שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פמיניזם - התנועה לכבוד האישה? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

התנועה הפמיניסטית – חיובית או שלילית? אכן נושא ארוך. יש מגוון של תנועות פמיניסטיות, ולא הרי זאת כהרי זאת; כמו כל תנועה יש בה דברים טובים, ויש בה גם הבלים. אך אל ההבלים לא נתייחס, אלא עדיף שנראה את הנקודות הטובות.

מאבק חשוב, עיקרי, בנפשנו – הוא שהגברים לא יתנשאו על נשותיהם. לא די שלא יכו – שגם זה לצערנו קיים. הפסיכולוגים והפסיכולוגיות משערים שיש מאתיים אלף נשים מוכות בארץ. איני מאמין! איני יכול להאמין! אך האמת היא, שגם לו נקבו במספר של מאה אלף – לא הייתי רוצה להאמין. גם חמישים אלף. גם עשרת אלפים. גם אלף – איני רוצה להאמין.

מה אומר ומה אדבר? הייתי רוצה לומר שאישה מוכה תאחז במקל ותכה חזרה את בעלה. אך על פי רוב אין זה מועיל. הוא יתאכזר עוד יותר. לכן אין לה אלא לפנות למשטרה, עם הוכחה חותכת – עם סימני המכות הטריים. יש גם תחנות משטרה שמתייחסות ברצינות לתלונה בלי סימנים. הרי יש בעלים רשעים וגם ערמומיים המכים את נשותיהם בצורה כזאת שלא ישאר סימן. איזו שחיתות!

אך לא רק מכות נוראיות, אלא גם עלבונות. לפעמים עלבונות קשים ממכות. יש פתגם ביידיש: "מכה עוברת – מילה נשארת". איננו מדברים על בעל שבמקרה, בטעות, באופן יוצא דופן, פוגע באשתו. זה עלול לקרות לכולנו, לצערנו, ועלינו לבקש סליחה. אנו מתכוונים לבעל המעליב את אשתו באופן קבוע וסובר שעושה כדין, בראותו את עצמו מחנך של אשתו, והוא מחנך אותה בעלבונות. נורא ואיום!

מה כתוב בתורה, שהוא מחנך או בן זוג?! – כתוב שהוא מתחייב לזון, לפרנס, להוקיר.

להוקיר – זה לכבד, להעניק במידה נכונה, ולא ל"חנך" במכות והשפלות.

והנשים מוכנות לסבול. למה? בגלל האחריות על התא המשפחתי. לא לפרקו, לא לפוררו, לא להזיק לילדים. לכן הן סופגות. לו היתה זו תופעה יוצאת דופן – היינו מתנחמים בכך שבכל חברה יש תמיד שוליים. אך לצערנו, אין זה יוצא דופן, אלא רווח בכל החוגים, ללא הבדלים, דתיים וחילוניים, חרדים וציונים, אשכנזים וספרדים, אינטלקטואלים ופשוטים, אתיופים ותימנים, ימניים ושמאלניים. זוהי מחלה ממארת החוצה את כל המחנות.

נגד זה יש להקים תנועה פמיניסטית, להילחם נגד השפלת הנשים, מכותיהן ועלבונותיהן, זלזולן ובזיונן. על זה יש להקים תנועה גדולה. אני נרשם. כל הרבנים יירשמו. כל אנשי הרוח והלב יירשמו. כל האנשים הגדולים יירשמו.

גם נשים צריכות להירשם. יש נשים מוכות ומושפלות, ויותר מכך, הן חושבות שהבעל צודק. הוא 'שטף' לאשתו את המוח שהוא צודק. לכן אשתו צריכה להירשם בתנועה ולדעת שבעלה אינו צודק. היא צריכה לזכור שבשבע ברכות הנאמרות תחת החופה לא נאמר: אשר ברא מכה והשפלה, זלזול ובוז, התנשאות והתייהרות. לא! אלא נאמר: אהבה ואחווה, שלום ורעות.

  • פורסם בשאילת שלמה 541