שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת ויגש: למחול מכל הלב (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אחרי שיוסף מתוודה לאחיו הוא מבטיח להם שאינו שומר טינה עליהם. הוא במדריגה גבוהה מאוד לסלוח להם עד כדי כך: "ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אתי הנה כי למחיה שלחני אלהים לפניכם" (בראשית מה ה). אתם מכרתם אותי אבל בסך הכל זה שייך לחשבון אלוקי עליון. לכן אין לי טינה עליכם.

אולם לאחר שנפטר יעקב אבינו שוב פחדו שיוסף יעשה להם צרות. אלא שהרגיעם:

"ויאמר אלהם יוסף אל תיראו כי התחת אלהים אני. ואתם חשבתם עלי רעה אלהים חשבה לטבה למען עשה כיום הזה להחית עם רב" (שם נ יט-כ). עונה להם יוסף כי אינו במקום הקב"ה. רבש"ע החליט ונגמר הנושא. 'אין לי טינה עליכם. אני לא ברוגז עליכם, אני אוהב אתכם וכו.

כן ללמוד מיוסף הצדיק לסלוח ולמחול מכל הלב.

  • פורסם בשאילת שלמה 576