנצרות? ת: לא אמרנו שאני מאמין כי.. לא אמרנו שהוא קיים כי זה פרדוקס, אלא כי ה' ציווה בין שהוא מבין בין שלא, לא בגלל שהוא לא מבין. זה ביטול היש.

ש: יש בנביא שקר אומרים שבאמת ה' הביא נבואה וזה עבודה זרה.ת: אם נביא שקר אומר לעבוד ע"ז אז אני יודע שהוא נביא שקר, זה לא שה' אמר לו כך. אם נביא אומר שכך ה' אמר לו. ה' לא מביא נבואה שקרית. נביא ה' מדבר אליו, איך אני יודע שהאדם הזה הוא נביא או לא? צריך מבחנים אך אם הוא אומר דברים נגד התורה אני יודע שהוא לא נביא אח"כ צריך עוד מבחנים לכן אם נביא אומר שצריך לעבוד ע"ז אני לא מאמין. אם הוא אומר אין מצוות תפילין לא מאמין , היום לא צריך אני מאמין, הוראת שעה, גם אם נביא אומר לרצוח אני מאמין לו גם ג"ע אני מאמין לו רק שפיכות דמים אני לא מאמין. יעל עשתה גילוי עריות עפ"י הוראת שעה. אותה שאלה יש אם אדם הוא נביא בעצמו וה' מדבר אליו, אולי ה' לא מדבר אלי אני צריך לבחון מה הוא אומר לי, אם הוא אומר לי לעבוד ע"ז אז זה לא ה' אך אם הוא אומר לי העלה את בינך לעולה זה אפשרי, היכן הבירור הזה במשפט כהן בתשובה הארוכה שלג, שמבררת את כל הגדרים של הוראת שעה, כמובן שאברהם אבינו הוא כמו כל נביא הוא צריך לבדוק את עצמו אולי הוא התבלבל כמו שקרה לחנניה בן עזור ולצדקיה בן כנענה, אך זה לא הנושא.

אברהם אבינו ידע, שזה נכון, כיצד? זה דיון שלא נימצא בדיני מסירות נפש אלא באמיתות הנבואה.

ש: עם סדום הוא כן התווכח! ת: זה לא הנושא, הוא אל התווכח, הוא לא אמר למה? מה מהקב"ה לא יודע למה, הוא שותק אין מה לדבר, שם ה' אומר המחסה אני מאברהם מה אני עושה אני עושה זאת מנימוקים אלו ואלו אז אני שואל, הרי ה' הרשה לו לשאול והסביר לו אך כאן ה' לא מסביר אז מה שייך לשאול אח"כ הוא שואל, רש"י אומר אפרש שיחתי קודם אמרת לי בבנך יהיה לך זרע ואז אתה ואמר כך, קודם תבצע ואח"כ תשאל, כמו יוסף עם אשת פוטיפר כיצד אעשה מה שאת רוצה ממני הרי הוא נותן לי הכל חוץ מהלחם שאני אוכל, מה ואם לא היה נותן לא היה עושה? דילגתי קודם כל הוא "וימאן" ואח"כ מסביר. זה בשלשלת, מדוע? כי לפעמים מתלבט, הוא אומר לא,לא, לא. אל תחשבי שתעבדי עלי, לכן אברהם אבינו הוא שותק, אז אמרנו אהבה ויראה עיין ספר אורות התשובה סוף פרק יא, יש צדיקים עליונים שלפעמים כמה רגעים אין להם דבקות אלוקים, וכל העולם נישבר והם עושים תשובה גדולה ויש צדיקים יותר גדולה כל הזמן יש להם דבקות אלוקית אך לפעמים זה רק אהבת ה' או רק יראת ה' ואז כל עולם נשבר והכל קטסטרופה ועושים תשובה, ויש כאלה שיש להם תמיד אהבה ויראה אך המיזוג לא מתאים היחס לא מתאים ואז הכל נישבר ועושים תשובה וזה המצב של אברהם אבינו. אברהם זה אהבה ויצחק זה פחד, ה' ניסה את אברהם ואח"כ ניסה את יצחק, אברהם אבינו פה התבלט במידת היראה שאח"כ וגם לפני כן הופיע אצל יצחק בעוצמה שא"א לתאר.

אם כן, זה השיא של אברהם אבינו, להגיע לביטול היש יראת ה'. אך זה לא נעים ביטול היש, אני רוצה יש, ה' ברא יש, כדי שיהיה יש. בתחילה אומר לו אל תעשה לא צריך לעקוד, עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, ויקרא אליו מלאך ה' מן השמים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני- הנהי ביטול היש- ענוה, ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה ויקרא מלאך אלוקים שנית מן השמים, מדוע שנית? מה לא נאמר? "ויאמר בי נשבעתי נאום ה' כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת את בנך את יחידך ממני כי ברך אברכך וארבה הרבה את זרעך ככוכבי השמים וירש זרעך את שער אויביו ויתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקולי" כלומר ביטול היש זה המילוי הכי גדול שיכול להיות ברכה לו ולעולם וירש זרעך כי הביטול של אדם א' כלפי אדם ב' זה דיכוי האישיות שלו אך ביטול הענף מהשורש זה המילוי הכי גדול, ביטול האדם כלפי רבש"ע זה מילוי, זה השלמות הכי גדולה, זה ה"להתענג" על ה' הכי גודל, וזה מביא את הקדושה הכי גדולה, ייחוד ברה קדושה, ר"ת יבוק, אברהם אבינו עבר אח"כ את מעבר יבוק.