שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פייסבוק - ספר הפרצופים (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

עשרה מראות נגעים בספר הפרצופים (פייס-בוק)

[הרב שלמה אבינר]


א. פרצופיות. פייס-בוק, ספר הפרצופים, היה יכול להיות לברכה, לחיזוק המשפחתיות והחברתיות בעזרת רשת חברתית, אך לצערנו הגולם קם על יוצרו והפך לרועץ של בולמוס פרצופי. כי האדם אינו פרצוף, אלא נשמה, שמתגלה במידות טובות ובמעשים טובים, ולא במראה חיצוני, ולא בהצגות שונות מלאכותיות לשם הצטלמות ושיפוץ תמונות. שקר החן והבל היופי, אשה יראת ד' היא תתהלל. מעשה שהזמינו את רבנו הרב צבי יהודה לתערוכה על מרן הרב קוק. אמר: את ספריו ותמונותיו יראו שם, יראת ד' שלו לא יראו שם. אין לי מה ללכת לשם.

כמה מתייסרת הנשמה לראות את עצמה נדחית לפינה, גלמודה ובזויה – והאדם נידון על פי תמונתו.


ב. חשיפה. אדם צריך להיות צנוע ועניו ולא לחשוף פרטים אישיים לעין כל. ישראל ענווים. הוא לא צריך להיות כל כך מוחצן, לגלות את אישיותו ורגשותיו לכולם, אלא לחברי אמת. מעשה בראש הממשלה גולדה מאיר שרואיינה אחרי מלחמת יום הכיפורים ולבסוף נשאלה: ומה את הרגשת באופן אישי? השיבה: מה שהרגשתי באופן אישי, זה אישי!

צריך להיות קצת מופנם. משה רבנו שם מסווה על פניו. וכן לא להציץ בסקרנות לעולמם של אחרים. ובוודאי לא לתמונות של נשים, וכל שכן אם אינן צנועות.


ג. פרסומות. הפייס-בוק ממומן על ידי פרסומות, שחלק מהן הוא מגעיל, מלא ניבולי פה ופריצות, מגרה אנשים לדברים שפלים, גסים ואסורים.


ד. פשע. כיוון שהמידע פרוץ לשוק ונגיש לכל, מנצלים אותו לרעה כל מיני אנשים לא הגונים: גנֵבת זהות והתחזות של נוכלות כדי לסחוט תרומות, כדי ליזום פגישות שוד, וכן סוטים למיניהם; שליחת דואר זבל; קבוצות גזעניות המעודדות שנאה.


ה. התמכרות. ספר הפרצופים הוא גורם ההתמכרות החמישי בעולם. 400 מיליון אנשים בעולם. 2.5 מיליון בארץ. 75% מבני הנוער משתמשים קבוע. אדם ממוצע בישראל צופה 4 – 5 שעות ביום.


ו. אבדן זמן. הזמן הוא מהדברים הכי יקרים בחיים. אדם חושב שנכנס לרגע, ונשאר תקוע שעות ארוכות.


ז. שטחיות. הכל רדוד, שטוף בגלישת הבל. וילכו אחרי ההבל ויהבלו. תמונות וסרטונים, תגובות והגיגים בגרוש, והגיגים על ההגיגים. האדם עוסק בשיח שטחי, הבל, ריק ורדידות, ונעשה רדוד. וחוזר חלילה, מעגל קסמים.


ח. התראוּת. אדם מפתח תאווה להתראות בפני אחרים, הסבת מבטים, ומציאת חן בעיני חברים דמיוניים וירטואליים. הוא מעדכן כל הזמן את הפרופיל האישי שלו כדי להעצים את הפופולאריות שלו. הוא מתכנן מעשים ותנועות גוף ומצטלם כדי למשוך תשומת לב. הוא נעשה משועבד למציאת חן בעיני אחרים ולמבטיהם.


ט. התפוררות. הזמן מתפורר, החיים מתפוררים לאפרוריות של הבל, האישיות מתפוררת, החברות האמתית האיכותית מתפוררת לחברים וירטואליים.


י. אבדן החברות. חברות היא דבר חיוני לאדם. או חברותא או מיתותא. הבדידות היא אומללות נוראה, לכן קנה לך חבר. במקום זה, ספר הפרצופים מספק התמכרות לחברתיות רדודה ספוגה בריגושי הבל, חברתיות וירטואלית. התמונה חדלה מלשקף את החיים, אלא נהפכת לעצם החיים. זה סוף החברות. זו רשת חברתית בלי חברתיות, כי חבר אמת הוא כמו אח לנשק – מי שמוכן בכל מצב לעזור ולתמוך. ודאי קשר חברתי הוא טוב, אך זה לא קשר, אלא השחתת מושג החברתיות. ספר הפרצופים גם גורם להתפוררות התא המשפחתי.

20% מהגירושים הם עקב ספר הפרצופים ושיחות מושחתות שמתנהלות בו.

חברות אמת היא פנים אל פנים, ולא פנים אל מסך, ומסך אל פנים.

לכן, אנא אזור כגבר חלציך, נתק שייכותך לספר הפרצופים, היה אמיץ כוח. בהתחלה תתהלך 4 – 5 ימים סהרורי, אך לאחר מכן תחוש עונג נפלא וחופש עליון.