שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת ויקרא - העיקר המאמץ

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת ויקרא – העיקר המאמץ

[עריכה: יוסף אברמסון]


הביטוי "ריח ניחוח לד' " מופיע מספר פעמים. ובגמ' מנחות (קי א) "אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמים" (גם ברכות יז א). כי יש קרבן עולה ויורד שעשיר מביא פר, דל מביא יונים ודל שבדלים חופן קמח. על כולם נאמר "ריח ניחוח לד' "! כלומר השמחה לפני ד' היא לא על ההישג אלא על המאמץ. כי מי שעני ותורם חופן קמח יכול להיות שזה הארוחה שלו. לעומת זאת יתכן עשיר התורם פרה וזה לא מפריע לו.

כלומר מה שהקב"ה מעריך זה לא ההישג. יש המוכשרים ואנחנו לא מוכשרים. הקב"ה מעריך את המאמץ האנושי שמוקדש. זה תפקידינו בעולם: "להתאמץ" כמו שנאמר על רות ו"תרא כי מתאמצת" (רות א יז).


  • פורסם בשאילת שלמה 324