שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

עניית אמן (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


אמן על שתי ברכות

ש: השומע שתי ברכות בבת אחת, כיצד יענה אמן?

ת: יענה אמן ואמן. מ"ב קכד ס"ק כד.


ברוך הוא וברוך שמו

ש: האם עלי לענות ברוך הוא וברוך שמו לכל ברכה שאני שומע במשך היום?

ת: לא. זה מנהג גאונים ולא נהגו בכל ברכה (טור או"ח קכד בשם הרא"ש. אמנם הגר"א בכלל אומר לא לומר ברוך הוא וברוך שמו - מעשה רב ס' מג והלכות הגר"א ומנהגיו עמ' קיג).


ברוך הוא וברוך שמו

ש: האם לענות ברוך הוא וברוך שמו, למי שמברך מהר?

ת: רק אם יספיק לגמור לפני שהמברך יתחיל מלך העולם. פס"ת קכד יא (עיין פירוש הרב על קצשו"ע ו ח על אמירת ברוך הוא וברוך שמו בכלל – מ"צ).


אמן בפה מלא

ש: אסור לברך כשיש אוכל בפה, ומה עם עניית אמן אם מזדמן שיש לי אוכל בפה?

ת: מותר, אך להשתדל לבלוע לפני כן אם אפשר. פס"ת קעב ה.


אמן על אשר יצר

ש: האם לענות אמן על ברכת אשר יצר של מישהו אחר?

ת: כן. ככל ברכה (עיין פסקי שלמה ח"א ערך שמונה עשרה אם עונים אמן על שמונה עשרה בלחש של מישהו אחר - מ"צ).