שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פוסטמודרניזם (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: אני שומע רבות את הביטוי פוסטמודרניזם ,על פי רוב בנימה ביקורתית. כמובן, אין לי ענין בתרבות המערב, אך ברור שהיא גם משפיעה עלינו, לכן הייתי רוצה לדעת מה תוכן הזרם הזה, וכיצד עלינו יהודים יראי שמים, להתיחס אליו?

תשובה: אין זה זרם אחיד אלא מכלול רחב של זרמים, אשר הצד השוה שבהם הוא אכזבה מן המודרניזם. המודרניזם מרים על נס את השכל והקידמה, השכל והמדע שמביא לקידמה לטובת המין האנושי. הוא הופיע כתגובה נגדית לדת הנוצרית, שנגועה באמונות בלתי הגיוניות ובחוסר מוסריות.

אלא שהמערב גם התאכזב מן המודרניזם, שלא סיפק את הסחורה המובטחת. בצילו התפתחה אלימות, מלחמות קטלניות, הרס הסביבה, ועוד צרות רבות. הקיצור, לא ספקה אושר לאדם. לכן, הוא פיתח אכזבה וחשדנות לכל מה שחרוט על דגל המודרנה: קידמה, אידאולוגיות, אמונות כלליות, אמת מוחלטת, רצף היסטורי, מהויות וכולי.

מה נותר: האני. כלומר: אדם באמונתו יחיה, כל אחד והאמת שלו, רלטיביזם מוסרי, רלטיביזם רעיוני, רלטיביזם מחשבתי. כדברי חז"ל בסוף סוטה: האמת תהא נעדרת, שנעשית עדרים עדרים, פוסט-אמת. וכמובן, כל אחד והוסטמודרניזם שלו, כל אחד והסלט הרעיוני של עידן חדש שלו. אלא שלצערנו, גם זה לא הביא אושר ויציבות למין האנושי. אלא עוד יותר גרוע: תרבות של ריק, תרבות של אין.

היחיד שהרוויח הוא הקפיטליזם מול האדם הבודד המפוזר לכל עבר ושבוי אופנה של תרבות צריכה מיום ליום.

אך אותו מהלך של שלילת השכל היה מוגזם. זרקו את התינוק יחד עם המים המלוכלכים של האמבטיה. השכל כן הביא הרבה אושר למין האנושי, הרבה מאוד קידמה. יש לראות את התמונה בכללותה. דרך ארץ קדמה לתורה, כלומר: הבינה הטבעית והמוסר הטבעי.

אבל בודאי לא די בשכל כדי לפתור כל הבעיות של המין האנושי. צריך תורה, וגם לגויים שייכים חלקים רבים ממנה. צריך אמונה. צריך: שמע ישראל, ד' אלהינו ד' אחד.

  • פורסם בשאילת שלמה 617