שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת ויגש: וארסתיך לי לעולם

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת ויגש: וארסתיך לי לעולם

[הפרשה שעברה - עריכה: יוסף אברמסון]


בהפטרה של השבת שעברה (שבת מקץ) "רוני ושמחי בת-ציון--כי הנני בא ושכנתי בתוכך, נאום ד' " (זכריה ב יד). בשורה טובה שיש גאולה! אבל "והשטן עומד על-ימינו, לשטנו" (שם, ג א). השטן מקטרג וטוען איך אפשר לעשות גאולה? יש חוטאים, פושעים, מקולקלים ומרושעים! אומר הקב"ה "יגער ד' בך השטן, ויגער ד' בך, הבוחר בירושלים" (שם, שם ב). השטן הפסק לקטרג! מה הקב"ה לא יודע מה הוא עושה? וכי הוא לא יודע לעשות גאולה לעמו!? אמנם יהושע כהן גדול היה לבוש בבגדים צואים (שם, שם ג) . הוא הדמות הרוממה באומה אך גם לו יש ליקויים חמורים ביותר! אך זה יסתדר כנאמר "ראה העברתי מעליך עוונך והלבש אותך מחלצות" (שם, שם ד). כלומר בגדים יפים וכן ישימו צניף טהור על ראשו (שם, שם ה). הכל יסתדר.

וכך בין איש לאשתו. כשמתחתנים מאוד אוהבים. למה? הרי זה בן אדם עם חסרונות! אלא נכון שיש לו חסרונות "כי אין צדיק בארץ" וכו'. אבל המעלות מרובות מהחסרונות . אלא שבמהלך הנישואין זה מתקלקל. למעלות מתרגלים אליהם, זה מובן מאליו. אבל החסרונות לא מתרגלים וזה מרגיז כל פעם. לבסוף משתבש החשבון. לא מבינים. הרע נראה מרובה על הטוב. לא מבינים כי חסרונות זה טבעי כי האדם אינו מלאך כנאמר "כי אין צדיק בארץ וכו' ". לא מבינים כי דווקא המעלות זה לא מובן מאליו! בשביל מעלות על האדם לטרוח ולעמול. כך משתבשים הנישואין.

מה הפתרון? אומר רבינו הרב צבי יהודה כל בוקר בעת הנחת התפילין אנו אומרים "וארסתיך לי לעולם וכו'. אירוסין עם הקב"ה. כך אירוסין כל בוקר בין איש לאשתו. לזכור איך תחת החופה היינו מאושרים וכיוצ"ב. צריך לעשות חידוש אירוסין. כמובן יש ליישם זאת גם בשבת שאין תפילין וגם באשה שלא מניחה תפילין. העיקר לזכור את אותם הימים.


  • פורסם בשאילת שלמה 369