שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

סרטים לעבודת ד' (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

סרטים לעבודת ד'

[עולם קטן]


לזאת חיכינו זמן רב: סרטים כשרים וטהורים לעבודת ד'. אכן ידידי, הרב צבי פישמן, ד' נתן לו מתנה נדירה להיות תסריטאי מוצלח בהוליווד, שם הרוויח מאות אלפי דולרים, אך הוא מאס בחיים הבוהמיים ובחיים הבהמיים, וחזר בתשובה ולמד שנים רבות תורה במסירות נפש.

פעם, בתחילת דרכו, הוא ניגש אלי וסיפר שלאחר שישב שנה שלימה בישיבת מכון מאיר, הוא מרגיש דחף פנימי גדול לחזור לכתיבה. אמרתי לו שהוא עדיין בוסר וכדאי לו לשבת ללמוד כל זמן שהוא יכול, ואז פירותיו יהיו הרבה יותר עמוקים. כמו שמוזכר שבני ישראל יצאו ממצרים ברכוש גדול, אמרתי לו שהוא יצא מהוליווד עם הרכוש הגדול של כתיבה יצירתית וידע בתחום הקולנוע. הצעתי לו לכתוב משהו קצר בכל יום על מנת שלא ישכח את המקצוע ולהעמיק בתורה ככל האפשר.

ואכן את כשרונו היצירתי הגדול שקיבל מריבונו של עולם הוא החזיר לריבונו של עולם. "כי מימך הכל ומידך נתנו לך", וכן הכישרון של תסריטאי ובמאי סרטים.

בהוליווד תמיד היו מוכנים לקבל אותו בחזרה, אך הוא סירב להפיק סרטים לא כשרים. הספרים צריכים להיות כשרים וקל וחומר הסרטים. אכן, בעלייתו לארץ הוא כתב ספרים רבים, ועתה בא תור הסרטים. סרטים כשרים, מילים כשרות, תוכן כשר, מנגינות כשרות, תוכן כשר, אין שם אפילו אשה אחת, אפילו ילדה אחת, הכל צנוע, הכל טהור, הכל נקי. ואז משם ניקח לעבוד את אלוקינו.

הוא בחר כמה סיפורים של רבי נחמן: החכם והתם, האינדיק, האוצר תחת הגשר, ומעשה מבטחון. הרב צבי פישמן אינו חסיד ברסלב, אבל רבי נחמן שייך לכלל ישראל, וידוע ומפורסם שמכל סיפור של רבי נחמן אדם מתמלא יראת שמים והרהורי תשובה.

והנה הוכח שסרט יכול להיות כשר ויחד עם זה יפה, מעניין ומושך.

מרן הרב קוק מדגיש את תפקידה החיוני של הספרות בהבאת גאולה לעולם, וניתן ללמוד מכך גם על שטח הקולנוע בדור שרבים מעבירים את יומם לפני מסך קטן או גדול: "הספרות תתקדש וגם הסופרים יתקדשו, יתרומם העולם להכיר את כוחה הגדול והעדין של הספרות – הרמת היסוד הרוחנית בעולם בכל עילויו" (אורות התחיה לז)

בחמשך, מרן הרב קוק מתייחס ליצירה החילונית וכך הוא כותב: "רוח טומאה זה ככל רוח הטומאה בכלל עבור יעבור, יבטל מן העולם וכליל יחלוף והספרות תתקדש, וכל סופר יחל לדעת את הרוממות ואת הקודש שבעבודתו, ולא יטבול עטו בלא טהרת נשמה או קדושת רעיון. לפחות תקדים המחשבה של תשובה, הרהורי תשובה עמוקים לפני כל יצירה. אז תצא היצירה בטהרתה, רוח ה' תחול עליה ונשמת הגוי כולו תגבל בה".

כדי שעם ישראל ישוב לתרבות התורנית האמיתית, - על כל הסופרים ואנשי קולנוע, לא רק אלה מהוליווד, לחזור בתשובה. כפי שמרן הרב כותב: "גם מתוך החול ייגלה הקודש, וגם מתוך החופש הפרוץ יבוא העול האהוב. עבותות זהב ישתרגו ויעלו גם מתוך השירה החופשנית. ותשובה מזהירה תצא גם מתוך הספרות החיצונית. זאת תהיה הפליאה העליונה של חזון הגאולה... וסוף הכול הוא לתשובה המביאה רפואה וגאולה ועולם" (אורות התשובה יז ג).

לכן אנו אומרים לרב צבי פישמן: יישר כוח, חזק ואמץ. ואנו מוחלים לו על כך שהסרט באנגלית – כמובן עם כיתוב עברי. הוא הפיק את הסרט באנגלית כדי לעורר את בני עמנו בארה"ב שרבים מהם התרחקו מיהדות כמעט לגמרי, אך גם מי שאינו מבין טוב אנגלית, כמוני הדל, מבין הכל. וכאמור לעיל משם ניקח לעבוד את אלוקינו.


  • פורסם בשאילת שלמה 391