שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

עירוב בצוות מורים (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

עירוב בצוות מורים

[הרב שלמה אבינר]


שאלה: האם מותר לקיים השתלמויות מורים ומורות יחד? סדנאות עבודה משותפות? ישיבות מורים ומורות יחדיו? חדר מורים ומורות משותף? טיולים מעורבים או סעודות לגיבוש צוות?

אני מורה ומרגישה לפעמים שאנו עושים שקר בעצמנו.


תשובה: כלל גדול בתורה שיש לגברים ולנשים להתרחק אלו מאלו מאד מאד. לא רק להתרחק באופן ממוצע אלא מאד מאד (שו"ע אה"ע כב א). והנה תמצית הדברים המובאת בספר קיצור שולחן ערוך לרב שלמה גנצפריד, השווה לכל נפש: "צריך האדם להתרחק מן הנשים מאד מאד. אסור לקרוץ בידיו או ברגליו ולרמוז בעיניו לאישה. ואסור לשחוק עמה, להקל ראש כנגדה, או להביט ביופיה... אסור להסתכל בבגדי צבעונין של אשה שהוא מכיר אותה, אפילו הבגדים אינם עליה, שמא יבוא להרהר בה... והמסתכל אפילו באצבע קטנה של אשה ונתכון ליהנות ממנה, עוונו גדול מאד. ואסור לשמוע קול זמר אשה או להסתכל בשיערה. אין שואלין בשלום אישה כלל, ואפילו על ידי בעלה אסור לשלוח לה דברי שלומים" (קיצור שולחן ערוך קנב ח-ט).

אלו דברים נכונים לכל אדם מישראל, וקל וחומר לאלו שלקחו על עצמם את המשימה הקדושה לחנך ילדים וילדות מישראל לתורה ולמצוות. לכן כל התשובות לשאלות הנ"ל הנן כמעט מיותרות: כל מה שאנו מחנכים את הילדים בחינוך נפרד, עלינו המחנכים לנהוג כן, לארגן את ההשתלמויות ואת כל הסדנאות ואת כל הפעילויות בנפרד, ובמקרה של הכרח שיהיה מעורב, יש להקפיד על ההלכות הבאות:

א. השתלמות מורים ומורות יחד במסגרת של הרצאה חזיתית, המורים ישבו קדימה והמורות - אחורה. ואפשרי שגם המורות תשאלנה שאלות. כל הנ"ל נכון גם אם מדובר בהשתלמות ארוכת טווח של שנה שנתיים.

ב. אבל מקומות המנוחה והכיבוד הקל של שתייה ועוגיות, צריכים להיות נפרדים, כי באופן טבעי במקומות אלה נוצרת אווירה חברתית נעימה שאינה תואמת את ההפרדה הנדרשת מגברים ונשים, קל וחומר ממה שהיינו דורשים מתלמידים ותלמידות.

ג. סדנאות ושאר דיונים בקבוצות קטנות, כאשר יש רק דיון ענייני מקצועי, מותרים מן הדין, בתנאי שיושבים מסביב לשולחן ולא בעיגול - אך למעשה יש לקיים סדנאות נפרדות, כי באופן טבעי נוצרת אווירה חברתית נעימה וידידותית, במיוחד אם אותה קבוצה חוזרת ונפגשת בהשתלמויות ארוכות טווח. זאת ועוד, לעתים יש נשים אשר לבושן אינו צנוע, מה שגורם גם עבירה, גם מבוכה.

ד. באשר לישיבות מורים ומורות יחד במסגרת בית הספר, הן הכרח המציאות החינוכית, לכן יש להקפיד שהכל יהיה ענייני ולא חברתי, שיצטמצמו לנושאים המקצועיים, לא ישבו בעיגול אלא מסביב לשולחן גברים לחוד ונשים לחוד, ויימנעו מבדיחות וסיפורים.

ה. באשר לטיול או סעודה לצורך גיבוש צוות, אין מה לדבר שהם צריכים להתקיים בנפרד, גברים לחוד ונשים לחוד.

ו. כאשר מקיימים שבת משותפת של המורים והמורות ובני זוגם, בהרצאות הישיבה תהיה נפרדת כנ"ל, ופעילות ההווי תהיה לגמרי נפרדת. ובסעודות, מסביב לכל שולחן רק תשב משפחה אחת. גיבוש צוות הוא ודאי חשוב אבל אין עניין ואין היתר להתגבש עם אשתו של חברו, ומובן שהשירה תהיה של גברים בלבד.

כאמור, כל הנ"ל מובן מאליו, כי מה שאנו רואים לנכון אצל התלמידים והתלמידות, עלינו לקיים קודם בעצמנו, הן מצד הדין הן כדי לא לעשות תורתנו פלסתר בעיני אותם שאנחנו מחנכים, כי עיניהם משוטטות בכל והם רואים אותנו.

וכבר אמרו רבותינו שמחנך אמיתי אינו מי שאומר לאחרים מה לעשות, אלא עושה בעצמו, ומתוך כך, יש תקווה שילכו במסילתו.