שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

עכברת וההתחממות הגלובלית (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ש: האם זה נכון שיש קשר בין העכברת וההתחממות העולמית?

ת: כך טוענים אנשי המדע שההתחממות העולמית גורמת שמחלות טרופיות מתפשטות ומגיעות לאזורים בו לא הגיעו קודם, כגון יתוש קדחת הנילוס שהגיע לארצנו.

ש: ועכברת?

ת: הנחלים מתייבשים ומתדלדלים ואז בגלל הפרשות בעלי חיים שנושאים את החיידק, הריכוז שלו עולה.

ש: הנושא הזה של שינוי האקלים הוא נושא של מדע או של תורה?

ת: של מדע, אך דרך ארץ קדמה לתורה, כלומר הבינה הטבעית והשכל הטבעי, ומתוך כך שייך לתורה. יש בגמרא הרבה מאוד הדרכות רפואיות וכן פרק שלם ברמב"ם הלכות דעות ד, שכיון שאדם חולה לא יכול לעבוד את ד' כראוי.

ש: נפש בריאה בגוף בריא.

ת: זה פתגם רומאי, אנו נגיד: גוף בריא בשביל נפש בריאה.

ש: זה בטוח שכדור הארץ מתחמם?

ת: יש טוענים שלא, אך זה מיעוט, כמעט כל אנשי המדע מצביעים שכן. קרחונים נמסים וגובה המים בימים עולה.

ש: אבל תמיד הוא התחמם כבר אלפי שנים?

ת: כן. אבל הוא מתחמם בקצב מהיר, בגלל אפקט חממה. כלומר יש באטמוספירה הגבוהה, שכבת דו-תחמוצת הפחמן CO2, המונעת את הקרינה לברוח החוצה, וגורמת אפקט חממה. השכבה הזאת נוצרת עקב בעירת פחמן, נפש וגז.

ש: אז כל השכבה הזאת מיותרת?

ת: לא. אם שומרת על חום ממוצע של כדור הארץ ב-15°. לולא גזי החממה היה פה 18°-תחת האפקט. אבל עכשיו יש יותר מדי.

ש: ומה בכך שמתחמם, ממילא יש ארצות יותר חמות?

ת: הבעיה היא שההתחממות היא מהירה, ואז יש שיבוש האיזון הטבעי, כלומר יותר גשמים עזים בארצות הצפון, יותר בצורת בארצות הדרום, ובכלל ארועי טבע קיצוניים, כגון הוריקנים.

ש: אז מה? נפסיק לצרוך אנרגיה?! זה בלתי אפשרי!

ת: יש לייצר אנרגיה חלופית באופנים לא מזיקים: שמש, רוח, מפלי מים. וכן לצרוך פחות כגון להשתמש בתחבורה ציבורית. וכן לא לבזבז אנרגיה ולא לבזבז מים.

ש: אבל מדינת ישראל היא לא לבדה על פני כדור הארץ. זו בעיה עולמית. ולכן גם אם אנו ננקוט באמצעים מתאימים, הבעיה לא תיפתר בגלל מדינות אחרות.

ש: נכון. צריך מאמץ עולמי. אכן בהרבה מקומות בעולם מתעוררת תשובת לב.

ש: זאת ועוד, ואם נפסיק לייצר CO2, האם השכבה הקיימת תיעלם בן רגע?

ת: לא. כדור הארץ ימשיך להתחמם, אבל פחות מהר, עד שהשכבה תחזור למימדים סבירים. בינתיים יש להיערך בהתאם. כי אותה התחממות עלולה לגרום אסונות לבני אדם.

ש: אלו אסונות?

ת: מה שאמרנו קודם: בצורת, הרס התחבורה, המסחר, אמצעי מחיה, ואלו שיסבלו יהיו העניים והחלשים, כמו תמיד. גם 30%-20% מזנים שונים של צמחים ובעלי חיים ייעלמו. ובגלל עליית מפלס המים, באזורים שלמים תהיה הצפה, וכ-700 מיליון אנשים יהיו בלי בית.

ש: הטבע מתנקם בנו בפגיעתנו בו.

ת: כן. חז"ל אומרים: "בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשיי כמה נאים ומשובחין הן, וכל מה שבראתי, בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי" (קהלת רבה ז יג). אמנם זה נאמר לגבי קלקול רוחני, כדברי מסילת ישרים פרק א, אך זה גם נכון לגבי קלקול כפשוטו

  • פורסם בשאילת שלמה 562

====