שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פעילות גופנית (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מי רוצה לחיות?

אתה רוצה שיקוי פלא כדי לחיות שנים ארוכות ולחיות טוב? אתה רוצה להוסיף עוד עשר שנים לחיים, להעצים את איכות החיים? פשוט מאד! אנא תתַחזק נכונה את המכונה המופלאה הזאת, אשר ד' נתן לך בחסדו: הגוף! כמובן, העיקר הוא הנשמה, אך צריך נשמה בריאה בגוף בריא. לבד מתזונה נכונה, אחד התנאים לכך הוא פעילות גופנית. אם אתה חקלאי או עובד כפיים, ב"ה, אתה פעיל יום יום. אם לא, גופך הולך ומצטמק ורע לו. כך כותב רבנו הגדול הרמב"ם: "ועוד כלל גדול בבריאות הגוף: כל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה... אין חולי בא עליו, וכוחו מתחזק... וכל מי שהוא יושב לבטח ואינו מתעמל... כל ימיו יהיו מכאובים וכוחו תשש" (הלכות דעות ד יד-טו). ועוד הוא כותב: "לו הנהיג אדם עצמו כמו שהוא מנהיג את בהמתו אשר ירכב עליה - היה ניצל מחולאים רעים רבים. וזה, כי אתה לא תמצא אחד מבני האדם שייתן מספוא לבהמתו יותר מדי, אלא ישערהו אליה, והוא יאכל יותר מדי, מבלי שיעור ומחשבה?! וכמו כן יחשב עניני תנועת בהמתו ויגיעתה, כדי שתעמוד בבריאות ולא תחלה, והוא לא יעשה זה בגופו?! ולא ישים מחשבתו בהתעמלות, אשר היא העיקר הגדול בהתמדת הבריאות ובדחיית רוב התחלואים?" (רמב"ם, כתבים רפואיים, מהדורת ד"ר זיסמן מונטנר א' עמ' 32).

עיין בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות (כט בניסן תשס"ה) הקורא לפעילות גופנית ומביא ממצאים של ארגון הבריאות העולמי, שהעדר פעילות גופנית גורם לתמותה ולתחלואים: התקפת לב, סרטן, סוכרת, יתר לחץ דם, השמנה ועוד. פעילות גופנית גם מקטינה מתח ודיכאון, מונעת עייפות, מגדילה את פריון העבודה, משפרת תפקוד נפשי ומאיטה את תהליך ההזדקנות.

לסיכום: פעילות גופנית מביאה הארכת חיים ממוצעת של כעשר שנים.

כתוב על חזקיהו מלך יהודה שעשה תשובה, ואז ד' הוסיף לו חמש עשרה שנות חיים (מלכים ב כ ועיין יבמות נ א). אף אתה עשה תשובה. כמובן, תשובה היא עניין רוחני, אך יש גם "תשובה טבעית גופנית", כפי שמלמדנו מרן הרב קוק, ביחס ל"עבירות נגד חוקי הטבע", כי "סוף כל הנהגה רעה היא להביא מחלות ומכאובים; והרבה סובל מזה האדם הפרטי והכללי... מצד החטאים מהרסי הגוף וכוחותיו" (אורות התשובה פרק א).

לכן אנא ממך, עסוק ברצינות בפעילות הגופנית האהובה עליך: פעילות אירובית המפעילה את מערכת הלב, הדם והריאות; ריצה, ריצה במקום, הליכה מהירה, שחיה, רכיבה על אופניים; התעמלות; משחקי כדור וגם מחול וכיו"ב.

זה חשוב! זה חיוני! רבי אליעזר פאפו, מזהיר בספרו "פלא יועץ" על "אהבת עצמו". וכי יש אדם שאינו אוהב את עצמו?! לצערנו יש, בגלל "רוח שטות" שעוברת עליו, הוא "מאבד את עצמו לדעת" והורס את גופו. על כן "מי שיש לו מוח בקודקודו, יתן אל לבו שראוי לאדם לאהוב את עצמו, גופו ונשמתו" לאהוב "גופו יותר מממונו", ויהיה "מיטיב לגופו, ויהיה גומל נפשו איש חסד".

יש אומרים שיש להקדיש בין רבע שעה לחצי שעה לפחות לפעילות גופנית; יש אומרים פעמיים בשבוע, שלוש, ואפילו בכל יום. וכל המרבה הרי זה משובח, שעה ויותר.

שמא תאמר: ביטול תורה. ולישון, זה לא ביטול תורה?! אלא הם הכרחיים. גם זה הכרחי. זאת ועוד, שאותו זמן, תקבל בחזרה, עם ריבית גבוהה, ושנות חיים יוסיפו לך. וגם איכות חיים: עמידה בלחצים גופניים, במחלות רבות ובמצבי דחק נפשיים.

יתר על כן, זה עצמה התורה. הרי הרמב"ם מגדיר מידות טובות כקיום מצוה מן התורה "והלכת בדרכיו" (הלכות דעות א ה), ובכללן שמירת הבריאות היא גם מדרכי ד' (שם ד א).

כמובן, יש לעסוק רק במה שנצרך ולא להפריז, ובוודאי שאיננו מדברים על ספורט אליטיסטי שהוא הבל גדול. אלא בפעילות גופנית של האדם עצמו: איש ואשה, ילד וילדה, צעיר, מבוגר וזקן.

ודאי תאמר: אני מבוגר, אני זקן - כיצד אתחיל עתה? האין זה מסוכן? אכן, פעילות מופרזת היא מסוכנת. עליך להתייעץ עם הרופא שלך ולקחת חוברות הדרכה בקופות חולים. ודאי יש לילך בהדרגה, מן הקל אל הכבד, ולהגביר את הקושי קמעא קמעא. גם לשתות מים בזמן הפעילות.

נצל גם כל הזדמנות לעמל את גופך: אל תשתמש במעלית אלא עלה ברגל. אל תשתמש בתחבורה אם היעד אינו רחוק אלא לך ברגל. החנה רכבך רחוק או רד מן האוטובוס תחנה לפני.

אתה תתאמץ וד' ישלח לך ברכה. ישעיה הנביא מונה בפרק נח אחת עשרה ברכות. על אחת מהן, אמר רבי אלעזר: זו המעולה שבברכות: "ועצמותיך יחליץ" (נח יא) "זרוזי גרמי", כלומר, חיזוק עצמות (יבמות קב ב).