שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

ענישת ילד שמסרב לעזור (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם מותר למנוע מילד ממתק שמקבלים שאר הילדים, משום שהוא מסרב לעזור בבית?

תשובה: באופן כללי, תמיד עדיף להימנע משימוש בענישה, כיון שאנו מעוניינים שהילד יעזור בשמחה ולא מתוך לחץ. אנו מעוניינים שידע שעזרה וסיוע אינם חובה בלבד, וזו זכות נעימה לעזור לזולת. מטרה זו, אי אפשר להשיג ע"י שימוש בכוח. באופן נדיר, צריך להשתמש בכוח אם הילד עושה דברים המסכנים אותו. במקרים כגון אלו אכן ניתן להעניש, אולם באופן כללי צריך למשוך, ולא לדחוף בכוח. אם נחייב אותו בכפייה, הוא יחפש כל דרך אפשרית ע"מ להתחמק, וכשיגדל, טעם העזרה יעלה בפיו טעם מר.

לכן, דבר איתו. לא בשעת מעשה, אלא בשעת רצון. אמור לו: ישנן עבודות בבית, אבא ואמא עובדים קשה בשביל כולם. לכן, כל אחד צריך לעשות עבודה אחת. תן לו רשימה והוא יבחר. בנוסף, תן לו פרס. "משכני אחריך נרוצה" (שיר השירים א, ד). אחרת, יתערב בעזרה טעם של עונש.

אמנם אנו רוצים שהילד יעזור בבית, אך יותר מכך אנו חפצים לחולל שינוי באופיו, ושינוי לא מתבצע ע"י שימוש בכוח. כתב הג"ר ישכר שלמה טייכטל בס' אם הבנים שמחה: "ושמעתי בזה דבר נאה משמא דרבינו איש אלקים הגאון הקדוש ר׳ בונם מפשיסחא בפסוק "משכני ואחריך נרוצה" שביארו כך שהנה בקניית בהמה יש שני מיני משיכה: האחת - קורא אותה והיא הולכת אחריו. והשני - הכישה במקל ורצתה לפניו.

בכל אחת מאלו שני המינים הוא קונא אותה במשיכה רק החילוק באלו שני מינים הוא שבמין הא' שהמשיכה הוא בדרך קריאה הבעל בית הולך לפניו והבהמה אחריו, ובמין הב׳ שהמשיכה הוא בהכשת מקל אז הבהמה הולכת לפניו והבע״ב הוא מאחריה. ואיזה משיכה עדיפה לבהמה? ודאי המשיכה בדרך קריאה שאין לבהמה שום כואב משא״כ המשיכה שהוא דרך הכאה כואב לה וסובלת יסורי שהכאה"

לכן, הדרך היחידה הינה ע"י דגל האהבה.