שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פוסטמודרניזם - מה זה? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר


מה זה פוסטמודרניזם

[ראיין: הרב מרדכי ציון]


ש: אני שומע הרבה על פוסטמודרניזם. מה זה בדיוק?

ת: זרם מחשבי השולט בכל המערב, וגם עלינו, באופן מודע או לא מודע.הוא תגובה למודרניזם.


ש: אז נלך לפי הסדר. מה זה מודרניזם?

ת: זה זרם מחשבי הסובר שיש לבדוק כל אמת באופן שכלי, הגיוני, ביקורתי.


ש: בודאי!

ת: אז לא היה ודאי. הנצרות שלטה על העולם כאלף שנה ,כפתה עליו אמונות שונות מוזרות ומעוותות ואסרה על האנשים לחשוב. אבל בסוף ,אנשים התעוררו, הבינו שזה בלתי נסבל, מרדו בנצרות, ואמרו: מעתה נחליט בעצמנו בכח שכלנו מה אמת ומה שקר, מה טוב ומה רע.


ש: זה שינוי לטובה?

ת: ודאי. הוא שחרר מהנצרות במידה רבה.


ש: אבל הפסדנו את האלהים. בנצרות, יש אלהים, גם אם הוא מעוות. הרי אי אפשר לברר את הכל על פי השכל. יש דברים מעליו. שימוש בלעדי בשכל עלול להוביל לכפירה.

ת: שאלה מסובכת. יש חסרון בכפירה, כי חסרה בו אמונה. ויש חסרון בנצרות, ובכל עבודה זרה, שאמנם יש אמונה אך היא מסולפת. כמו שאומרים בישיבות: זה טריפה וזה נבלה. יחד עם זה, השכל הביא ברכות רבות למין האנושי, דרך המהפכה הביקורתית ודרך המהפכה המדעית...


ש:השכל לא יכול לברר הכל!

ת: אבל הוא יכול לברר חלק. הרמב"ם באגרת אחת, מסביר שיש שלוש מקורות לידיעה האנושית: הנסיון, השכל והנבואה.


ש: נחזור לענייננו. אם כן, איזו בעיה מצא הפוסטמודרניזם במודרניזם?

ת: מה שהזכרנו. אין בו ודאות. אין בו אמונה. אין בו אלהים. הוא לא ממלא את הנשמה. אין אמת מוחלטת ובטוחה. אחרי התלהבות גדולה, באה אכזבה גדולה.


ש: אז מה הפוסטמודרניזם מציע כדי לברר את האמת?

ת: הוא לא מציע כלום. זה החידוש שלו. אין אמת מוחלטת. לכל אחד האמת שלו. איש באמונתו יחיה. אין ערכים מוחלטים. לי יש ערך זה, לך ערך אחר, ואנו מנהלים דיאלוג בינינו.


ש: ואיך כל אחד קובע לו את האמת שלו?

ת: על פי הרגש שלו, החויה שלו, הנטיה שלו. הוא קולט מסרים מכל מיני כיוונים ומארגן לעצמו את עולמו הפנימי.


ש: והוא לא מאוכזב מעצמו?

ת: שאלה טובה. הוא התייאש מהאלהים, הוא התייאש מהשכל, ונראה גם די מיואש מעצמו. אך הוא מעצב את עצמו, וכל אחד בונה לעצמו את עולמו.


ש: ומה אנו אומרים?

ת: שמשה אמת ותורתו אמת. ד' אלהים אמת. וד' נתן לנו תורת אמת. אשרינו ומה טוב חלקנו, אשרינו שאנו אומרים בכל יום תמיד פעמיים באהבה: שמע ישראל ד' אלהינו ד' אחד.


דף תקלו - יח אדר תשע"ח

==

==.