שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

סופו לקיימה מעושר

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

סופו לקיימה מעושר

[מ"ראש יהודי"]


בוודאי יש הבדלי כישרונות בין ילדים. יש מוכשר יותר, ויש אחר שהוא מוכשר פחות. הטרגדיה היא כאשר ילדים מוכשרים מאוד בונים לעצמם תדמית שלילית בגלל יחס לא נכון. לעומתם, ישנם ילדים שאינם מוכשרים באופן מיוחד, ובכל זאת הוציאו מתחת ידם דברים עצוּמים. רבנו, הרב צבי יהודה, היה מביא בשם סבתא של אשתו, אשת הרב הגאון יוסף זונדל הוּטנר, פירוש על המשנה ב'פרקי אבות': "כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר, וכל המבטל את התורה מעושר, סופה לבטלה מעוני" (אבות ד ט). פשט המשנה: אדם עשיר, שיש לו זמן ללמוד תורה, והוא מתבטל, סופו שייהפך לעני. אבל אדם עני, המוסר את נפשו על התורה, שכרו יהיה שיעשיר. הרבנית הסבירה את המשנה על עושר ועוני רוחניים, כישרונות. יש תלמיד עשיר בכישרונות, אבל אינו מתאמץ, ובסוף יתנוונו כל כישרונותיו, ויש תלמיד עני בכישרונות המתאמץ ומשתדל, ובסופו של דבר הוא יצמיח בעצמו כישרונות של לימוד. כך גם ילד שאינו נראה מוכשר, דע לך, באמת הוא מלא בכישרונות! "אל תהי בז לכל אדם ואל תהי מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום" (אבות ד ג). כל אדם יש לו שעה, וגם אם נראה שאין לו כישרונות – אין זה נכון, הקדוש-ברוך-הוא העניק לו כישרונות והוא יכול לתרום דברים עצומים לעולם.

סיכום: יש להסיר את השלילה. מטר בלתי-פוסק של ביקורת – גורם לאבדן אמון הילד בעצמו. בהמשך נברר כיצד מבקרים.


  • פורסם בשאילת שלמה 247