שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת וארא: מטרת הנישואין (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

בתחילת פרשתינו יש רשימה של שבעים הנפשות שירדו מצרימה. אולם יש לשאול מדוע לא הוזכרו הנשים, הרי גם הן חשובות זה לצד זה? אלא ההגדרה "זה לצד זה" איננה נכונה. אלא בני זוג המתחתנים הם אחד. המתמטיקאים אומרים כי אחד ועוד אחד זה שתיים. אבל אנחנו אומרים כי ברומנטיקה אחד ועוד אחד שווה אחד. בהגיון צורני, לוגיקה פורמלית, אומרים כי יש הבדל בין איכות שכני לאיכות מזגי. איכות שכני הכוונה לשני דברים, אחד ליד השני, המתחברים ביחד. איכות מזגי הם נעשים אחד. כמו שאני יכול לערבב מימן וחמצן בכד אחד. זה איחוד שכני בו מעורבבים יחד כתערובת. אבל אם מניצוץ נעשה מים זה תכונה אחת חדשה. בדומה אנו אומרים כשמתחתנים שני בני הזוג נעשים אחד. לכן במנין הגברים בתורה זה אותו הדבר. כי איש ואשתו הם אחד כמו שכתוב "והיו לבשר אחד" (בראשית ב כד). איש אחד, לב אחד, מהות אחת זו המטרה הגדולה של הנישואין.

  • פורסם בשאילת שלמה 529