שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת בא: מטרתנו הדור הבא (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

בפרשתינו אמרנו לפרעה "בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו" (שמות י ט). קשה: מדוע הוקדמו הנערים לזקנים? הרי הסיבה ל"נערים" אלו ה"זקנים"! אלא המטרה של ה"זקנים" אלו ה"נערים". אנחנו חיים בשביל בנינו, בשביל הדור הבא. גם אנו חשובים אבל העיקר הוא הדור הבא. הדור הבא גם הדור הבא וגם הדור הבא. יש הסברה סיבתית: א הוא סיבה ל-ב. יש הסברה תכליתית: ב הוא המטרה של א. אנחנו הסיבה של בנינו ובנותינו אבל הם המטרה שלנו. כך אדם צריך להסתכל על הדור הבא. כמובן אין זה אומר שהם רכושו והוא יכול לעשות בהם מה שהוא רוצה. אבל הוא רואה שהן מטרת חייו וזה משנה את כל המבט. הלוואי ונזכה.

  • פורסם בשאילת שלמה 529