שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

עבודת ד' ברגש או בשכל (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: איך לעבוד את ד', ברגש או בשכל?

תשובה: כמעט בכל עמוד בס' מסילת ישרים כתוב שצריך לעבוד ד' בשכל.

הרי אדם צריך להיות אדם טוב ולהתרחק מן הרע. וכיצד אדם משפר את עצמו? תשובה: בשכל. השכל הינו הכוח העיקרי באדם. גם לבעלי חיים יונקים עליונים יש רגש. ברם, העובדה שיש לך רגש אינה אומרת שהנך כבר אדם. למשל, הקופות יש להם רגשי אימהות עצומים עד כדי מסירות נפש. הן מחזיקות את הקופון הקטן חמש שנים על היד, אוספות אוכל כשהוא על היד ולוחמות נגד האויב כשהוא על היד.

גם לבהמות יש רגש, גוף, רצון ודמיון וכיוצא בזה. לכן כתב הרמב"ם בספר שמונה פרקים (פ"א) שכל הכוחות האלו נצרכים להיות נשלטים ע"י השכל, השכל הוא המלך. אין הכוונה למלך שהורג את כל אזרחיו בכדי לשלוט על המדינה, כיון שהוא נשאר לבד.. אלא, הכוונה למלך שמגייס את אזרחיו ומטפל בהם. וכן בספר הכוזרי במאמר שלישי. ריה"ל עוסק שם בחסיד. החסיד דומה למלך שמחלק לאזרחיו את כל צרכיהם וכשהוא קורא להם לדגל הם אכן מתייצבים.

אותו דבר החסיד. החסיד נותן לכל כוח מכוחות החיים את מעמדו ותפקידו. מלך הכוחות הוא השכל. השכל בוחן: האם רגש זה הינו רגש חיובי או שמא רגש שלילי? אדם מתרגש מכך שיש לנו מדינה וצבא, זה רגש טוב. אדם מתרגש שכך שיש איזה שחקן שעושה פרצוף על המסך, איזה מין רגש זה?!?!

וודאי אדם צריך להתרגש. אדם שלא מתרגש אינו אדם. אמנם השאלה היא ממה אדם מתרגש. כיצד נדע באלו נושאים יש תוכן ובאלו אין בהם תוכן? למטרה זו ניתן השכל. אנו לומדים תורה וכך יודעים מה טוב ומה לא טוב.

נכון הוא הדבר שרגש פועל על אנשים, אבל זה לא קשור, משום שאנו דנים לא על מה שיש כרגע, אלא כפי מה שצריך להיות. מה שצריך להיות הוא שהכוח הראשי של אדם הוא השכל. השכל הוא המג"ד ותחת פיקודו הולכים כל הכוחות יחד.

לצערנו, המין האנושי ברובו חי חיי רגש ודמיון. זה החל עם חטא אדם הראשון. הקב"ה אמר: "אל תאכל מן העץ הזה". אבל העץ הזה הוא נחמד למראה... ואכל מן העץ. מאז, האדם לא מתנהל באופן ישר על פי השכל, אלא הוא שבוי בידי הרגשות ודמיונות.

ברם, הקב"ה ריחם עלינו ונתן לנו את התורה ובה כתוב מה טוב, ומה אינו טוב, מהי מצווה, ומה אינה מצווה. מה דין, מה חומרה. מה ראוי וכו'. כך יודעים כיצד להתהלך בעולם וכיצד לבחון כל רגש במבחן השכל.

למשל, "אני שונא אותך". התורה מצווה: "אל תשנא אנשים".

"אני מקנא". התורה מצווה: "אל תקנא". אבל יש לי רגש עצום של קנאה.. – "אל תקנא בזולת". התורה מבררת לנו אם זה רגש אסור ואו אז יש לחסלו, אם זה רגש מותר וניתן להשאירו או אם זה רגש עליון ויש לחזקו.